Förbundsområde skaraborg

Ordförande i Skaraborg är Yvonne Kärnheim, hon är även kontaktperson och har telefonnummer 0703-419113, mail yvonne.karnheim@polisforbundet.se.

Har du några frågor, stort som smått, tveka inte att hugga tag i oss i korridoren, ringa Yvonne eller lägga ett mail i funktionsbrevlådan. Vi lovar att återkomma för att hjälpa dig och svara på dina frågor.

Förbundsområde Skaraborgs Årsmöte 2017

Styrelsen FO Skaraborg Styrelsen FO Skaraborg

Den 24 februari hölls årsmöte i Förbundsområde Skaraborg. I år hölls årsmötet på Hotell/konferens BillingeHus i Skövde. Årsmötet hade lockat drygt 60 medlemmar. Samtliga ledamöter omvaldes och vi fick även ett nytillskott på en ledamot, då vi från förra året hade en plats vakant. Den nyvalda ledamoten Pernilla Linder med arbetsort Skara hälsades välkommen in i styrelsen.

Vi hade besök av Emelie Risberg som är kommunikatör och opinionsansvarig i Regionsstyrelsen samt Fredrik Rudbäck vår vice ordförande i regionsstyrelsen. Fredrik och Emelie berättade hur vi ligger till i Ralsen, Vi fick även ställa de frågor vi ville och Fredrik svarade på ett förtjänstfullt sätt. Besöket rönte stor uppskattning bland medlemmarna. Efter sedvanliga förhandlingar avnjöts en god lunch med utsikt över slalombacken och Skövde.

Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2017-2018 är numer:
 
Yvonne Kärnheim-Bengtsson ordf./kassa ansvarig
Lars Oscarsson  vice ordf.                 Christoffer Binnberg ledamot
Tomas Vänerfors   sekreterare        PA Johansson  ledamot
Andreas Bunyemen ledamot           Jonas Björk  ledamot
Pernilla Linder  ledamot                    Mathilda Fahlen  ledamot (FL)
 
Har du frågor eller behöver vår hjälp, så är du välkommen att ringa eller maila i första hand ordförande.
 
Yvonne Kärnheim-B

Bio-kvällar i Skaraborg

Det här med information till medlemmar är inte alltid lätt. Vi vill ju informera även om det inte finns så mycket nytt att berätta.
Inför Ralsen funderade vi i Styrelsen på hur vi skulle lägga upp detta på bästa sätt. När vi skulle boka dagar för information, visste vi inte hur långt förhandlingarna kommit. Därför bestämde vi oss för att locka med en annan aktivitet samtidigt. Vi fick tips via vår lilla samarbetsgrupp inom Sensus (Där vi tillsammans med Vårdförbundet, Lärarförbundet, ST mfl. träffas några gånger om året hos Sensus i Skövde) att prova Biokväll.
 
Vi tog kontakt med SF bio i Skövde och bokade salonger. Vi bestämde oss för att köra två tillfällen under samma vecka, för att all personal skulle kunna komma på ledig tid.
Måndag den 28 november och torsdagen den 1 december. Vi hade en timmes information innan bion började. Till vår hjälp med information bjöd vi in delar av regionsstyrelsen. I lokalen fanns bara polisförbundets medlemmar.
Det blev bra information där vi berättade om läget just nu i Ralsen samt att det fanns möjligheter att ställa frågor. Efter ca en timme fick vi stifta bekantskap med Brad Pitt och filmen Allied.
Innan filmen började fick samtliga en dricka, en godispåse och ett papper med frågor som:
 
Hur kvällen uppfattades?
Vilka frågor förutom lönefrågor ska vi i vår styrelse fokusera på?
 
Detta blev ett väldigt lyckat arrangemang med ca 50 medlemmar per gång.
Vi har fått många positiva kommentarer efteråt.
Nu höjer vi blicken, och när vi har rott avtalet i land blir det dags för Frukostmöten i Skaraborg.
 
Yvonne Kärnheim-Bengtsson