en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Ordförande har ordet

Katharina von Sydow Katharina von Sydow

2017 närmar sig sitt slut men innan dess ska vi alla förhoppningsvis njuta av lite ledighet och härligt umgänge med familj och vänner.
 
Vid denna tid känns det som ett bra tillfälle att reflektera över året som snart gått. Det har återigen varit ett arbetsintensivt år, tiden har gått fort och för många av oss har inte ordinarie arbetstid räckt till för att fullgöra alla våra arbetsuppgifter. Tack till Er för det arbete Ni utfört. Och tack till alla förtroendevalda för allt ni gör för Polisförbundets medlemmar.

Det är ett problem att övertiden är högre än prognos och all ”extra” övertid kan inte hänföras till NMR och EU-kommenderingen. Övertiden är en konsekvens av att vi är för få för vårt uppdrag, det finns inte en rimlig chans för oss att hinna med alla våra arbetsuppgifter. Ett tydligt exempel på detta är att våldtäkter flyttas från områdesnivå till loponivå i ett PO. Vad händer med alla de andra brotten i Lopot? Vem ska utreda dem? Eller blir de outredda och vad händer då med förtroendet för polisen när de brott som ligger nära medborgarna inte hinns med?
 
Jag är orolig för mina medlemmars hälsa och inte minst arbetstillfredsställelsen, vi vill alla göra ett bra jobb och känna att vi har möjlighet att fullgöra det uppdrag som vi är anställda för. Om vi inte känner det och kombinerar den känslan med att lönen är för låg i förhållande till ansvar, befogenhet och arbetsbelastning, ja då har vi en poliskris.
 
Fortfarande slutar många medlemmar och för få kvalificerade vill utbilda sig till polis. Det är sannerligen dags för arbetsgivaren att vakna och börja handla för att möta detta.
Vi är just nu inne i en löneprocess där vi behöver tydliga och positiva signaler offentligt från arbetsgivaren, nu gäller det att bli konkret och verkligen visa handlingskraft för att realisera reallönehöjningar för poliser för att inte fler ska lämna och för att locka tillbaka de som slutat. I detta sammanhang är det även viktigt att visa uppskattning för de som lojalt arbetar vidare inom polisen.
 
Det finns fler områden där det krävs konkreta handlingar framöver för att förända och förbättra vår gemensamma arbetsmiljö. Jag blir sorgsen när jag läser de berättelser som modiga kvinnor har lämnat under #nödvärn. Det är nolltolerans som gäller och det är allas lika värde som ska råda. Min önskan för 2018 är att alla som arbetar inom polismyndigheten ska ha möjlighet att nå sin fulla potential utan att begränsas av vare sig kön, ålder eller sexuella läggning. För att skapa bättre förutsättningar för att arbeta för ett inkluderande klimat kommer polisförbundet Väst att bjuda in förtroendevalda att diskutera detta för att skapa konkret verkstad i dessa frågor i vår region. Jag kan något förundrat konstatera att det finns dom som säger ”det visste jag inte, det har jag aldrig sett eller hört eller får man inte skämta”. Till Er vill jag säga öppna ögon och öron så hjälper vi varandra att uppträda på ett bra sätt. Och en sak till, vi ska fortsätt att ha roligt och skratta.
 
Öskar er alla ett riktigt Gott Nytt År
 
Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst