adobe-spark-post

Du har väl inte glömt...

... att medela oss din privata mailadress och privata telefonnummer. Förberedelserna inför en eventuell konfikt pågår och det är av största vikt att Polisförbundet kan nå alla medlemmar.  Vi hjälper dig gärna att registrera uppgifterna. Skicka namn, personnummer, privat mailadress och privat telefonnummer till marie.forsman@polisen.se.  Vi kan endast lägga in medlemmar i Regon Väst. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter