Nyheter

2017 > 07

Polisförbundets ordförande Lena Nitz:

Jag vill tacka avgående inrikesminister Anders Ygeman för gott samarbete. Att vi fick till stånd nationell samling för uppvärdering av polisyrket är ett exempel på konstruktiva lösningar som kommit ur detta. Jag ser nu fram emot att slutföra det arbetet med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, då det är av stor vikt för en fungerande polisverksamhet. Det är positivt att att Johansson var tydlig med att regeringen inser vikten av att skapa bättre arbetsvillkor för polisen och att det är en fråga högt på den politiska dagordningen. Vårt arbete fortsätter med oförminskad styrka.

Läs hela inlägget »

Det är med djup sorg och bestörtning vi tar emot meddelandet att en polis avlidit i tjänsten. Våra tankar går till anhöriga och kollegor i denna svåra stund.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet region Väst

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundet Väst på Twitter

2017 > 07

Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats

Den här gången saknar vi en kollega som gjorde det poliser gör varje dag, året om, han försökte göra skillnad. Polisens arbete är många gånger ett farligt arbete, inte sällan är det mycket farligt. Vi sörjer nu en kollega, för många en vän och tomrummet blir stort. Våra tankar går i första hand till de närmaste familjemdlemmarna, men även till de kollegor och medarbetare som var i tjänst när tragedin inträffade, det var många som bidrog till att försöka rädda vår arbetskamrat, andra arbetade på med det som samtidigt behövde göras. När den fulla vidden av det tragiska var ett faktum gjorde sedan andra kollegor det som poliser också gör varje dag, året om, man lämnade budet om vad som skett till de anhöriga. Vi tänker även på de kollegorna och känner stor vördnad och respekt inför de känslor som just det uppdraget innebär. Efterarbetet har präglats av en stor vilja att fånga dem som behöver få stöd och försöka ge verktyg för att hantera sorgen. Hela kåren har på olika sätt varit delaktiga i det arbetet, regionpolischefen, chefer på alla nivåer, olika kompetenser i regionen och framförallt kollegor och medarbetare över hela linjen. Var rädda om er och kamraten bredvid!

Regionstyrelsen

Läs hela inlägget »

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.