en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Enkät gällande löneprocessen i RALS 2016

Vi har precis avslutat den senaste lönerevisionen, RALS 2016. Vi från Polisförbundet i Region Väst är intresserade av att veta hur våra medlemmar har upplevt revisionen och hur processen har fungerat.

Polisförbundet arbetar aktivt med att försöka uppvärdera yrket och eftersom löneutrymmet i RALS inte är tillräckligt arbetar vi samtidigt i två delar. Den ena delen handlar om att få mer resurser till löneökningar genom politiska beslut och den andra är RALS där vi arbetar för att få ett så stort utrymme som möjligt. I den politiska debatten är samtliga partier överens om att uppvärdera polisyrket och vi arbetar vidare för att få ord att bli handling.

RALS är en årligt återkommande och viktigt löneprocess som vi vill ska fungera så bra som möjligt och vi vill därför veta hur man upplevt årets process. 

Länk till enkäten skickas ut via mail och Facknytt till Polisförbundets medlemmar i Region Väst inom kort.