en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Nyheter

"Jag blir otroligt arg och upprörd. Jag tänker på den skadade polisen, hans anhöriga och kollegorna", säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till misshandeln av en polis onsdagskvällen den 3 oktober.

"Det är mycket allvarligt att det finns personer som inte drar sig för att ge sig på poliser på det här sättet. Tyvärr har den gränsen passerats alldeles för många gånger under senare år. Våldet har blivit grövre.

Händelsen i Skövde på onsdagskvällen var ett vanligt rutinuppdrag som utvecklades till något väldigt våldsamt. Det visar att poliser har ett utsatt yrke och att polisers arbetsmiljö måste tas på största allvar.

Polisförbundet har länge drivit att straffen vid hot och våld mot blåljuspersonal måste skärpas och att polisers rätt till kränkningsersättning förbättras. Men jag tror inte att det finns några enskilda åtgärder som kan väga upp för det faktum att vi är för få poliser. Vi måste bli fler om vi alltid ska kunna göra säkra ingripande och minska våldet mot poliser. ”

Läs hela inlägget »

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år och årets kongress är i Örebro den 25-27 september. 123 ombud  representerar våra medlemmar från hela landet. Region Väst har 20 utsedda ombud som kommer delta under kongressen. Flera motioner är inskickade från medlemmar, fackliga och styrelser från vår region. Polisförbundet kommer att livesända från kongressdagarna på www.polisforbundet.se och i sociala kanaler. 

Läs hela inlägget »

Samtliga partier säger att de vill ha fler poliser och högre löner. Men vad är det egentligen de säger i sina vallöften?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovar 10 000 fler polisanställda till 2024. Någon exakt siffra för hur många poliser de vill ha finns inte, bara att majoriteten ska vara poliser. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) har som svar på en fråga i riksdagen sagt att om fördelningen av de nytillkomna följer samma fördelning som i dag så ”kan det bli 6000 – 7000 poliser”. 

Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) har också gemensamt gått fram med att man vill öka antalet anställda inom Polisen med 10000 till år 2024. På partinivå ser förslagen olika ut. Kristdemokraterna lovar mest: 10 000 fler poliser till 2025 varav hälften ska vara snabbutbildade via en ettårig polisutbildning. Näst högst i Alliansen ligger Moderaterna med ett löfte om 10000 fler polisanställda till 2025 varav 7000 poliser. Övriga Allianspartier ligger lägre med sina löften om just antalet poliser.

Sverigedemokraternas polislöfte är identiskt med Moderaternas, 7000 poliser till 2025.

Läs hela inlägget »

Kom och träffa oss under Almedalsveckan i Visby. Upplev vår VR-film om polisers utsatta arbetsmiljö och delta i våra seminarier och politikerutfrågningar.

Som fackförbund är vi med under Almedalsveckan med budskapet: En bra polis för allas trygghet! Vi är där för att påminna politikerna om att det behövs satsningar på polisen under lång tid framöver.

Budskapen i Almedalen är en del av vår valsatsning där vårt fokus är att lyfta fram behovet av fler poliser för ett tryggare samhälle. Att höja polislönerna är en nödvändig samhällsinvestering.

Under veckan lanserar vi en VR-film som gör det möjligt för besökarna att uppleva komplexa situationer som en polis kan hamna i.

I vårt tält kommer vi också att intervjua företrädare från alla riksdagspartier.
Har du inte möjlighet att vara med i Almedalen kan du följa oss via våra direktsända seminarier och våra inlägg i sociala medier.

Läs hela inlägget »

Sort Grattis Klas Johansson till förordnandet som regionpolischef i region väst. Vi ser fram emot att få fortsätta jobba tillsammans med dig!

Regionstyrelsen

Läs hela inlägget »

Nu lanserar vi Polisförbundets valkampanj PRIO1: #flerpoliser. Över 3400 yrkesaktiva poliser har redan skrivit på vårt upprop för fler poliser och högre löner.

PRIO1: #flerpoliser

Lag och ordning hör till de viktigaste frågorna i den kommande valrörelsen. Men om det politiska målet om tusentals fler poliser ska uppnås måste vi först se till att poliser får högre löner och bättre villkor.

Därför lanserar vi nu valkampanjen PRIO1: #flerpoliser.

Det här är vad vi vill:

Vi vill bli fler
Vi älskar vårt jobb. Yrket är som allra bäst när vi får tid att hjälpa och göra skillnad på riktigt.
Vi vill fortsätta vara poliser – och vi vill ha tillbaka våra kollegor.

Högre löner
För att bli fler måste våra löner höjas och villkoren bli bättre. 2016 låg polislönerna 4400 kronor under den statliga medelgrundlönen. 2010 gick det 216 poliser per 100 000 invånare. 2017 var siffran nere på 195. Det är sorgligt, men också logiskt: löneutvecklingen för den som stannar i yrket är betydligt sämre än för den som lämnar.

Skriv under uppropet på kampanjsajten www.polisupprop.nu
 

Läs hela inlägget »

När riksdagsledamöterna kommer ut efter den sista partiledardebatten innan sommaruppehållet kommer de att mötas av 40 kubik ballonger – och av Polisförbundets styrelse. Det markerar startskottet för valkampanjen Prio1: #flerpoliser.

Läs hela inlägget »

En enig valberedning är klar med sitt förslag inför kongressen till Polisförbundets nya förbundsstyrelse. Här är de nominerade.

Valberedningens förslag till ny styrelse för perioden 2018-2022

Förbundsordförande:     
Lena Nitz, Region Stockholm

1:e vice ordförande:        
Tomas Stjernfeldt, Region Syd

2:e vice ordförande:        
Anna Nellberg, Region Mitt

Ledamöter:
Patrik Danielsson, Region Bergslagen
Mats Hjelmgren, Region Nationella Avdelningar
Stefan Eklund, Region Stockholm
Sophia Willander, Region Syd
Mikael Sjöstedt, Säkerhetspolisen
Mats Lundberg, Region Väst
Anna Ramsten, Region Mitt
Christian Bjerne, Region Öst

Valberedningens motivering

I sin motivering till ny styrelse skriver valberedningen bland annat:
Valberedningen har med sitt förslag försökt skapa det bästa laget som under de kommande fyra åren ska leda Polisförbundet in i framtiden. I alla våra moment med bl.a. intervjuer, samtal, enkäter och interna diskussioner har vi sökt efter en kombination av individuella egenskaper, facklig kompetens, regional förankring och främst förmågan att tillsammans med andra utveckla och skapa konstruktiva lösningar på svåra utmaningar. 
Förslaget från valberedningen innebär en viss rockad i såväl presidiet som i den övriga styrelsen. Vi är övertygade om att denna förändring är nödvändig för att kunna möta de utmaningar som ligger framför Polisförbundet på både kort och lång sikt.
 

Läs hela inlägget »

Fördelningen av lönepotterna är klara för Polisförbundets medlemmar i region Väst och de nya lönerna kan snart betalas ut. Förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack avslutades på onsdagen i enighet.

– Jag är jättenöjd med att vi nu har kommit överens med Polisförbundet om ett nytt avtal för polislönerna i region Väst och att vi har tagit gemensamma steg i arbetet med lönerna, säger tf. regionpolischefen Klas Johansson.

Även Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande i region väst (OFR/P), ser de nu avslutade kollektivavtalsförhandlingarna som ett viktigt steg mot en uppvärdering av polisyrket.

– Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket men vi behöver se fler steg framöver för att nå lönenivåer som bättre motsvarar polisers ansvar och befogenheter, säger hon.
Både Klas Johansson och Katharina von Sydow är nöjda med att löneförhandlingarna i region Väst skett i en konstruktiv anda.

– Ett ansvarstagande från alla håll för att höja nivån, summerar Klas Johansson.

– Förhandlingsklimatet är bra i region Väst, förhandlingarna har förts med stor tillit till varandra, säger Katharina von Sydow.

I samband med att polislönerna blev klara har parterna även slutit ett kollektivavtal om ett pilotförsök gällande arbetstider. Det gäller en fast åttaveckorslista som under en pilot från 1 oktober i år ska prövas i lokalpolisområde Syd i PO Storgöteborg.

– Det är en arbetsgrupp med medarbetare och chefer i LPO Syd som tagit fram listförslaget som piloten ska bygga på. Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt bra arbete på kort tid, kommenterar HR-chefen Pernilla Bergman.

Texten är tagen från Intrapolis och skriven av Lars Grimbeck

Läs hela inlägget »

Under de senaste veckorna har man jobbat med lönerna på PO och LPO. Arbetsgivare har med lokalt fack gått igenom sitt förslag till nya löner för polisförbundets medlemmar. Under denna vecka har man påbörjas de regionala förhandlingarna. Målet är att den nya lönen ska betalas ut på juni, juli eller augustilönen.
 
Arbetet med bland annat SPO pågår parallellt med löneförhandlingarna. Frågan hanteras nationellt och den 9/5 hade man ett partsgemensamt möte.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Revisionsarbetet är slut och nu har lönerna börjat kommuniceras. Lönefilen lämnades till PAC i fredags, vilket borde innebära att de flestas löner hinner justeras till juni utbetalningen. Det är vår förhoppning att varje individ ska förstå sin nya lön. Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket, vi har flera steg kvar. Samtidigt som revisionsbeloppet meddelas i lönesamtalet kommer även KUV:en att kommuniceras. Även i den delen tar vi ett första steg, vi kommer att ta flera och det andra steget är redan i oktober. Då kommer fler funktioner att beröras och målet är att skapa ett system där erfarenhet och ökad kompetens ger lön mellan revisionerna. I framtiden ska det finnas möjlighet till löneökning utan att byta funktion.
 
Det arbetas också just nu på nationell nivå med att ta fram instruktörstilläggsavtal, SPO tilläggsavtal samt ett nytt avtal som rör ersättningar för hundförare. I dagarna skickas ett facknytt ut till alla medlemmar med mer detaljer och förklaringar kring revisionen och KUV:en.  

Fortsatta satsningar behövs och igår lanseras Polisförbundets valkampanj Prio1:#flerpoliser. Det är ett upprop för att belysa att om det politiska målet om tusentals fler poliser ska uppnås måste vi först se till att poliser får högre löner och bättre villkor. Över 3400 yrkesaktiva poliser har redan skrivit på uppropet. Vi måste fortsätta hjälpas åt med att beskriva hur polisers verklighet ser ut för vänner, bekanta, politiker och journalister.
 
Vi ska fortsätta agera tillsammans på det professionella sätt vi gör och på så sätt kommer vi att lyckas. För Sverige behöver fler poliser.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst

Läs hela inlägget »

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.