adobe-spark-post

Nyheter

Konkurrenskraftiga löner och trygga anställningar i fokus när samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar yrkanden inför avtalsrörelsen.

Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar idag sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras.

Läs hela inlägget »

Det är välkommet att Polismyndigheten får de medel de begärt för 2021 men Polisförbundet är oroade för den långsiktiga finansieringen av myndighetens verksamhet.

− För att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet krävs en tydligare långsiktig planering. Det stora glappet mellan vad myndigheten har begärt för 2023 och vad som avsätts i budgeten är därför bekymmersamt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polismyndigheten har begärt drygt 34,6 miljarder kronor till 2023 och de skriver i sitt underlag att om inte dessa medel tillförs myndigheten påverkar det möjligheterna att bli drygt 38 000 polisanställda 2024. Regeringen har bara avsatt drygt 32,7 miljarder kronor.

− Att säkra en långsiktig finansiering av polisverksamheten är oerhört viktigt om vi ska kunna expandera så mycket som regeringen vill och också viktigt för att kunna planera långsiktigt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Även Säkerhetspolisen har framtida rekryteringsbehov och är i behov av höjda anslag.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst kan nu med stor glädje meddela att vi erbjuder en stuga i Idre Himmelfjäll till uthyrning, endast för våra medlemmar! Stugan ligger i familjevänliga Idre Himmelfjäll som erbjuder 18 nedfarter, restaurang och flera olika aktiviteter vintertid. Idre Himmelfjäll ligger endast 5 min bilfärd från Idre fjäll som tillsammans med Fjätervålen och Idre Himmelfjäll har 77 nedfarter, flera restauranger och en massa aktiviteter såväl på sommaren som på vintern. Mer information om stugan, bokningssystem och villkor skickas ut under hösten.

Läs hela inlägget »

En effektivare domstolsprocess kan vara ett viktigt verktyg för en effektivare brottsbekämpning. Avskaffandet av omedelbarhetsprincipen, som riksåklagare Petra Lund föreslår i dag finns med i det 99-punktsprogram som Polisförbundets kongress ska ta ställning till i nästa vecka.

Läs hela inlägget »

Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst. Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Man kan också ansöka om man av annat skäl råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna bidra till att lindra effekten av det som hänt. Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in. Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag. Ansökan skickas till mattias.jonsson@polisen.se och ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober. Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461

Läs hela inlägget »

Det finns ett starkt stöd från allmänheten att satsa mer på Polisen. Det framgår av en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet. Med de senaste årens brottsutveckling förväntar sig Polisförbundets ordförande Lena Nitz att finansminister Magdalena Andersson i dag när hon presenterar förutsättningarna för nästa års budget signalerar att polissatsningarna fortsätter.

Läs hela inlägget »
I år firar vi alla de poliser som finns i tjänst, dygnet runt, året runt. På Polisens dag den 27 augusti uppmärksammar vi det viktiga arbete våra medlemmar gör för människors trygghet.

På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet. I år bjuder vi på munkar på polisstationer runt om i landet. Lokala och regionala förtroendevalda ställer bland annat ut munkar i fikarummen där poliser som är i tjänst normalt sätt hämtar sitt fika. Det är vårt sätt att visa uppskattning för alla de tusentals små och stora insatser våra medlemmar gör varje dag och som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den sista torsdagen i augusti varje år firar vi lite extra. I år infaller Polisens dag den 27 augusti.

Vi kommer dela ut munkar på flera olika platser i regionen. Välkomna!
Läs hela inlägget »

Nu kan du som är medlem ta del av möteshandlingarna till Polisförbundets kongress som kommer att äga rum den 23-24 september.

För första gången i Polisförbundets historia kommer kongressen att ske digitalt. Det inriktningsbeslutet togs av förbundsstyrelsen på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor.

Datum:
22 september Tematorg
23-24 september Polisförbundets kongress.

Läs hela inlägget »

29 juni 2020

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet, ST inom polisen och Seko Polisen tecknat lokalt kollektivavtal om alternativ tjänstgöringslista enligt 8+2-modellen.
 

Läs hela inlägget »
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om nya kollektivavtal. Här svarar vi på frågor om det nya avtalspaketet.
Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.