en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Pensionsinformation

Pensionsinformation/Utbildning för Polisförbundets medlemmar
 
Föredragshållare             Eddie Olsheimer
 Datum                                  2017-05-17
 Tid                                          kl. 10.00 - 12.00 alternativt 14.00 - 16.00
 Plats                                      Hörsalen, Polishuset Ernst Fontells Plats, Göteborg
 
Eddie Olsheimer kommer att lämna information om vad man behöver tänka på inför att gå i pension. Då Polisförbundet vet om att informationsbehovet är stort kring pensionsfrågor kommer fler informationstillfällen att hållas runt om i regionen till hösten. Polisförbundet Region Väst tillsammans med Eddie Olsheimer önskar er varmt välkomna!
 
/Styrelsen Region Väst genom Anders Seilenz tel. 070-321 38 24

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter