Försäkringar

Försäkringsskyddet är en viktig trygghetsfråga 


Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du bland annat en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, det vill säga dygnet runt.
Dessa försäkringar ligger hos Förenade Liv.

Medlemspaket

Gäller för medlem både på fritid och arbetstid. Olycksfallsförsäkringen kan bland annat ge ersättning för:

  • medicinsk invaliditet upp till 1 000 000 kronor (beloppet avtrappas med 5% per år från 55 år)
  • dödsfall på grund av olycksfall 100 000 kronor
  • kostnader i samband med olycksfallet, ex läke- o resekostnader, merkostnader
  • omkostnadskapital som gäller dygnet runt vid sjukskrivning på grund av olycksfall
  • tandskadekostnader
  • rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel
  • krisförsäkring
  • Sjukförsäkring - Efter 30 dagars sjukskrivning betalas ersättning ut med högst 1.500 kronor per månad och längst till och med dag 90 i sjukperioden. Ersättningsbeloppets storlek beror på graden av arbetsoförmåga


Försäkringar du kan teckna frivilligt

Du kan teckna en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för din make/maka, sambo och barn. 
Du har även möjlighet att höja upp ditt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga försäkringar för dig själv och din familj. 

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoren.  

Mer info hos förenade liv

Klicka på loggan för att komma till Förenade Liv.