en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Katharina von sydow om det nya löneavtalet

Det nya avtalet är ett steg på en uppvärderingsresa för att göra polisyrket mer attraktivt med uppbundna medel för löneökningar på drygt 12 procent under avtalsperioden för Polisförbundets medlemmar.

Det är hög tid att polislönerna står i proportion till det ansvar och de tuffa arbetsvillkor som poliser har och nu tar vi ett kliv mot målet. Nu har vi en möjlighet att tillsammans med arbetsgivaren skapa ett hållbart system som möjliggör en löneutveckling över tid utan att poliser behöver byta yrke eller bli chefer. Det är viktigt att kunskap och erfarenhet värderas och lönesätts på ett transparant och objektivt sätt.

Kaharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst