en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

en Sammanfattning efter helgen

Det har blivit dags att sammanfatta NMR-demonstrationen den 30 september. Utifrån det förväntade scenariot och med det, inte minst, massmedialt höga tonläget avs. risken för ordningsstörningar och våldsanvändning så känns det skönt att vi nu med facit i hand ser att uppdraget utfördes professionellt, taktiskt  och klokt. Vi önskar ge kommenderingsledningen en eloge för den väl genomförda insatsen och en eloge till  kollegorna som visade prov på både yrkeskunnande och en stor portion tålamod under lördagen, ni har vår största respekt.
 
Trots det har vi i nuläget ett antal arbetsskador och tillbud att hantera, däribland ett armbrott och en kollega som blev sparkad i ansiktet i Helsingborg under kontroll av en buss på väg till demonstrationen. LISA-anmälningarna fortsätter att komma in och det är först någon gång nästa vecka som vi säkert kan ha en bild av hur många fall vi har, bl.a. så har det kommit ett antal rörande kastade bangers. Vi väntar även på LISA-anmälningar från kollegor från de regioner som varit här och på ett mycket gott sätt stöttat oss, tack till er alla. Vi är väl medvetna om att de regioner som haft personal här under den NMR-kommenderingen inte sällan fått en ansträngd situation där hemma.  
 

Vi vill även passa på att uppmärksamma värdet av den delaktighet och insyn i planeringsarbetet inför NMR-demonstrationen som har gjort att vi har haft en möjlighet att bl.a. förbereda kollegor och medarbetare på vad som skulle hända vilket i sin tur minskade oron och osäkerheten, vår bild är att bara vetskapen om att Polisförbundet och Skyddsorganisationen är med på banan skapar en trygghet inte minst hos dem som kanske inte direkt ingår i kommenderingen men arbetar ”kvar” i vardagen och i och med det riskerar att påverkas utifrån bl.a. en ökad arbetsbelastning.
 
Nu ändrar vi fokus och blickar framåt mot bl.a. det ministermöte som planeras gå av stapeln den 16-17 november, det blir ännu en stor utmaning. Vi hyser en stark förhoppning och tro på att  vi efter den veckan kan se tillbaka på en händelserik höst och att vi sedan, alla och envar, kan få lite andrum och tid för återhämtning.
 
Förbundsregionstyrelsen
Väst