adobe-spark-post

Nyheter

2016

Vi tittar tillbaka på ett år som varit ansträngt och händelserikt. Omorganisationen och konsekvenserna av den har på många sätt tagit en stor plats i vardagen för många av våra medlemmar och fackligt förtroendevalda. När det gäller det kvarvarande arbetet med omorganisationen upplever vi att arbetsgivaren är lyhörd för våra åsikter och att vi har en stor påverkan. Vi kommer att fortsätta vara med och påverka besluten till det bättre för våra medlemmar.
Läs hela inlägget »

Sagan om Tomtens rike

Det är kris i Tomtens rike, problemen hopar sig för tomten och julen närmar sig med stormsteg. Allting började med att Tomten valde att göra om i Tomtens rike. Istället för att ha flera olika tomteverkstäder skulle man bara ha en enda stor tomteverkstad rakt underställd Tomten direkt. Tanken var att de skulle bli effektivare och skapa en närmare och bättre kontakt med alla världens barn som suktade efter kontakt med jultomten och hans tomtenissar. Tomten målade upp en bild av hur tomtenissarna skulle kunna frigöra tid för att på så sätt kunna komma ut och prata med barnen och sedan komma tillbaka med långa önskelistor som tomtenissarna sedan med sin långa gedigna bakgrund, erfarenhet och fina tomtenisseutbildning skulle omvandla och tillverka i form av massor av julklappar!
Läs hela inlägget »

Med anledning av moderatledaren Anna Kinbergs Batras avgångskrav på rikspolischef Dan Eliasson lämnar Polisförbundet följande kommentar:

”Polisförbundet sitter nu i förhandlingar med Polismyndigheten. Den närmsta tiden är avgörande för hur vi ser på förtroendet för Dan Eliasson.

Vi diskuterar just nu viktiga framtidsfrågor för polisen.

Det handlar om att uppvärdera yrket. Allt för många lämnar. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Lönen är central en del av detta.

Det handlar också om ökade möjligheter för poliser att göra karriär.  Att vara polis är ett komplext och svårt arbete. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas på lönenivåerna.”

Läs hela inlägget »

Polisförbundet får ett skadestånd på 200000 kr. Polismyndigheten har inte följt reglerna i medbestämmandelagen vid förhandlingarna om inplacering av tjänster i den nya polismyndigheten.
http://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/ad-skadestand-till-polisfacket-staten-brot-mot-mbl-6812041#conversion-1654400542

Läs hela inlägget »

Det här med information till medlemmar är inte alltid lätt. Vi vill ju informera även om det inte finns så mycket nytt att berätta.

Inför Ralsen funderade vi i Styrelsen på hur vi skulle lägga upp detta på bästa sätt. När vi skulle boka dagar för information, visste vi inte hur långt förhandlingarna kommit. Därför bestämde vi oss för att locka med en annan aktivitet samtidigt. Vi fick tips via vår lilla samarbetsgrupp inom Sensus (Där vi tillsammans med Vårdförbundet, Lärarförbundet, ST mfl. träffas några gånger om året hos Sensus i Skövde) att prova Biokväll.

Läs hela inlägget »

Under dagen samlas förhandlingsansvariga för regionerna till en nätverksträff i Stockholm. Fredrik Rudbäck medverkar för Polisförbundet Region Väst.

Förhandlingsarbetet rörande nya polislöner fortsätter på nationell nivå. I förra veckan kunde vi publicera en intervju med Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson. Han berättade då bland annat att förhoppningen just nu är att kunna slutföra de nationella förhandlingarna till utgången av januari månad. Där efter kommer respektive region kunna påbörja sina förhandlingar. Frågan om möjligheten till regionala förhandlingar var en av Polisförbundets tyngsta i samband med att man förhandlade fram vårt nya kollektivavtal.

För att skapa förankring och goda förberedelser så organiserar sig Polisförbundet i en rad olika nätverk med representanter ifrån de olika förbundsregionerna. Idag, onsdagen den 14 december, samlar Niklas Simson förhandlarnätverket på kansliet i Stockholm. De förhandlingsansvariga från respektive region kommer då få en dagsaktuell uppdatering om var vi står i förhandlingarna. Man kommer dessutom fortsätta de regionala förberedelserna inför de fortsatta förhandlingarna.

Läs hela inlägget »

Niklas Simson, förhandlingschef för Polisförbundet, den 5 oktober skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal, vad har hänt sedan dess?
– Ganska mycket har hänt sedan dess. Vi håller på att förhandla med polismyndigheten om hur vi ska ta det centrala avtalet vidare ut i organisationen. Vi har naturligtvis haft ett antal avtalskonferenser och nätverk där vi har förankrat det vi har kommit överens om i förra revisionsöverenskommelsen. Den innehöll flera långsiktiga frågor om hur vi ska kunna synliggöra polisens kompetens och därmed också få den bättre lönesatt, samt den framgång vi fick igenom om att lönerna ska förhandlas även på regional nivå. I och med att det nu är nya förutsättningar så kräver det ganska mycket arbete på nationell nivå innan vi kan vara klara med ett nationellt avtal som sen ligger till grund för de regionala förhandlingarna.

Då blir ju naturligtvis nästa fråga när tror du att ni kan vara klara på nationell nivå?
– Vi träffades så sent som igår och gick ånyo igenom tidplanen och vi kan konstatera att vi har en gemensam målsättning om att kunna vara klara innan januari månad är slut. Det tycker jag känns ganska realistiskt. Vi har kommit fram i snart sagt alla frågor som Polisförbundet har yrkat på och även arbetsgivarens yrkanden har vi diskuterat.

Läs hela inlägget »

Har du rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare semesterår.

Minst 160 semestertimmar måste planeras varje kalenderår och resterande semestertimmar kan du spara om du vill och om du inte har fullt i din sparpott. Du får spara upp till 280 semestertimmar vilket innebär att du den 31 december inte får ha fler sparade timmar än 280. Har du fullt i din sparpott måste även dessa timmar tas ut innan 31 december.

Läs hela inlägget »

I förra veckan publicerades artiklar där Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow blev intervjuad och lyfter fram att den polisiära kompetensen borde värderas högre.

Katharina von Sydow: "–Det handlar om hur arbetsgivaren värderar kompetens och erfarenhet. Vi får inte glömma att poliser har en specialutbildning i att hantera människor i utsatta situationer. Polisutbildningen varvar teori och praktik, när du är färdigutbildad är du redo att börja arbeta direkt." 
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/civilutredares-h%C3%B6gre-l%C3%B6ner-skapar-polisirritation-1.3990845

Katharina von Sydow: "-Det är inte fel på de civila utredarnas löner. Däremot är det fel på värderingen av den polisiära kompetensen"
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/civilanstallda-poliser-tjanar-mer

Läs hela inlägget »

För drygt en månad sedan så var jag ett av ombuden som var med på Polisförbundets kongress. Bl.a. annat så fick jag lyssna på flera olika tal och däribland vår rikspolischef Dan Eliasson. Jag satt med spänning och väntade på vad Du skulle säga och kanske komma med något konkret. Anders Ygeman levererade ett tal före Dig med många politiska toner och det enda som han sa som gladde mig och andra var att regeringen nu, äntligen, tänkte göra Polishögskolan till en riktig högskoleutbildning.

Läs hela inlägget »
 • De satsningar som påbörjades i förra lönerevisionen fullföljs med ett tydligare fokus på de medlemmar som har många års erfarenhet men som ändå fått stå tillbaka i sin löneutveckling.
 • Allt ekonomiskt utrymme som kan ska avvaras för uppvärdering av poliserna
 • Övriga frågor som lyfts i yrkandet rör bland annat höjt OB och mer förmånliga tidsgränser för ob och övertid.
Läs yrkandet i sin helhet här.
Läs hela inlägget »
 • Löneförhandlingarna på nationell nivå väntas pågå några veckor med start den 11 november. I de förhandlingarna kommer löneutrymmet och vilka satsningar som ska göras att bestämmas.
 • Därefter genomförs kollektiv förhandling om de de individuella lönerna regionvis. Det vill säga förhandlingar om hur det fastställda löneutrymmet ska fördelas i form av nya individuella löner.
 • Förhandlingarna sker inom ramen för ett avtal som tecknades med Arbetsgivarverket i oktober.
 • Oavsett hur bra det går i dessa förhandlingar kommer det inte att räcka för den uppvärdering av polisyrket som krävs för att vända poliskrisen. Mer pengar måste till från politiskt håll och de pengar som finns inom de givna budgetramarna måste i större utsträckning än tidigare användas till höjda polislöner.
 • Även med Säkerhetspolisen förs förhandlingar om ett nytt löneavtal för Polisförbundets medlemmar.
Läs hela inlägget »

Fram med dammsugaren och använd varenda krona du kan till polislöner. Polisförbundets budskap till rikspolischefen är tydligt: Nu gäller det att satsa allt för att vända poliskrisen.
Idag fredag den 11 november har löneförhandlingarna gått in i en ny fas. Polisförbundet har utbytt yrkanden med Polismyndigheten inför de kommande förhandlingarna om ett nytt löneavtal. Men förhandlingarna börjar inte från noll. Redan i våras nådde parterna en överenskommelse för hur polisyrket ska uppvärderas. Fack och arbetsgivare är överens om att nagelfara budgeten för att hitta öppningar utöver den vanliga lönerevisionen.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst kan nu erbjuda nedlemmar att köpa Enjoy bonusguide för 395 kr. Häftet har tidigare varit mycket uppskattat och behållningen går till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom. 

