en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

En satsning på polisen

Katharina von Sydow på Stämman 2017 Katharina von Sydow på Stämman 2017
Finansminister Magdalena Andersson meddelade idag att regeringen beslutat att skjuta till 700 miljoner kronor extra till polisen i år. Det är inte tillräckligt med det ger en möjlighet för arbetsgivaren att fördela pengarna där de behövs som mest. Vi har en arbetssituation och en polisbrist som oroar. Nu har arbetsgivaren en möjlighet att påbörja genomförandet av det parterna är överens om, d.v.s. uppvärdera polisyrket. Vi förutsätter att Dan Eliasson tar fasta på denna möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt se till att vi inte tappar fler poliser och att vi lockar tillbaka de som valt att lämna. Om Dan vill vända skutan på rätt köl igen gäller det att visa det. Vi har inte råd att tappa fler kolleger, vi har förlorat tillräckligt mycket yrkeserfarenhet och yrkesstolthet. Risken att fler slutar om inte polisyrket värdesätts på ett relevant sätt är överhängande.
Den 2 februari 2017 sa Dan Eliasson i ett pressmeddelande att Polismyndigheten och Polisförbundet har en samsyn om att polisyrket behöver uppvärderas för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av svensk polis.
Dan, nu har du möjlighet att visa det.