en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Med förhoppning om en god sommar

Revisionsarbetet är slut och nu har lönerna börjat kommuniceras. Lönefilen lämnades till PAC i fredags, vilket borde innebära att de flestas löner hinner justeras till juni utbetalningen. Det är vår förhoppning att varje individ ska förstå sin nya lön. Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket, vi har flera steg kvar. Samtidigt som revisionsbeloppet meddelas i lönesamtalet kommer även KUV:en att kommuniceras. Även i den delen tar vi ett första steg, vi kommer att ta flera och det andra steget är redan i oktober. Då kommer fler funktioner att beröras och målet är att skapa ett system där erfarenhet och ökad kompetens ger lön mellan revisionerna. I framtiden ska det finnas möjlighet till löneökning utan att byta funktion.
 
Det arbetas också just nu på nationell nivå med att ta fram instruktörstilläggsavtal, SPO tilläggsavtal samt ett nytt avtal som rör ersättningar för hundförare. I dagarna skickas ett facknytt ut till alla medlemmar med mer detaljer och förklaringar kring revisionen och KUV:en.  

Fortsatta satsningar behövs och igår lanseras Polisförbundets valkampanj Prio1:#flerpoliser. Det är ett upprop för att belysa att om det politiska målet om tusentals fler poliser ska uppnås måste vi först se till att poliser får högre löner och bättre villkor. Över 3400 yrkesaktiva poliser har redan skrivit på uppropet. Vi måste fortsätta hjälpas åt med att beskriva hur polisers verklighet ser ut för vänner, bekanta, politiker och journalister.
 
Vi ska fortsätta agera tillsammans på det professionella sätt vi gör och på så sätt kommer vi att lyckas. För Sverige behöver fler poliser.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst