adobe-spark-post

Nyheter

Som vi tidigare informerat om via Facknytt så har det har framkommit uppgifter om att förundersökningar avseende dataintrång ökar, detta gör att Polisförbundet i region Väst uppmanar samtliga användare att fundera på syfte och förutsättningar innan den tänkta dataslagningen utförs.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet välkomnar regeringens förslag om utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser men betonar att alla angrepp ska tas på allvar. Därför är vi kritiska till att polisers så kallade beredskap för kränkning fortfarande väger tungt.

− Äntligen! Vi har länge drivit att poliser måste beviljas kränkningsersättning i högre utsträckning, nu har vi blivit hörsammande. Vi behöver följa hur detta tillämpas framöver och se om det är tillräckligt. Det är viktigt att alla angrepp mot poliser tas på största allvar, det kan inte vara så att poliser ska behöva tåla att ta emot hot och våld i sitt arbete, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet har idag tillsammans med de andra parterna vid Polismyndigheten kommit överens om att förlänga Lokalt kollektivavtal om omställningsmedelsfinansierade utbildartillägg, aspiranttillägg och handledartillägg.

Förlängningen av avtalet innebär att samtliga berörda anställda (civilanställda och poliser) kommer att få de aktuella tilläggen även efter den 31 mars. En nyhet är att vissa myndighetsinterna utbildningar som hålls av utbildare vid NFC kan leda till utbildartillägg.

Avtalet förlängs från 1 april 2022 till 31 mars 2023.
 

Läs hela inlägget »

Uttalande från Nordiska Polisförbundet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Vi i Nordiska Polisförbundet som tillsammans representerar alla de nordiska ländernas poliskårer, vill uttrycka vårt skarpaste avståndstagande mot den ryska invasionen av Ukraina. Vi ser med förfäran på hur Ryssland agerar för att förtrycka demokrati och mänskliga rättigheter. Värden vi poliser är satta att försvara.

Vi vill även uttrycka vårt helhjärtade stöd för det ukrainska folket i denna svåra stund. Våra tankar går också till de ukrainska kollegor som fortsatt försöker verka under den olagliga invasionen, och deras utmaningar med att försöka att skydda, hjälpa och ställa till rätta under svåra förhållanden.

Lena Nitz, ordförande
Polisförbundet

Unn-Alma Skatvold, ordförande
Politiets Fellesforbund Norge

Heino Kegel, ordförande
Politiforbundet Danmark

Jonne Rinne, ordförande
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto

Fjölnir Saemundsson
Landssamband Lögreglumanna Island
 

Läs hela inlägget »

Över 6,3 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar under 2021.

Du som är medlem i Polisförbundet kan få juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundets räkning avslutade byrån 20 ärenden under 2021 och 21 nya ärenden tillkom. Totalt fördelades under 2021 över 6,3 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

− Våra medlemmar hör till en utsatt yrkesgrupp men arbets- och försäkringsrättsliga processer kan vara svåra att driva på egen hand. Därför tycker jag att det är en viktig hjälp som vi kan erbjuda våra medlemmar, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.
 

Läs hela inlägget »

Regeringen har utsett Leif Jakobsson, tidigare statssekreterare och riksdagsledamot, till ordförande i Trygghetsberedning. Det är ett välkommet besked! Arbetet med att utforma en långsiktigt hållbar kriminalpolitik som bygger på omvärldsanalys och helhetssyn måste nu fortsätta med full kraft.

Läs hela inlägget »

Över 4,7 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar under 2020.

Som medlem kan du få juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundets räkning avslutade byrån 36 ärenden under 2020 och 26 nya ärenden tillkom. Totalt fördelades under 2020 över 4,7 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

− Det är en viktig trygghetsfråga att våra medlemmar kan räkna med hjälp när man till exempel råkar ut för en arbetsskada, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

Men idag missar många medlemmar den här möjligheten till ersättning.

− Råkar du ut för en skada i jobbet är det viktigt att du gör en anmälan för att vi ska kunna hjälpa dig. Ta kontakt med ditt skyddsombud så fort du kan, säger Hans Olsson.

Anmäl en arbetsskada eller ett tillbud
Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare.

Rättshjälp eller juridiskt stöd
Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

Läs hela inlägget »

Sverige fick under förra året drygt 500 fler poliser (519). Men fortfarande är andelen poliser per 100 000 invånare långt under toppnoteringen år 2010.
− Det är positivt att vi har blivit fler poliser under året. Det här är en effekt av både satsningen på fler polisstudenter och på att avhoppen bromsats i och med löneökningarna – 15 procent på tre år, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
− Sverige har aldrig haft så många poliser som nu, nästan 21 000. Men fortfarande är vi långt ifrån målet om 26 200 poliser till 2024. Därför är det viktigt att fler insatser görs så att utbildningsplatserna fylls och att satsningarna på högre polislöner fortsätter, säger hon.
Under förra året hade vi 202 poliser per 100 000 invånare. Det är en ökning från 198 poliser året innan. Andelen poliser är nu uppe på samma nivåer som när omorganisationen genomfördes 2015. Det är dock fortfarande en bra bit under toppnoteringen 2010 då vi hade 216 poliser per 100 000 invånare.
I region Stockholm är det dock 135 färre poliser nu jämfört med för fem år sedan.

Läs hela inlägget »

Säkerhetspolisen höjer lönerna för livvakter och spanare. "Det här är väldigt goda nyheter. Höjningen är nödvändig för att hålla jämna steg med löneutvecklingen inom Polismyndigheten", säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen.

Läs hela inlägget »

Beredskapsavtalet är klart och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet.

I somras tecknade Polisförbundet och Polismyndigheten ett nationellt kollektivavtal där en av punkterna gällde ingripandeberedskap. Ingripandeberedskap kan användas i ett geografiskt avgränsat område där verksamhetsbehoven nattetid bedöms vara så låga att ingripandeberedskap kan motiveras istället för en traditionell bemanning nattetid.

Nyligen blev detaljerna i avtalet klara och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet. Vinsten blir fler patruller dagtid.

Avtalet i korthet:

  • Poliserna kan nattetid befinna sig i bostaden med beredskap att rycka ut om det skulle behövas.
  • Om beredskapen inte bryts för tjänstgöring fullgörs arbetstiden med början kl 07.00 samma dygn om inte arbetsgivaren beslutat någon annan tid under samma kalenderdygn.
  • Om beredskapen bryts är utgångspunkten att passet i sin helhet fullgörs från den tidpunkt man träder i tjänst. Undantag från detta finns då man träder i tjänst inom 4 timmar från beredskapspassets början och att arbetstiden understiger 1 timme.
  • Fordon och nödvändig utrustning förvaras hos den enskilde i enlighet med de tillämpningsanvisningar som måste tas fram där ingripandeberedskapen ska användas.
  • För detta utbetalas en ersättning som är en funktion av månadslönen med formlerna 1/18 -del, 1/16 -del eller 1/13 -del beroende på när beredskapen förläggs. Det är alltså högre ersättning vid veckoslut och helger.
Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.