adobe-spark-post

Polisförbundets yrkande i korthet

  • De satsningar som påbörjades i förra lönerevisionen fullföljs med ett tydligare fokus på de medlemmar som har många års erfarenhet men som ändå fått stå tillbaka i sin löneutveckling.
  • Allt ekonomiskt utrymme som kan ska avvaras för uppvärdering av poliserna
  • Övriga frågor som lyfts i yrkandet rör bland annat höjt OB och mer förmånliga tidsgränser för ob och övertid.
Läs yrkandet i sin helhet här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter