en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

förbundsområde underrättelseenheten

I den nya organisationen har det, som förut var Kriminalunderättelsetjänsten, vuxit till dagens Underrättelseenhet. Detta innebär att vi har gått från att vara en lokalsektion till att bli ett förbundsområde. Vi har nästan fördubblat antalet medlemmar och är i dagsläget 70 st. Detta innebär många nya arbetsuppgifter för oss i styrelsen, och vi i är fortfarande i en läroprocess. Det är därför inte alltid du kan få ett svar direkt, men vi hjälper gärna till och du får ett svar så fort det går.
 
Så här ser styrelsen ut:
 
Katharina Christiansson 010-5653166
Gick ut polishögskolan 2004. Har arbetat på Underrättelsesektionen sedan 2014.
 
o   Ansvar för jämställdhet och mångfald
o   Kontaktperson för PO Älvsborg 
 
Sekreterare
Daniel Jacobsson 010-5655283
Jag har arbetat som polis sedan 2002 och inom underrättelseenheten sedan 2011. Idag tillhör jag underrättelsesektionen för polisområde Storgöteborg där jag arbetar som handläggare.
 
o   Ansvar för utbildningar
o   Kontaktperson för PO Storgöteborg
 
Övriga Ledamöter
Bo Kamperin 010-5654611
Polis sedan 1982. Har arbetat inom underrättelse sedan 2007. Sysslar dagligdags med utredningsanalys.
o   Ansvar för personalfrågor
o   Kontaktperson för PO Skaraborg
 
Maria Levén 010-5653672
Jag har jobbat på Underrättelseenheten sedan 2014 och tillhör regionala sektionen. Innan dess jobbade jag mellan 2005-2014 i yttre tjänst i Lpo Göteborg City. Detta är mitt första fackliga uppdrag så jag har mycket att lära.
 
o   Kontaktperson för PO Fyrbodal