en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Svensk polis har än en gång anledning att sörja en arbetskamrat

Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats Blommor utanför entrén till Polishuset Ernst Fontells plats

Den här gången saknar vi en kollega som gjorde det poliser gör varje dag, året om, han försökte göra skillnad. Polisens arbete är många gånger ett farligt arbete, inte sällan är det mycket farligt. Vi sörjer nu en kollega, för många en vän och tomrummet blir stort. Våra tankar går i första hand till de närmaste familjemdlemmarna, men även till de kollegor och medarbetare som var i tjänst när tragedin inträffade, det var många som bidrog till att försöka rädda vår arbetskamrat, andra arbetade på med det som samtidigt behövde göras. När den fulla vidden av det tragiska var ett faktum gjorde sedan andra kollegor det som poliser också gör varje dag, året om, man lämnade budet om vad som skett till de anhöriga. Vi tänker även på de kollegorna och känner stor vördnad och respekt inför de känslor som just det uppdraget innebär. Efterarbetet har präglats av en stor vilja att fånga dem som behöver få stöd och försöka ge verktyg för att hantera sorgen. Hela kåren har på olika sätt varit delaktiga i det arbetet, regionpolischefen, chefer på alla nivåer, olika kompetenser i regionen och framförallt kollegor och medarbetare över hela linjen. Var rädda om er och kamraten bredvid!

Regionstyrelsen