adobe-spark-post

Medlemsföreläsning

Polisförbundet Väst vill gärna medverka till att medlemmars kunskap om arbetsnära frågor ökar genom att bland annat anordna föreläsningsaktiviteter med extern medverkan. Vid vår pilotomgång av medlemsföreläsningar bjöd vi in Mustafa Panshiri, tjänstledig polis som föreläser om sina erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn. Mustafa kom till Sverige som 11-åring och utbildade sig till polis.

Mustafa Panshiri inleder med att berätta att han önskade att han kunde föreläsa i sin polisuniform. Han berättar om de vinster han upplever att det kunde innebära men det är inte möjligt, för att kunna föreläsa fick han ta tjänstledigt från polisen.

Mustafa brukar föreläsa för bland annat ensamkommande flyktingbarn, nyanlända, gode män, personal på boenden och nu också för Polisförbundet Västs medlemmar.

Hans föreläsning handlade om  jämställdhet, allas lika värde och att leva i ett demokratiskt samhälle. Under föreläsningen berättade han om kulturella skillnader, religion, historia, språk, diskriminering och förtryck, politiska ledare och situationen i bland annan Afghanistan. Att öka kunskapen om detta göra att vi lättare får förståelse för något som kan vara bakomliggande faktorer till varför vår situation ser ut som den gör idag.

Han blandade personliga berättelser med olika fall som tagits upp i media, det politiska läget i Sverige och utomlands, myndigheters osäkerhet och  rädslan för att debattera obekväma frågor. Vid flera tillfällen beskrev han hur motiv och intentioner är avgörande. 

Vi får hoppas att Polismyndigheten vaknar och inser vilken fantastisk resurs Mustafa är med sin kunskap, erfarenheter och fantastiska förmåga att prata om frågor som är obekväma och jobbiga. 

På Mustafa Panshiris facebooksida Kreativ integration kan man följa hans arbete. Han finns även på Twitter , sök på @panshiri

Både Polistidningen och Svensk Polis har skrivit om honom tidigare. Länkar till artiklarna finns nedan.  

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-20161/September-2016/Mustafa-moter-ensamkommande-flyktingbarn/    
 
http://polistidningen.se/2016/04/jag-har-inte-tid-att-vanta/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter