adobe-spark-post

SEB förbättrar bolåneerbjudandet för medlemmar

SEB kommer att förbättrat sitt bolåneerbjudande till TCO:s medlemmar.
Från och med tisdag den 1 november marknadsanpassar vi vårt bolåneerbjudande till TCO och dess förbund, där Polisförbundet ingår.
  • Vi ändrar från en räntenedsättning på dagens 0,35% till 0,50% (gäller alla bindningstider) vilket innebär en tremånadersränta på f n 1,50%.
  • Observera att erbjudna alliansvillkor är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan kund erhålla lägre ränta om kalkyl så medger.
  • Vid förlängning är det också viktigt att medlemmen påtalar att man är medlem i aktuellt förbund då vi inte får registrera fackförbundstillhörighet enligt lag.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter