en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Avtal 2016: Flera försämringar åkte av banan

En förhandling handlar inte bara om vad man vinner utan också om vad man slipper förlora. Arbetsgivarverket hade flera förslag till försämringar som vi lyckades avvisa i förhandlingarna:

  • Sifferlöst avtal
  • Tillsvidareavtal som inte ger möjlighet till förhandlingar med stöd av konflikträtten
  • Lönesättande samtal som huvudväg, kollektiv förhandling skulle bara kunna bli aktuell som undantag från regeln
  • Möjlighet till lönesänkning vid omplacering på grund av sjukdom, skada eller arbetsbrist
  • Möjlighet att stänga av personal vid ”skälig misstanke”
  • Minskad rätt till sparade semesterdagar från 35 till 30
  • Slopad rätt att under två år kunna vara tidsbegränsat anställd vid någon annan myndighet i staten med tjänstledighet från Polismyndigheten
  • Slopad rätt till ledighet för:

            -flytt
            -sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller                     den närmaste släktkretsen
            -fackligt förtroendemannauppdrag
            -examen och tentamen
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter