adobe-spark-post

Nyheter

Säkerhetspolisen höjer lönerna för livvakter och spanare. "Det här är väldigt goda nyheter. Höjningen är nödvändig för att hålla jämna steg med löneutvecklingen inom Polismyndigheten", säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen.

Läs hela inlägget »

Beredskapsavtalet är klart och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet.

I somras tecknade Polisförbundet och Polismyndigheten ett nationellt kollektivavtal där en av punkterna gällde ingripandeberedskap. Ingripandeberedskap kan användas i ett geografiskt avgränsat område där verksamhetsbehoven nattetid bedöms vara så låga att ingripandeberedskap kan motiveras istället för en traditionell bemanning nattetid.

Nyligen blev detaljerna i avtalet klara och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet. Vinsten blir fler patruller dagtid.

Avtalet i korthet:

  • Poliserna kan nattetid befinna sig i bostaden med beredskap att rycka ut om det skulle behövas.
  • Om beredskapen inte bryts för tjänstgöring fullgörs arbetstiden med början kl 07.00 samma dygn om inte arbetsgivaren beslutat någon annan tid under samma kalenderdygn.
  • Om beredskapen bryts är utgångspunkten att passet i sin helhet fullgörs från den tidpunkt man träder i tjänst. Undantag från detta finns då man träder i tjänst inom 4 timmar från beredskapspassets början och att arbetstiden understiger 1 timme.
  • Fordon och nödvändig utrustning förvaras hos den enskilde i enlighet med de tillämpningsanvisningar som måste tas fram där ingripandeberedskapen ska användas.
  • För detta utbetalas en ersättning som är en funktion av månadslönen med formlerna 1/18 -del, 1/16 -del eller 1/13 -del beroende på när beredskapen förläggs. Det är alltså högre ersättning vid veckoslut och helger.
Läs hela inlägget »

Förhandlingsarbete är inget för den som saknar tålamod. Ofta går det framåt betydligt långsammare än man önskar. Arbetet med karriär- och utvecklingsvägar (KUV) är ett exempel på det. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans.

Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant
Hur avgör man vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans. I tider av “alternativa fakta”, fejknyheter och faktaresistens berättar hon om vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt och en faktabaserad världsbild.  

Emma Frans är författare, folkbildare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon är just nu aktuell i TV-programmet ”Framtiden runt hörnet” på Svt och hon brukar kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Föreläsningen är ca 1 timme lång och du har möjlighet att se den fram till och med 14 december. 

Du hittar den digitala  –  och kostnadsfria –  föreläsningen på sidan "Erbjudanden" när du loggar in på Mina sidor. 

Föreläsningen arrangeras av Danske Bank. 

Läs hela inlägget »

Behovet av högre polislöner är fortfarande stort och vi kommer fortsatt att kräva löneökningar på fem procent per år – betydligt mycket mer än industrins märke. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Trygghetsberedningens uppdrag behöver tas på allvar. Arbetet tycks överskuggas av att partierna är mer intresserade av att plocka politiska poäng. Regeringen måste även tillsätta en ny ordförande som har tid att leda arbetet, skriver Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger med som lägst 1,8 procent.

– Vi har fått märket i det statliga avtalet men jag kan konstatera att utrymmet för löner i Polismyndighetens budget är högre än så. Det måste vi kunna ta hand om under nästa avtalsperiod. Vår målsättning är fortsatt fem procent löneökning per år, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Hela fyra av tio poliser (42 procent) uppger att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Det framgår av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

– Att så många poliser uppger att de aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten är en dålig signal till både polisledningen och till regeringen. Ska poliskåren växa med närmare 6000 poliser fram till år 2024 så måste mer göras för att behålla de poliser vi redan har, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Och på den punkten är undersökningen tydlig – högre lön är den viktigaste faktorn för viljan att stanna i polisyrket, säger hon.

När de svarande ombads att välja ut de fyra viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket valde hela 83 procent högre lön, följt av fler poliser (56 procent), bättre arbetstider (34 procent) samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (21 procent). Bara fem procent svarade att inget behöver förbättras för att få dem att vilja stanna.

”Arbetar inom ingripandeverksamheten. Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten”, skriver en polis i undersökningen.

Undersökningen visar också att sju av tio poliser säger att deras avdelning eller enhet sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven.
Nästan åtta av tio (76 procent) poliser anser att den egna arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

Om rapporten
Polisförbundets rapport bygger på två undersökningar gjorda via Novus Opinion. Den första genomfördes den 25 februari till den 13 mars och med 3343 svarande. Den andra genomfördes den 8 oktober till 22 oktober 2020 och omfattade 2 045 webbintervjuer.

Undersökningarna är enligt Novus åsiktsmässigt representativ för Polisförbundets medlemmar.

Läs rapporten Konkurrenskraftiga löner för viktiga samhällsbärare

Läs hela inlägget »

Välkommen på ett webbseminarium om brottslighetens utveckling och de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar.

Polisförbundet livesänder seminariet här. Det går också att se seminariet i efterhand. 
Tid: 3 december kl. 13-14.30

Vår omvärld påverkar vår invärld
De stora megatrenderna som påverkar vårt samhälles utveckling påverkar också brottslighetens utveckling.  Globaliseringen bidrar till en brottslighet som är mer gränsöverskridande med bland annat multinationella ligor som opererar över gränserna. Digitalisering och teknikutveckling bidrar till nya sätt att begå brott som cyberangrepp mot företag, myndigheter och institutioner och gör samhället mer sårbart. Rån, bedrägeri och även våldtäkter och andra övergrepp sker idag i stor utsträckning digitalt.

I den ökande polariseringens spår sker informationsoperationer som syftar till att destabilisera och skapa osäkerhet i vårt land. Det kan också handla om att utveckling i andra delar av världen som ökar risken för – och till och med resulterat i – terrorattacker i Sverige.

För att möta denna utveckling måste de brottsbekämpande myndigheterna ges rätt förutsättningar för att kunna möta och mota denna brottslighet – både i nutid och framtid.

Läs hela inlägget »

Tolv procent av Polisförbundets medlemmar säger att det under de senaste tolv månaderna förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen. När det bara är kvinnor som svarar uppger 17 procent att det förekommit sexuella trakasserier. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.