adobe-spark-post

Nyheter

Regeringen har utsett Leif Jakobsson, tidigare statssekreterare och riksdagsledamot, till ordförande i Trygghetsberedning. Det är ett välkommet besked! Arbetet med att utforma en långsiktigt hållbar kriminalpolitik som bygger på omvärldsanalys och helhetssyn måste nu fortsätta med full kraft.

Läs hela inlägget »

Över 4,7 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar under 2020.

Som medlem kan du få juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundets räkning avslutade byrån 36 ärenden under 2020 och 26 nya ärenden tillkom. Totalt fördelades under 2020 över 4,7 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

− Det är en viktig trygghetsfråga att våra medlemmar kan räkna med hjälp när man till exempel råkar ut för en arbetsskada, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

Men idag missar många medlemmar den här möjligheten till ersättning.

− Råkar du ut för en skada i jobbet är det viktigt att du gör en anmälan för att vi ska kunna hjälpa dig. Ta kontakt med ditt skyddsombud så fort du kan, säger Hans Olsson.

Anmäl en arbetsskada eller ett tillbud
Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare.

Rättshjälp eller juridiskt stöd
Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

Läs hela inlägget »

Sverige fick under förra året drygt 500 fler poliser (519). Men fortfarande är andelen poliser per 100 000 invånare långt under toppnoteringen år 2010.
− Det är positivt att vi har blivit fler poliser under året. Det här är en effekt av både satsningen på fler polisstudenter och på att avhoppen bromsats i och med löneökningarna – 15 procent på tre år, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
− Sverige har aldrig haft så många poliser som nu, nästan 21 000. Men fortfarande är vi långt ifrån målet om 26 200 poliser till 2024. Därför är det viktigt att fler insatser görs så att utbildningsplatserna fylls och att satsningarna på högre polislöner fortsätter, säger hon.
Under förra året hade vi 202 poliser per 100 000 invånare. Det är en ökning från 198 poliser året innan. Andelen poliser är nu uppe på samma nivåer som när omorganisationen genomfördes 2015. Det är dock fortfarande en bra bit under toppnoteringen 2010 då vi hade 216 poliser per 100 000 invånare.
I region Stockholm är det dock 135 färre poliser nu jämfört med för fem år sedan.

Läs hela inlägget »

Säkerhetspolisen höjer lönerna för livvakter och spanare. "Det här är väldigt goda nyheter. Höjningen är nödvändig för att hålla jämna steg med löneutvecklingen inom Polismyndigheten", säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen.

Läs hela inlägget »

Beredskapsavtalet är klart och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet.

I somras tecknade Polisförbundet och Polismyndigheten ett nationellt kollektivavtal där en av punkterna gällde ingripandeberedskap. Ingripandeberedskap kan användas i ett geografiskt avgränsat område där verksamhetsbehoven nattetid bedöms vara så låga att ingripandeberedskap kan motiveras istället för en traditionell bemanning nattetid.

Nyligen blev detaljerna i avtalet klara och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet. Vinsten blir fler patruller dagtid.

Avtalet i korthet:

  • Poliserna kan nattetid befinna sig i bostaden med beredskap att rycka ut om det skulle behövas.
  • Om beredskapen inte bryts för tjänstgöring fullgörs arbetstiden med början kl 07.00 samma dygn om inte arbetsgivaren beslutat någon annan tid under samma kalenderdygn.
  • Om beredskapen bryts är utgångspunkten att passet i sin helhet fullgörs från den tidpunkt man träder i tjänst. Undantag från detta finns då man träder i tjänst inom 4 timmar från beredskapspassets början och att arbetstiden understiger 1 timme.
  • Fordon och nödvändig utrustning förvaras hos den enskilde i enlighet med de tillämpningsanvisningar som måste tas fram där ingripandeberedskapen ska användas.
  • För detta utbetalas en ersättning som är en funktion av månadslönen med formlerna 1/18 -del, 1/16 -del eller 1/13 -del beroende på när beredskapen förläggs. Det är alltså högre ersättning vid veckoslut och helger.
Läs hela inlägget »

Förhandlingsarbete är inget för den som saknar tålamod. Ofta går det framåt betydligt långsammare än man önskar. Arbetet med karriär- och utvecklingsvägar (KUV) är ett exempel på det. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans.

Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant
Hur avgör man vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans. I tider av “alternativa fakta”, fejknyheter och faktaresistens berättar hon om vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt och en faktabaserad världsbild.  

Emma Frans är författare, folkbildare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon är just nu aktuell i TV-programmet ”Framtiden runt hörnet” på Svt och hon brukar kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Föreläsningen är ca 1 timme lång och du har möjlighet att se den fram till och med 14 december. 

Du hittar den digitala  –  och kostnadsfria –  föreläsningen på sidan "Erbjudanden" när du loggar in på Mina sidor. 

Föreläsningen arrangeras av Danske Bank. 

Läs hela inlägget »

Behovet av högre polislöner är fortfarande stort och vi kommer fortsatt att kräva löneökningar på fem procent per år – betydligt mycket mer än industrins märke. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Trygghetsberedningens uppdrag behöver tas på allvar. Arbetet tycks överskuggas av att partierna är mer intresserade av att plocka politiska poäng. Regeringen måste även tillsätta en ny ordförande som har tid att leda arbetet, skriver Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger med som lägst 1,8 procent.

– Vi har fått märket i det statliga avtalet men jag kan konstatera att utrymmet för löner i Polismyndighetens budget är högre än så. Det måste vi kunna ta hand om under nästa avtalsperiod. Vår målsättning är fortsatt fem procent löneökning per år, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.