adobe-spark-post

Nyheter

8 mars är internationella kvinnodagen och uppmärksammas av TCO Göteborg som består av sex aktiva fackförbund: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet. Kom med och visa ditt stöd i kampen för jämställdhet som är en fråga om mänskliga rättigheter och ligger till grund för vårt fackliga arbete för allas lika värde. 
Brödtext: Göteborg 4 mars 2020

TCO Göteborg ordnar en aktivitet med föreläsningar, manifestation och en teaterföreställning.
Du som är medlem i något fackförbund inom TCO kan även ta en kollega som inte är medlem men kanske blivande medlem. Aktiviteten är kostnadsfri.
 
Vi inleder med tre föreläsningar kl 13 på bio Roy:
”Facket gör världen bättre och mer jämställt” - Union to union
"Sexuella trakasserier och visselblåsning i arbetsorganisationer - har #metoo rörelsen förändrat den processen? – Dr Linda Lane, universitetslektor och Ulla-Carin Hedin professor emerita vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

”Sverige - världens mest jämställda land? Om jämställdhetsintegrering som strategi och politik” - Kerstin Alnebratt, regionchef Sensus Västra Sverige, Fil. Dr genuskunskap och medförfattare till boken ”Feminism och byråkrati”.

”Lön hela dagen” manifestationen och fotografering genomförs kl. 17 på Götaplatsen. Med våra kroppar kommer vi att bilda en siffra som föreställer klockslaget efter vilket kvinnor arbetar gratis varje dag fram till kl 17. Förra året var det 16:06, årets siffra publiceras 3 mars 2020 på Sergels torg i Stockholm, fotograferingen arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och rörelsen ”Lön hela dagen”.

Därefter går vi till Bio Roy för att se teaterföreställningen ”Föregångerskan” med Catherine Westling i en monolog som med humor och frenesi berättar en historia om fysikern Gulli Petrini, i kampen för en rättighet som vi ofta tar för givet men som vi idag mer än någonsin måste värna om.

Anmälan via Sensus, ”först till kvarn”: https://sensus.wufoo.com/forms/lan-hela-dagen

Välkomna önskar TCO Göteborgs styrelse

Läs hela inlägget »

Drygt åtta av tio anser att det är viktigt att en utbildning leder till en akademisk examen. Av de drygt 2 400 personerna i åldern 18–30 år som svarade uppger närmare hälften att detta var mycket viktigt. Det visar en undersökning som Polisförbundet låtit Novus göra. Läs mer här.

 

Läs hela inlägget »

Nu finns fler anledningar än tidigare för dig som är medlem i Polisförbundet att logga in på dina sidor på Polisförbundets hemsida. Gör du det före nyår har du också chans att vinna en termos till vinterns utflykter.

Anledningen till utlottningen är att vi på Polisförbundet vill få fler att uppdatera sina uppgifter eftersom vi behöver kunna nå dig som är medlem på rätt mejladress och telefonnummer. Samtidigt vill vi göra dig bekant med de nya funktioner som finns bakom inloggning på vår webb.  Bland annat kan du nu ta emot och skicka meddelanden till din region och till Medlemsservice bakom inloggning.

Gör så här för att delta i utlottningen:

Logga in på Mina sidor och följ instruktionerna du hittar där.

Läs hela inlägget »

Ett nytt lönesystem växer fram som ska höja polisernas löner även utanför de vanliga revisionerna. Här förklarar Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson hur det ska gå till och vad som händer just nu.


Se filmen här.

Läs hela inlägget »

Regionerna är i slutskedet av att förhandla den sista lönerevisionen för perioden 2017-2020. Samtidigt har arbetet med nästa avtalsperiod startat.

Se filmen och hela artikeln här.

Läs hela inlägget »

Nu är det dags att beställa Enjoy bonusguide för 2020. När du köper bonusguiden av oss, får du även med bonushäftet som innehåller flera olika slag av rabatter. Du kan använda rabatterna omgående efter att du skickat in registreringskortet eller registrerat dig via Internet. Rabatterna är giltiga t.o.m. 30 november 2020.

Nyhet för i år är Enjoyappen. Den går att ladda ner via App Store och Google Play. Även om du köper pappersguiden så kan du ladda ner den och använda dig av sökfunktioner för t.ex. karta och innehåll.

När du köpt en kod aktiverar du snabbt och enkelt alla erbjudanden i den nedladdade appen genom att följa anvisningarna iden. Priset är 395 kronor och av dessa tillfaller 75 kronor Polisförbundet Västs Kamratskapsfond, till förmån för skadade och sjuka poliser samt deras familjer. Samma pris för digitalguiden som för pappersguiden.

Enjoyguiderna finns tillgängliga fr.o.m. den 11 november på vår expedition, plan 6 på Polishuset Ernst Fontells plats (gamla delen). 

Vid frågor och beställningar av Bonusguiden kontaktar du Marie Forsman; 010-565 3951 eller skickar ett mail; marie.forsman@polisen.se. I mailet anger du vilken avdelning du tillhör, telefonnummer där du kan nås och hur många bonusguider du vill köpa samt även om du vill ha digitala eller pappersguiden.

Läs hela inlägget »

Nu får Polisförbundet ett nytt visuellt utseende för att förstärka och förtydliga vilka vi är och vilka vi jobbar för. Den nya logotypen är anpassad för att fungera bättre i dagens digitala kanaler.

Se den nya loggan och läs hela artikeln här.

Läs hela inlägget »

I dag presenterar Polisförbundet rapporten ”När de som ska skydda attackeras”. I rapporten framgår att drygt åtta av tio (84 procent) anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.

Läs hela artikeln och  rapporten  här.

Läs hela inlägget »

Närmare en av tio poliser (9 procent) uppger att deras yrkesval varit orsaken till att familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier. Det visar en medlemsundersökning som Polisförbundet gjort via Novus.

Läs hela artikeln här.

Läs hela inlägget »

Har du kommit ihåg att anmäla dig för autogiro? Sannolikheten är stor att du redan har det – och det tackar vi för.

Om du inte gjort det läs om hur du gör här.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.