adobe-spark-post

Nyheter

Nu kan du som är medlem ta del av möteshandlingarna till Polisförbundets kongress som kommer att äga rum den 23-24 september.

För första gången i Polisförbundets historia kommer kongressen att ske digitalt. Det inriktningsbeslutet togs av förbundsstyrelsen på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor.

Datum:
22 september Tematorg
23-24 september Polisförbundets kongress.

Läs hela inlägget »

29 juni 2020

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet, ST inom polisen och Seko Polisen tecknat lokalt kollektivavtal om alternativ tjänstgöringslista enligt 8+2-modellen.
 

Läs hela inlägget »
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om nya kollektivavtal. Här svarar vi på frågor om det nya avtalspaketet.
Läs hela inlägget »

22/6 2020
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om ett antal nya avtal.

Bland dessa nya avtal gäller förutsättningar vid särskilda polisinsatser, SPI, höjning av ob-tillägg på nätterna, höjd ersättning för hundförare och en ny modell för ingripandeberedskap nattetid där nattbemanning inte är nödvändig.

Samtliga nya avtal och förändringar börjar gälla 1 september 2020.

– Det är glädjande att vi har enats med samtliga arbetstagarorganisationer om nya kollektivavtal som vi tror kommer att skapa förutsättningar för ännu bättre verksamhet samtidigt som det ger bättre villkor för våra medarbetare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Det känns som en riktig bra uppgörelse för alla parter som vi kommit överens om tillsammans med arbetstagarorganisationerna, fyller Polismyndighetens förhandlingschef Mathias Berg i.

– Äntligen har vi fått igenom att hundförare ska få en skälig ersättning för det engagemang det innebär att hålla polishundar tillgängliga för den operativa verksamheten. Att vi nu också fått gehör för en höjd OB-ersättning är ett nödvändigt steg i rätt riktning. Men mer kommer att krävas för att göra yrket mer attraktivt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Sammanfattning av avtal och förutsättningar som ingår i paketet

  • Lokalt kollektivavtal om särskilda polisinsatser, SPI-avtal. Det nya avtalet innebär ett förändrat och flexibelt sätt att förlägga arbetstid, samt hur ersättningen ska regleras.
  • Lokalt kollektivavtal om ingripandeberedskap. Det nya avtalet innebär att den traditionella nattbemanningen kan ersättas av ingripandeberedskap om arbetsgivaren bedömer att bemanningsbehovet motiverar detta. 
  • Lokalt kollektivavtal om högre ersättningar till Polismyndighetens hundförare. 
  • Lokalt kollektivavtal om ändringar i 18 och 21 §§ ASA/Polis. Ändringarna innebär höjning av ob-tillägg fredag- och lördagnätter klockan 22-06 och övriga nätter 03-06.
Läs hela inlägget »

22/6 2020
Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef, bloggar om det nya avtalspaket som nu är i hamn.

Läs hela inlägget »

Brottsförebyggande rådets utvärdering av de åtta arbetstidspiloterna, som har pågått sedan hösten 2018 har presenterats. Nu fortsätter analysarbetet inom Polisförbundet, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Den 27/5 startade förhandlingarna om avtalspaketet, det vill säga de förhandlingar vi ska ha om hundföraravtalet, bättre ob-ersättning, beredskapstillägg i glesbygd och SPI-avtalet. Jag är hoppfull om att vi nu äntligen ska komma i hamn i dessa frågor som berör många av våra medlemmar.

Förhandlingarna har tyvärr blivit försenade. Under förra året hade arbetsgivaren andra prioriteringar vilket gjorde att vi inte kunde komma fram i frågorna.

Under våren har allt förhandlingsarbete varit fokuserat på att hantera de akuta frågorna med anledning av Corona.  Vi har tvingat ställa om allt vårt arbete för att fokusera på att polisens verksamhet verkligen ska fungera under den här svåra perioden.

Nu har vi förhandlingstider utsatta och min förhoppning är att vi också ska kunna gå i mål i dessa frågor. Jag förstår frustrationen över att det tar tid men tyvärr sker saker i vår omvärld som också får stora konsekvenser för vårt förhandlingsarbete.  Men arbetet kommer nu att återupptas.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef

Läs hela inlägget »

Tio fackliga organisationer inleder nu ett gemensamt samarbete för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det beslutades under den fackliga samling som Polisförbundet arrangerade den 6/5.

Läs hela inlägget »

Tio fackliga organisationer inleder nu ett gemensamt samarbete för att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Läs hela inlägget »

Barn riskerar att hamna i grov kriminalitet. För att bromsa den negativa utvecklingen behöver vi och våra fackliga kollegor samarbeta kring det brottsförebyggande arbetet. Det skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en debattartikel i Aftonbladet.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.