en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

fonder & stipendier

POLISSKADEFONDEN OCH HILDUR JOHNSONS MINNESFOND

Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.

Har du tänkt studera något som kommer till nytta i ditt jobb som polis? Då har du möjlighet att söka stipendium genom Polisförbundet. Bidrag finns även att söka om du eller någon familjemedlem drabbats av sjukdom, och du behöver ett ekonomiskt tillskott för rekreation. För poliser som skadas i tjänsten finns även en särskild stiftelse.Var ute i god tid, så att du hinner få ett yttrande från ditt förbundsområde innan du skickar in din ansökan till oss. Vi behöver den senast den 1 september.

Här hittar du mer information och ansökningsblanketter:

Skadad i tjänsten - Polisskadestiftelsen

Sociala skäl (exempelvis sjukdom) - Hildur Johnsons minnesfond

Studier (högskola och studieresa) - Hildur Johnsons minnesfond