Nyheter

2017

Under två dagar samlas valda ombud från region väst till regionsråd. Under dag 1 kommer vi fokuser på den aktuella frågan om hot och våld mot poliser. Vi presenterar Polisförbundets rapport Hot och våld mot poliser och Polismyndighetens rapport och handlingsplan mot hot och våld. Imorgon kommer vi behandla frågan om lön. Det är alltid lika spännande när stor del av den fackliga kompetensen i regionen samlas och diskuterar aktuella frågor. Bredden av kunskap och kompetens gör att vi på ett bra sätt kan företräda alla medlemmar i regionen.  

Läs hela inlägget »

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 4 oktober tecknades ett avtal med Arbetsgivarverket för 100 000 statsanställda, däribland poliser, om löner och villkor. Därmed går startskottet för förhandlingarna om polislönerna.

Läs hela inlägget »

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet ser positivt på att Liberalerna vill satsa på polisen för att uppvärdera yrket och bidra till bättre arbetsvillkor.

– Däremot är vi kritiska till den detaljstyrning av riktade medel till polisiär verksamhet som Liberalerna föreslår. Polismyndigheten måste själv kunna fördela resurserna utifrån de behov de har.  Politikerna måste ta upp fingrarna ur syltburken och låta professionen styra, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Polisförbundet är också kritiska till Liberalernas förslag att återinföra beredskapspolis.

– Polisyrket kräver allmänhetens förtroende och tillit. Att ge personer utan rätt kompetens och utbildning polisiära våldsbefogenheter och sedan använda dem i situationer där det kan bli nödvändigt att använda våld är illa genomtänkt. Det kan skada anseendet på hela Sveriges polis, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Efter intensiva förhandlingar förlängdes  de statliga avtalen fram till 4 oktober. Ännu intensivare förhandlingar väntas mellan fackföreningarna inom OFR/S/P/O och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket.
Det är först när det centrala avtalsförhandlingarna är klara som förhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten startar.

Läs hela inlägget »
Centerpartiets stämma pågår för fullt  och Polisförbundet är på plats för att disktuera polisfrågor med deltagare och politiker. På stämman finns det bland annat motioner om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning och det finns även ett förslag om kommunal polis. Imorgon vid lunchtid kommer vi intervjua Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson. Intervjun kommer livestreamas på Polisförbundets facebooksida.  
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Läs hela inlägget »

Den här hösten står region väst inför ett par stora utmaningar, det sker i en tid då ordet resurs är förknippat med det faktum att vi är för få för det uppdrag vi har i vardagen. Uppdraget att hantera de två särskilda insatserna NMR-demonstrationen och Eu/ministermötet kommer att anstränga våra kollegor och medarbetare till det yttersta. Vårt uppdrag kring militärövningen Aurora går i skrivande stund inte att jämföra med anslagen kring NMR-demonstrationen och det därpå följande EU/ministermötet.
 
Polisförbundet och Skyddsorganisationen är delaktiga i  arbetet kring planeringen av nämnda insatser och min bild är att arbetet stadigt går framåt, dock med stor press och i många fall mycket stor press, på enskilda nyckelfunktioner.

Läs hela inlägget »

Inriktningen är att de som anställs som polisassistenter i höst kommer att få femhundra kronor mer i månaden i ingångslön. Det står nu klart efter att Polismyndigheten informerat förbundsregionerna om den kommande lönesättningen.

– Detta är ett steg i rätt riktning och en positiv signal om att arbetsgivaren vill uppvärdera polisyrket säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Fler steg behöver dock tas för att höja polisernas löner, vilket vi ser fram emot att få göra i de kommande revisionsförhandlingarna. Lönen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna behålla poliser och locka tillbaka de som slutat, samt att rekrytera fler till utbildningarna, säger hon.

– Den pågående avtalsrörelsen är därför oerhört viktig för att börja vända den negativa utvecklingen med en allt större polisbrist.  Arbetet måste vara långsiktigt och omhändertas även i ordinarie lönerevisioner under många år framöver, säger Lena Nitz.

Detta innebär att snittet för en nyutexaminerad polisassistent kommer vara ca 25 500 kronor i månaden.

Läs hela inlägget »

Igår presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur styrning och ledning fungerar. Styrningen är inte tillräcklig samordnad, förankrad, eller underbyggd.

– Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljön för alla poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Att styrningen från Nationella operativa avdelningen (Noa) inte alltid uppfattas som realistisk i förhållande till de resurser och behov som finns skapar också en stor frustration. Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs, säger Lena Nitz.
Statskontoret konstaterar också att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser, något Polisförbundet vid flera tillfällen påtalat.

Ett av syftena med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Statskontoret menar att förutsättningarna för polisens lokala arbete har utvecklats i positiv riktning och de tar upp arbetet med medborgarlöften och inrättandet av kommunpoliser. Det stora problemet är dock personalbristen som gör att polisen har svårt att möta medborgarnas behov.

– Den arbetsbelastning som ingripandepolisen har gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetet och att möta kommunernas behov. Här finns mycket kvar att göra, men då krävs det att vi blir fler poliser och att de avhopp som nu sker från kåren stoppas. Statskontoret lyfter också att förhållandevis många poliser söker sig ifrån den lokala nivån. Den trenden måste vända, säger Lena Nitz.

Statskontoret tar vidare upp polisens dåliga utredningsresultat. De har på vissa håll uppstått gränsdragningsproblem mellan framför allt polisområdes- och lokalpolisområdesnivån om på vilken nivå brott ska utredas. Det stämmer bra överens med den bild Polisförbundet har.

– Vår undersökning från tidigare i år visade att var tredje polis anser att samordningen mellan olika delar av verksamheten fungerar sämre sen polisen blev en myndighet istället för 21 olika. Endast en av tio svarande säger att det har blivit bättre sedan myndighetsförändringen. Det får naturligtvis effekt på utredningsverksamheten, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Jenny Engdahl Westbratt är Polisförbundets nya kommunikationschef. Hon kommer närmast från kommunikationsbyrån Gullers Grupp men har innan dess arbetat som opinionschef på Lärarförbundet
– Med Jenny som kommunikationschef får vi en mycket kompetent person som är väl insatt i fackförbundens verklighet. Hon har framgångsrikt drivit och ansvarat för opinions- och påverkansarbete i andra medlemsorganisationer. Hennes erfarenheter är välkomna när vi nu står inför en viktig avtalsrörelse och har ett valår framför oss, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz
– Det känns roligt att få vara med i det viktiga arbetet för högre löner och bättre villkor för poliser som sliter varje dag för att göra Sverige tryggare. Med mina erfarenheter från bland annat Lärarförbundet vill jag tillsammans med bland annat ett vasst kommunikationsteam bidra till att hela Sveriges polis får förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb, säger Jenny Engdahl Westbratt.

Läs hela inlägget »

Förhandlingarna är i full gång, även om de just nu inte sker med Polismyndigheterna utan på nivån över med Arbetsgivarverket. 

Vi fångade förhandlingschef Niklas Simson i farten och bad honom berätta om sina förväntningar. Vad händer med extrapengarna regeringen aviserade under sommaren? 
‒ De kommer vi förmodligen kunna omsätta en hel del utav i form av löneökningar, men det blir först i höstens revisionsförhandlingar med Polismyndigheten. Innan vi kommer dit måste vi bli klara med den centrala avtalsrörelsen.

Läs hela inlägget »

Tack vare Polisförbundets samarbete med Sensus kan vi erbjuda medlemmar att delta på Sensus föreläsningar. Vid inträde står Polisförbundet Väst för kostnaden. Vill du veta mer om föreläsningarna så finns utförligare beskrivningar på Sensus hemsida: www.sensus.se  -  sök där upp aktuell föreläsning och anmäl dig direkt på nätet eller kontakta dem på telefon 031-708 39 50. Nedan presenteras ett axplock av föreläsningar.

Läs hela inlägget »

Vi håller nu på att skapa oss en bild över vad som har hänt och vårt fokus ligger på att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada.
Både regeringen och Polismyndigheten måste gå till botten med detta. Det krävs en ordentlig utredning för att se om det har begåtts några fel. Vi kommer att ta initiativ till kontakter med både Polismyndigheten och regeringen. 

Läs hela inlägget »

Från den 1 september kan du som medlem i Polisförbundet själv bestämma om den avsättning som arbetsgivaren gör till pensionssparandet ”Kåpan Extra” ska fortsätta som tidigare, eller om du hellre vill få ut den avsättningen direkt som lön.

Det här är ett val som du som individ själv måste ta ställning till baserat på din egen livssituation. Tar du ut pengarna nu som lön och konsumerar dessa kommer du att få mindre i pension från Kåpan Extra när du går i pension.

Läs hela inlägget »

I veckan var Polisförbundets styrelser för region väst och syd på en gemensam konferens i Halmstad. Syftet med konferensen var att bland annat att redovisa den egna organisationen, hur man hanterar ärenden och vad för typ av utmaningar man har i det dagliga arbetet. Vi behandlade flera olika områden men med mest fokus på lön, organisation och arbetsmiljö. Vi har många likheter men och många olikheter och det är både intressant och givande att dela framgångar, motgångar och erfarenheter. Vi har så mycket att lära av varandra. Vi tackar Regionstyrelsen Syd för ett mycket givande möte och ser fram emot fortsatt samarbete.

Läs hela inlägget »

- Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist. Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal.

Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz angående statsminister Stefan Löfvens och inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons besked om budgetsatsning på polisen.

Läs hela inlägget »

Har du svarat på frågorna i enkäten som skickades ut i början av sommaren? Det finns fortfarande möjlighet att svara. Dina svar är viktiga för oss!

Vi från Polisförbundet i Region Väst är intresserade av att veta hur våra medlemmar har upplevt den senaste revisionen RALS 2016 och hur processen har fungerat.

Polisförbundet arbetar aktivt med att försöka uppvärdera yrket och eftersom löneutrymmet i RALS inte är tillräckligt arbetar vi samtidigt i två delar. Den ena delen handlar om att få mer resurser till löneökningar genom politiska beslut och den andra är RALS där vi arbetar för att få ett så stort utrymme som möjligt. I den politiska debatten är samtliga partier överens om att uppvärdera polisyrket och vi arbetar vidare för att få ord att bli handling.

RALS är en årligt återkommande och viktigt löneprocess som vi vill ska fungera så bra som möjligt och vi vill därför veta hur man upplevt årets process. 

Länk till enkäten skickades ut via mail och Facknytt till Polisförbundets medlemmar i Region Väst i början av sommaren och kommer att skickas ut igen inom kort.

Vid frågor kontakta Emelie Risberg tel. 072-5872126 

Läs hela inlägget »

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning. Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intrapolis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. Det finns även räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. Vid frågor kontakta Anders Seilenz tel. 070-3213824

Läs hela inlägget »

Fonden utgörs av medel från nedlagda Polisföreningen i Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst.  Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.
 
Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.
 
Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 1 oktober
Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461.

Läs hela inlägget »
Nu är det hög tid att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande. Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.
Läs hela inlägget »

Polisförbundets ordförande Lena Nitz:

Jag vill tacka avgående inrikesminister Anders Ygeman för gott samarbete. Att vi fick till stånd nationell samling för uppvärdering av polisyrket är ett exempel på konstruktiva lösningar som kommit ur detta. Jag ser nu fram emot att slutföra det arbetet med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, då det är av stor vikt för en fungerande polisverksamhet. Det är positivt att att Johansson var tydlig med att regeringen inser vikten av att skapa bättre arbetsvillkor för polisen och att det är en fråga högt på den politiska dagordningen. Vårt arbete fortsätter med oförminskad styrka.

Läs hela inlägget »

Det är med djup sorg och bestörtning vi tar emot meddelandet att en polis avlidit i tjänsten. Våra tankar går till anhöriga och kollegor i denna svåra stund.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet region Väst

Läs hela inlägget »

Polisförbundet medverkar under Almedalsveckan. Från Region Väst kommer Katharina von Sydow, Peppe Larsson och Emelie Risberg att delta. Välkommen på våra seminarium

Hur blir polisyrket attraktivt för dagens unga?
3/7 2017 14:45 – 15:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

För att lyckas ta sig igenom nålsögat till polisutbildningen krävs att du har rätt fysiska och psykiska förutsättningar. Samtidigt fylls inte platserna på polisutbildningen. Hur kan polisyrket göras attraktivt igen? Vilka förslag på satsningar finns för att stärka polisens förmåga att utreda brott?

Hur utvecklar vi hela Sveriges polis?
4/7 2017 15:30 – 16:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Polisens förmåga skiljer sig åt beroende vart i landet du befinner dig eller vilket brott som ska utredas. Kampen mot organiserad gängkriminalitet är annorlunda mot glesbygdens utmaning att ha polis på plats när något har hänt. Hur ska vi öka polisen förmåga så att vi blir hela Sveriges polis?
Det har varit alldeles för många svarta rubriker över polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Förra året överlämnades till exempel 10 procent färre utredningar från polis till åklagare. Samtidigt har den svenska poliskåren fått mycket beröm för sitt agerande under attentatet på Drottninggatan den 7 april. Terrordådet visar att vi har en professionell polis som kan kraftsamla när det verkligen krävs. Händelsen visar också hur viktig polisen är för att trygga demokratin och människors möjlighet att röra sig fritt.

Hur förhindrar vi hot och våld mot poliser?
5/7 2017 11:00 – 12:15.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Poliser blir ofta utsatta för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. Vad kan samhället göra för att förbättra arbetsmiljön för poliser? Är bättre utbildning, hårdare straff eller fler poliser svaret?

Läs hela inlägget »

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren. - Det här måste tas på allvar, säger förbundsordförande Lena Nitz om resultatet av Polisförbundets medlemsundersökning om hot och våld, utförd av Novus Opinion.

Läs hela inlägget »

Även Arbetsgivarverket har presenterat sina yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen. De vill bland annat att nästa års löneökningar inte ska anges i procent eller i något belopp. Den nya lönen ska i stället sättas i ett lönesättande samtal.

-De så kallade sifferlösa avtalen tar vi starkt avstånd från, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Igår utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:
 

  • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
  • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
  • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.
Läs hela inlägget »

Idag onsdagen den 21 juni drar avtalsrörelsen igång på den centrala nivån inom staten där Polisförbundet förhandlar tillsammans med andra fackförbund. Här besvarar förhandlingschef Niklas Simson några av de vanligaste frågorna om lönerörelsen som sådan.

Läs hela inlägget »

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. 

Läs hela inlägget »

I förra veckan la polisens nationella huvudskyddsombud, Emma Cronberg, in en skyddstopp för vistelse i Polismyndighetens inomhusskjutbanor. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsstoppet i fredags. Nu fortsätter arbetet för att säkra inomhusmiljön på polisens skjutbanor.

Den 14 juni fick Emma Cronberg, polisens nationella huvudskyddsombud, information om att mätningar vid Kronobergs skjutbana i Stockholm påvisade risk för akut förgiftning samt explosionsrisk.  Anmälningar från andra platser stämmer överens med de effekter som uppstår när man exponeras för de giftiga ämnen som påträffades vid mätningen i Kronoberg.

Läs hela inlägget »

Grattis Robert Karlsson till tjänsten som biträdande regionpolischef i Region Väst. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Läs hela inlägget »

den 13/6 möttes Polisförbundet, Polismyndigheten och regeringen i det första mötet inom ramen för nationell samling för uppvärdering av polisyrket. På mötet diskuterades bland annat polisens arbetsvillkor och fortsatta kompetensförsörjning.

- Det här var det första mötet där vi lagt ramarna för en längre process. Det är viktigt att regering och parterna kan redovisa gemensamma åtgärder för att stärka polisen. Frågor kring hur polisyrket kan bli mer attraktivt och polisarbetet mer effektivt är centrala områden för det fortsatta arbetet inom nationell samling.

Det säger inrikesminister Anders Ygeman, rikspolischef Dan Eliasson och fackförbundsordförande Lena Nitz i ett gemensamt uttalande.

Läs hela inlägget »

En sorgens dag. Det som inte får hända har hänt. En kollega avled av sina skador efter en krock med lastbil. Tankarna går till familj, vänner och kollegor. 

Läs hela inlägget »

I juni lanserar Polisförbundet en ny förmånsportal med flera nya medlemserbjudanden.

I dagarna får yrkesverksamma poliser och polisstudenter som är medlemmar i Polisförbundet ett brev hemsänt med inloggningsuppgifter till den nya webbaserade portalen.

Medlemmar i Polisförbundet har många förmåner – bland annat försäkringar, rättshjälp, arbetslöshetsersättning och hjälp inom fackliga kärnfrågor som lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Därtill kan medlemmar ta del av olika rabatter. Utbudet av medlemsförmåner har utökats väsentligt på senare tid.

– Vi är måna om att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Därför lanserar vi en ny tjänst som är exklusiv för medlemmar i Polisförbundet. Genom en särskild förmånsportal kan de ta del av hundratals erbjudanden inom nöje, fritid, shopping och resor. Utöver detta innehåller förmånsportalen en oberoende pensionsrådgivningstjänst, säger kanslichef Björn Kellerth.

Läs hela inlägget »

Ordförande för Polisförbundet Väst Katharina von Sydow berättar om de regionala löneförhandlingarna och att arbetet med en uppvärdering av yrket fortsätter.

Polislönerna klara i region Väst

Inom de närmaste veckorna får polisförbundets medlemmar i region Väst besked om ny lön. Arbetsgivare och fack är överens om fördelningen av lönepotterna och på fredagen avslutades förhandlingarna i enighet.

Läs hela inlägget »
Den 18/5 träffades Polisförbundet Västs bemanningsnätverk i Göteborg. Syftet med mötet var att gå igenom det nya lokala kollektivavtal som började gälla den 1/4 2017. En annan punkt på dagordningen var att diskutera hur bemanningsarbetet fungerar i regionen och vad vi kan göra för att det skall bli ännu bättre. 
Läs hela inlägget »

Polisförbundet verkar för likabehandling av alla människor och kommer att delta under West Pride i Göteborg. Vi behöver vara många som visar att vi står upp för alla människors lika värde. Vi kommer att bemanna tältet och gå i paraden. Häng på du också!

  • TCO tillsammans tältet 8-11/6 i Bältesspännarparken: onsdag kl.16-20, torsdag kl.12-20, fredag kl.12-20, lördag paraden, söndag kl.12-18
  • Regnbågsparaden avgår kl. 15:00 lördagen den 10/6. Ha gärna kläder eller andra tillbehör med regnbågsfärger (inget krav). Polisförbundet har banderoll, regnbågsflaggor och armband som finns att hämta på Polisförbundets expedition, vån. 6 EFP. Ta gärna med familjen, syskon, vänner, hunden och grannar!

Kom med, fira kärleken och stå upp för mänskliga rättigheter!
Vid frågor kontakta: Magnus Olsen tfn: 072-7174760 mail: magnus.olsen@polisen.se

Läs hela inlägget »

Polismyndigheten har riktlinjer för tjänstledighet för deltagande vid idrottstävlingar.
 
Där finns möjlighet till tjänstledighet utan löneavdrag vid vissa idrottstävlingar.
 
Region Väst har beslutat om att tjänstledighet utan löneavdrag medges vid deltagande i Svenska Polis Mästerskap halvmaraton 2017-05-20 (Göteborgsvarvet) om verksamheten så tillåter.

Riktlinjerna finns här.

Läs hela inlägget »

Pensionsinformation/Utbildning för Polisförbundets medlemmar
 
Föredragshållare             Eddie Olsheimer
 Datum                                  2017-05-17
 Tid                                          kl. 10.00 - 12.00 alternativt 14.00 - 16.00
 Plats                                      Hörsalen, Polishuset Ernst Fontells Plats, Göteborg
 
Eddie Olsheimer kommer att lämna information om vad man behöver tänka på inför att gå i pension. Då Polisförbundet vet om att informationsbehovet är stort kring pensionsfrågor kommer fler informationstillfällen att hållas runt om i regionen till hösten. Polisförbundet Region Väst tillsammans med Eddie Olsheimer önskar er varmt välkomna!
 
/Styrelsen Region Väst genom Anders Seilenz tel. 070-321 38 24

Läs hela inlägget »

Orsaken till att polisen inte klarar upp fler brott än de gör idag är för att det fattas personal inom främst utredningsverksamheten. Det framgår av Polisförbundets nya medlemsundersökning som Novus Opinion har genomfört och som presenteras idag.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet arrangerar ett seminarium den 5 maj om förutsättningar för svensk polis – nu och i framtiden. På seminariet medverkar inrikesminister Anders Ygeman, partiledare Jan Björklund, professor Jerzy Sarnecki, polisen Anna-Lena Mann och Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Moderator: Roger Mörtvik.

Seminariet direktsänds av SVT Forum och går att följa i SVT 2 kl. 9-12.


Hur utvecklar vi framtidens polis?
Polisen har de senaste åren tappat både erfarenhet och kompetens. En stökig omorganisation, låga löner och tung arbetssituation har fått många poliser att i förtid lämna kåren. Samtidigt har polisens ledning fått försvara dåliga utredningsresultat och sviktande förtroendesiffror. Terrordådet på Drottninggatan har i någon mån förändrat omvärldens syn på polisen, men utmaningar kvarstår ändå. Hur kan vi attrahera fler unga att bli poliser? Vad är viktigast att åtgärda för att få bättre uppklarningsprocent? Vad säger forskning och beprövad erfarenhet? Välkommen till ett seminarium om förutsättningar för svensk polis – nu och i framtiden.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet och Danske Bank har startat ett långsiktigt samarbete. För dig som medlem betyder det att du får exklusiva förmåner och lånevillkor från och med 3 maj.
 
Några exempel:

  • En av marknadens lägsta bolåneräntor från 1,32 %
  • Kontopaket med unik medlemsrabatt
  • VIP-nummer för bästa service
  • Fördelaktiga bil- och båtlån
  • Smidig digital rådgivning
 

Förmånerna är inte tidsbegränsade och du kan snabbt och enkelt ansökas online. 
 Läs mer och ansök enkelt online på https://danskebank.se/polisforbundet
 

Läs hela inlägget »

Efter en givande dag i Stockholm beger vi oss åter mot Göteborg. Större delen av dagen har bestått i möten med västsvenska socialdemokratiska och moderata riksdagsledamöter. Frågor som vi diskuterade var bland annat polisbristen, arbetsvillkor, löner, vikten av en högskoleutbildning och hur politikerna kan jobba för att vi även i framtiden bibehåller och utvecklar en professionell polis. Vi har gett vår bild av vad vi tror krävs för att minska tappet av poliser och hur vi kan arbeta för att fler potentiella poliser ska söka till polisutbildningen. Vi har diskuterat olika partiers förslag och de farhågor och för- och nackdelar vi ser. Under mötena har vi diskuterat en långsiktig polispolitik och hur vi kan lösa akuta problem på kort sikt. De polisiära frågorna ligger högt på agendan och vi finns med i debatten. 

Polisförbundet Väst har deltagit på flera olika politiska möten. Under vintern/våren 2017 har vi bjudit in till lunchmöten med ombud och ersättare i Justitieutskottet. Vi kommer fortsätta att träffa politiker och målet är att träffa företrädare för alla riksdagspartier.

Läs hela inlägget »

Idag åker Katharina von Sydow och Emelie Risberg till Stockholm för att träffa västsvenska riksdagspolitiker. I vintras skickade vi ut en inbjudan till lunchmöte till ombud och ersättare i justitieutskottet. Det har resulterat i många intressanta och givande möten där vi diskuterat situationen inom polisen och vad vi gemensamt kan göra för svensk polis. 
Idag har Socialdemokraterna och Moderaterna bjudit in oss till Riksdagen. Vi ser fram emot dagens möte.

Läs hela inlägget »
Inrikesminister Anders Ygeman möter Emelie Risberg och Peppe Larsson i Polisförbundets kongressmonter.
Inrikesminister Anders Ygeman möter Emelie Risberg och Peppe Larsson i Polisförbundets kongressmonter.

Fackliga poliser medverkar vid riksdagspartiernas kongresser fram till valet 2018 som ett sätt att föra fram Polisförbundets yrkespolitik.

Polisyrket behöver uppvärderas vad gäller lön och status och för att åstadkomma detta opinionsbildar Polisförbundet för att lag- och ordningsfrågorna ska ligga högt på den politiska dagordningen. Kontakter med politiker från olika partier tas regelbundet och fram till valet 2018 kommer Polisförbundet även att finnas på plats med en monter när riksdagspartierna håller kongresser och liknande.

Först ut, i april 2017, var Socialdemokraternas kongress som har trygghet som tema. Det ger en naturlig hävstång för Polisförbundets hjärtefråga om att satsa mer resurser på poliserna. Nyckeln till trygghet i samhället är en väl fungerande polis och en viktig framgångsfaktor är att politikerna lyssnar till polisernas kunskap och erfarenhet. Poliserna sitter ofta själva på svaret om vad som bör göras.

Polisförbundets monter var välbesökt under (s)-kongressen i Göteborg och poliserna som bemannade montern berättade om många givande samtal med politiker från olika delar i landet. Som fackförbund är Polisförbundet partipolitiskt obundet, men ser gärna att alla partier tar del av polisernas samlade erfarenhet av vad som behöver göras för att verksamheten ska fungera bättre. En viktig del är att villkoren ska vara tillräckligt bra för att fler ska vilja bli poliser och färre ska lämna yrket i förtid.

Läs hela inlägget »

Det är glädjande att Socialdemokraterna nu tydligt säger att det krävs satsningar på polisprofessionen. Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till regeringens besked om satsningar polisen.

Socialdemokraterna har meddelat att de vill se ytterligare 10 000 polisanställda, i första hand poliser, till år 2024 till en beräknad kostnad på 6 – 8 miljarder kronor. Socialdemokraternas säger att det krävs förändringar när det gäller polisens arbetsförutsättningar och arbetsvillkor, inklusive lön.

– Det är bra att Socialdemokraterna inser det nödvändiga i att också satsa på professionen. Nu finns ett glasklart uppdrag till Polismyndighet att ta fram förslag kring att göra arbetet mer attraktivt. Jag ser fram emot att arbetet med nationell samling för polisyrket kommer igång. Det är något som måste påskyndas, säger Lena Nitz.

– Vi håller med om att förhandlingar om lönerna är en uppgift för parterna. Men då krävs det att myndigheten har pengar att förhandla om. Därför är det bra att Socialdemokraterna nu är så tydliga med beskedet om att det är beredda att avsätta mer medel, säger hon.
Polisförbundet är också positiva till att Socialdemokraterna tydligt avvisar förslagen om att snabbutbilda poliser.

– Vi behöver bli fler, men vi får inte ge avkall på de krav som måste ställas på poliser. Att vara polis är ett svårt yrke. En allt mer komplex brottslighet kräver också en mer välutbildad polis. Det är därför viktigt att regeringen så snart som möjligt lämnar förslag på att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.
Polislönerna i region Väst sätts enligt ett regionalt direktiv som företrädare för arbetsgivare och OFR/P (Polisförbundet) gemensamt ställt sig bakom. Av direktivet framgår hur de olika potterna ska fördelas i polisområden och regionala enheter. Det handlar om både nationellt bestämda satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar:

Som grund ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen gör både chef och medarbetare tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

När avstämningssamtalen är avklarade ska cheferna nu ta fram förslag på nya löner – ett förslag som sedan förhandlas regionalt i mitten av maj. Först därefter får var och en besked om utfallet.

Det har kommit många frågor om direktivet och om vad som ligger bakom satsningarna
 
Så här fördelas lönepotterna:

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundet Väst på Twitter

2017

Det har blivit dags att sammanfatta NMR-demonstrationen den 30 september. Utifrån det förväntade scenariot och med det, inte minst, massmedialt höga tonläget avs. risken för ordningsstörningar och våldsanvändning så känns det skönt att vi nu med facit i hand ser att uppdraget utfördes professionellt, taktiskt  och klokt. Vi önskar ge kommenderingsledningen en eloge för den väl genomförda insatsen och en eloge till  kollegorna som visade prov på både yrkeskunnande och en stor portion tålamod under lördagen, ni har vår största respekt.
 
Trots det har vi i nuläget ett antal arbetsskador och tillbud att hantera, däribland ett armbrott och en kollega som blev sparkad i ansiktet i Helsingborg under kontroll av en buss på väg till demonstrationen. LISA-anmälningarna fortsätter att komma in och det är först någon gång nästa vecka som vi säkert kan ha en bild av hur många fall vi har, bl.a. så har det kommit ett antal rörande kastade bangers. Vi väntar även på LISA-anmälningar från kollegor från de regioner som varit här och på ett mycket gott sätt stöttat oss, tack till er alla. Vi är väl medvetna om att de regioner som haft personal här under den NMR-kommenderingen inte sällan fått en ansträngd situation där hemma.  
 

Läs hela inlägget »
Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats

Den här gången saknar vi en kollega som gjorde det poliser gör varje dag, året om, han försökte göra skillnad. Polisens arbete är många gånger ett farligt arbete, inte sällan är det mycket farligt. Vi sörjer nu en kollega, för många en vän och tomrummet blir stort. Våra tankar går i första hand till de närmaste familjemdlemmarna, men även till de kollegor och medarbetare som var i tjänst när tragedin inträffade, det var många som bidrog till att försöka rädda vår arbetskamrat, andra arbetade på med det som samtidigt behövde göras. När den fulla vidden av det tragiska var ett faktum gjorde sedan andra kollegor det som poliser också gör varje dag, året om, man lämnade budet om vad som skett till de anhöriga. Vi tänker även på de kollegorna och känner stor vördnad och respekt inför de känslor som just det uppdraget innebär. Efterarbetet har präglats av en stor vilja att fånga dem som behöver få stöd och försöka ge verktyg för att hantera sorgen. Hela kåren har på olika sätt varit delaktiga i det arbetet, regionpolischefen, chefer på alla nivåer, olika kompetenser i regionen och framförallt kollegor och medarbetare över hela linjen. Var rädda om er och kamraten bredvid!

Regionstyrelsen

Läs hela inlägget »

Vi har precis avslutat den senaste lönerevisionen, RALS 2016. Vi från Polisförbundet i Region Väst är intresserade av att veta hur våra medlemmar har upplevt revisionen och hur processen har fungerat.

Polisförbundet arbetar aktivt med att försöka uppvärdera yrket och eftersom löneutrymmet i RALS inte är tillräckligt arbetar vi samtidigt i två delar. Den ena delen handlar om att få mer resurser till löneökningar genom politiska beslut och den andra är RALS där vi arbetar för att få ett så stort utrymme som möjligt. I den politiska debatten är samtliga partier överens om att uppvärdera polisyrket och vi arbetar vidare för att få ord att bli handling.

RALS är en årligt återkommande och viktigt löneprocess som vi vill ska fungera så bra som möjligt och vi vill därför veta hur man upplevt årets process. 

Länk till enkäten skickas ut via mail och Facknytt till Polisförbundets medlemmar i Region Väst inom kort. 
 

Läs hela inlägget »
Katharina von Sydow på Stämman 2017 Katharina von Sydow på Stämman 2017
Finansminister Magdalena Andersson meddelade idag att regeringen beslutat att skjuta till 700 miljoner kronor extra till polisen i år. Det är inte tillräckligt med det ger en möjlighet för arbetsgivaren att fördela pengarna där de behövs som mest. Vi har en arbetssituation och en polisbrist som oroar. Nu har arbetsgivaren en möjlighet att påbörja genomförandet av det parterna är överens om, d.v.s. uppvärdera polisyrket. Vi förutsätter att Dan Eliasson tar fasta på denna möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt se till att vi inte tappar fler poliser och att vi lockar tillbaka de som valt att lämna. Om Dan vill vända skutan på rätt köl igen gäller det att visa det. Vi har inte råd att tappa fler kolleger, vi har förlorat tillräckligt mycket yrkeserfarenhet och yrkesstolthet. Risken att fler slutar om inte polisyrket värdesätts på ett relevant sätt är överhängande.
Den 2 februari 2017 sa Dan Eliasson i ett pressmeddelande att Polismyndigheten och Polisförbundet har en samsyn om att polisyrket behöver uppvärderas för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av svensk polis.
Dan, nu har du möjlighet att visa det.
Läs hela inlägget »

West Pride i bilder

Ansökan om medlemsskap

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.