Häftet finns för försäljning hos Marie Forsman, tel. 010-5653951, marie.forman@polisen.se på fackets expedition vån 6. Ernst Fotells Plats i Göteborg. 

Beskrivning från www.enjoyguiden.se:
"Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger och blir bjudna på den ena av två huvudrätter. Hotell i Sverige och Europa erbjuder er 50 % rabatt på hotellrum. Rabatten gäller på normalpris för obegränsat antal övernattningar i mån av plats.
Ni får också "2 för 1" eller 50% på sport, utflyktsmål, fritidserbjudanden, kryssningar, skönhetsvård och mycket mer.
I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan
20-30% på ordinarie priser." 

Läs hela inlägget »
SEB kommer att förbättrat sitt bolåneerbjudande till TCO:s medlemmar.
Från och med tisdag den 1 november marknadsanpassar vi vårt bolåneerbjudande till TCO och dess förbund, där Polisförbundet ingår.
 • Vi ändrar från en räntenedsättning på dagens 0,35% till 0,50% (gäller alla bindningstider) vilket innebär en tremånadersränta på f n 1,50%.
 • Observera att erbjudna alliansvillkor är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan kund erhålla lägre ränta om kalkyl så medger.
 • Vid förlängning är det också viktigt att medlemmen påtalar att man är medlem i aktuellt förbund då vi inte får registrera fackförbundstillhörighet enligt lag.
Läs hela inlägget »

Förhandlingar pågår om nya löneavtal för våra medlemmar vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Nästa vecka (v. 44) väntas förbundsstyrelsen fatta beslut om hur förhandlingarna med Polismyndigheten kan tas vidare. Därmed räknar förhandlingsdelegationen med att tydligare information ska kunna kommuniceras till medlemmarna under vecka 45.

Läs hela inlägget »

Under två dagar träffas fackliga företrädare från Region Väst för att behandla och diskutera aktuella fackliga frågor. Under första dagen behandlar vi frågor kring lön. Det centrala avtalet som blev klart i början av oktober, hur vi ska arbeta framöver och vad vi ser för utmaningar i förbundsområdena. Under eftermiddagen jobbar vi vidare med ett grupparbete gällande polisrollen i framtiden. Dag 2 kommer fokus ligga på arbetsmiljö och AFS 2015:4. Vi kommer även redovisa enkäten som Regionsstyrelsen gjort angående sommaren 2016. Dag 2 kommer avslutas med en gästföreläsare. 

Läs hela inlägget »
De nationella löneförhandlingarna med Polismyndigheten är igång och Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson väntar sig en snabbare process där än vi är vana vid.

För Polismyndighetens del innebär det nya avtalet att de regelrätta löneförhandlingarna kommer att ske regionvis så snart de nationella förhandlingarna gått i hamn. Och det bör inte dröja allt för länge innan dessa är klara, bedömer förhandlingschef Niklas Simson.

– Båda parter har den målbilden och vi har mycket gratis utifrån den överenskommelse vi gjorde vid förra revisionen, så det bör bli mindre jobb på nationell nivå nu än förra gången. Med detta sagt går det aldrig att säga i förväg hur lång tid förhandlingarna ska ta, säger Niklas Simson.

Vad förhandlar ni om på nationell nivå?

– Särskilda satsningar. Satsningarna som gjordes i förra revisionen (länk) ska fullföljas. Det gäller poliser med mer än sex års erfarenhet och poliser i särskilt utsatta områden. Bland annat ska vi se över konstruktionen för särskilt utsatta områden.
Läs hela inlägget »

För Polisförbundet är det viktigt med medlemsinflytande och att vara nära sina medlemmar.
Genom att skriva en motion kan medlemmen på ett direkt sätt påverka vilka frågor Polisförbundet skall arbeta med. Som medlem kan man motionera till kongressen, förbundsregionstämman, förbundsområdets och lokalförbundsområdets årsmöten.

På kongressen 2016 behandlades 59 motioner som skrivits av medlemmar i Väst.
För att uppmuntra och återkoppla till motionärer och blivande motionärer har regionsstyrelsen gjort en sammanställning av alla motioner från region Väst och utfallet av kongressbesluten för dessa.

Läs hela inlägget »

Den 11 oktober 2016 samlades det fackliga rekryterings/tillsättningsnätverket i Region Väst för att utbyta erfarenheter kring de processer som leder fram till en anställning eller placering på befattning.
 
Deltagarna var engagerade och debatten var livlig.
Budskapet som gavs, var att arbetsgivaren Polismyndigheten, måste ändra förhållningssätt i rekryteringsfrågor.
Avsaknad av transparens och ett förfaringssätt som är svårbegripligt för våra medlemmar var några av de saker som diskuterades.

Läs hela inlägget »

Konflikthotet är avblåst det närmaste året, men kampen för höjda polislöner fortsätter.

Förhandlingar om polislönerna:

Nu när det finns ett avtal som sätter ramarna inom staten kan förhandlingarna börja om det som ligger oss närmast: polislönerna och polisernas villkor. Det väntas bli en tuff match, och därför är det viktigt att det nya avtalet innehåller spelregler som ger polisernas företrädare starkare förhandlingsläge än tidigare:

 • Din lön sätts närmare dig. Facken har fått igenom att lönerna ska förhandlas på varje region och inte för hela Polismyndigheten i ett svep. Det gör att vi kan förhandla rättvisare löner närmare medlemmarna.
 • Det ekonomiska utrymmet för dessa förhandlingar är begränsat och utgörs av den ekonomi som finns i myndigheten. Det som är positivt är att ekonomin för tillfället är ganska god vilket tillsammans med den överenskommelse vi har från förra revisionen ger förutsättningar att kunna göra större lönelyft än resten av arbetsmarknaden där det så kallade märket är satt till 2,2%
 • Alla kommer inte att få lika mycket, men vi vet åtminstone att ingen region kommer att få mindre än 2,2% till löneökningar.
 • Om vi inte skulle komma överens med arbetsgivaren om lönesättningen på regional nivå är de bundna till att följa de beslut som fattas av en lönenämnd som leds av en opartisk ordförande. Avtalet innebär också att de regioner som är eniga inte behöver vänta på att alla andra ska bli klara.
 • Avtalet gäller i en begränsad tid: ett år

Sammantaget har vi fått igenom flera punkter som gör att vi säkrat det fackliga inflytandet, vilket är en viktig pusselbit för att komma tillrätta med polislönerna, framförallt när det gäller att lönerna ska kunna uppfattas som rättvisa. Men det måste till mer. Därför finns också en separat överenskommelse för att få fram mer pengar till höjda polislöner än vad den traditionella lönerörelsen kan ge.

Läs hela inlägget »

Vi gick in i höjd beredskap och drog vapnet, men tvingades inte använda det den här gången eftersom vi nådde målet innan. Så kan den uteblivna konflikten ses.

Läs hela inlägget »

Det blev ett avtal istället för konflikt. Idag har Polisförbundet tillsammans med övriga statliga arbetstagarorganisationer inom OFR/S,P,O tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är ettårigt och innebär bland annat ett större inflytande över lönerna regionalt.

Läs hela inlägget »
ANSÖKAN OM MEDEL UR KAMRATSKAPSFONDEN
Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland.
Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp.
Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.

Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.

Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 15 oktober
Behöriga att ansöka är medlemmar i Polisförbundet Väst. 

Förbundsregionstyrelsen 
Läs hela inlägget »

Pressmeddelande:

Det statliga löneavtalet löper ut idag den 30 september och ännu är det nya avtalet inte klart. Förhandlingarna pågår och det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* kom idag överens med Arbetsgivarverket om att förlänga avtalet till den 5 oktober.
Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. OFR/ S, P, O har bland annat yrkat på siffersatta löneökningar på minst 2,2 procent, ökat inflytande över arbetstid och lönebildning samt bättre arbetsmiljövillkor med minskade sjukskrivningar och ett ledarskap som har tydliga förutsättningar.

– Vår förhoppning är att vi kommer att teckna ett nytt avtal inom kort. Förhandlingarna är i ett slutskede men vi behöver lite mer tid, vi har tider utsatta till den 5 oktober, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S,P,O.

– De senaste dagarna har vi haft konstruktiva samtal. Nu förlänger vi avtalet några dagar och hoppas givetvis att vi i slutändan kommer överens, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef.

För mer information, välkommen att kontakta:
Gabriel Wernstedt, pressansvarig Polisförbundet, på telefon 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst vill gärna medverka till att medlemmars kunskap om arbetsnära frågor ökar genom att bland annat anordna föreläsningsaktiviteter med extern medverkan. Vid vår pilotomgång av medlemsföreläsningar bjöd vi in Mustafa Panshiri, tjänstledig polis som föreläser om sina erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn. Mustafa kom till Sverige som 11-åring och utbildade sig till polis.

Läs hela inlägget »

Vid flera tillfällen har frågan uppkommit om hur man gör för att överklaga i ett anställningsbeslut.

Om man vill överklaga ett anställningsbeslut har man tre veckor på sig från det att beslutet har hängts upp på myndighetens anslagstavla. Myndighetens anslagstavla finns uppe på ”huvudkontoret” i Stockholm, men även för närvarande för vår region i Polishuset Ernst Fontells Plats i Göteborg.

Skicka skyndsamt in din överklagan till myndigheten/regionen. Myndigheten gör ett yttrande som tillsammans med ditt överklagande sänds till Statens överklagandenämnd.

http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-mnd/verklaga-ett-beslut

Läs hela inlägget »

Mustafa Panshiri kommer till Hörsalen, plan 5, Ernst Fontells Plats, Göteborg den 29 september 2016 kl. 17.00. Alla Polisförbundets medlemmar är välkomna. Anmälan görs till Marie Forsman Polisförbundets expedition på telefon 010-565 39 51 eller på mail marie.forsman@polisen.se 
Vi tillämpar först till kvarn och det finns 80 platser.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Polisförbundets hemsida uppdateras löpande med nyheter om avtalsrörelsen. Där finns även konfliktblanketter och konflikthandboken.
http://www.polisforbundet.se/avtal/avtal-2016/        
 
Här kan du se Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson när han berättar om läget i avtalsrörelsen:
https://www.facebook.com/Polisforbundet/videos/10155327385203289/
 

Läs hela inlägget »

Ombud och ersättare för Polisförbundet Väst har under tre dagar deltagit på Polisförbundets kongress. På kongressen fattas viktiga beslut, inte minst vad Polisförbundet under de kommande åren ska arbeta med. Vi förberedde oss väl. Vi tog diskussioner i tematorgen och vi var uppe i talarstolen ett flertal gånger för att förmedla vår bild. Vi har sammanställa resultatet av motionsbehandlingen gällande motioner som är inskickade av medlemmar i Region Väst.

Läs hela inlägget »
Det är en sval Septembermorgon på Göteborgs Centralstation. Jonny och jag tycker att det är lite öde, men vi är nog lite tidiga till Stockholmståget. Vi ska på Polisförbundets kongress! Här ska vi fackliga samla alla medlemmars tankar i de motioner som de suttit i sina radiobilar, kontor, båtar, på hästar och i sina hem och funderat på. Vi är era språkrör och kommer att hantera era tankar med största respekt.
 
Läs hela inlägget »

Kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas vartannat år. Kongressen har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner.

Läs hela inlägget »

Många medlemmar undrar vad som händer i förbundet med anledning av konfliktförberedelserna. Här kommer en lägesrapport och svar på några av de vanligaste frågorna.
 

Läs hela inlägget »

En väg framåt?
 
Under måndagen lanserade regeringen sin budgetsatsning för svensk polis. Som förtroendevald polis blir man besviken på att regeringen inte tycks ha insett att det är kris inom svensk polis. Ett av de stora problemen är att det fattas poliser och hittills i år har tre poliser slutat per dag. Många av dem slutar på grund av den oacceptabla lönenivån och den orimliga löneutvecklingen i förhållande till ansvar, befogenheter och utsatthet. Det krävs politisk vilja och handlingskraft för att lösa detta.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst vill gärna medverka till att medlemmars kunskap om arbetsnära frågor ökar genom att bland annat anordna föreläsningsaktiviteter med extern medverkan. Därför erbjuder vi en föreläsning med Mustafa Panshiri, tjänstledig polis som föreläser om sina erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn.

Läs hela inlägget »

den 12 september sändes pressträff  med Finansminister Margareta Andersson och Inrikesminister Anders Ygeman på regeringens hemsida. Pressträffen handlade om den kommande budgeten och satsningar på polisen och säkerhetspolisen. Lena Nitz har kommenterat satsningen och säger bland annat: "– Regeringen har inte insett vidden av poliskrisen. Närmare tre poliser om dagen har slutat bara i år. Nu behöver vi se ett krispaket för svensk polis. Vi har inte råd att låta erfarna poliser sluta. För att vända polisbristen behövs förutom renodlingen och fler poliser ett polislönelyft."

Läs hela inlägget »
Den 20-22 september åker 20 ombud och 3 ersättare från Region Väst till Polisförbundets Kongress. Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner. Förberedelsearbetet är i full gång och idag har vi träffats för motionsbehandling. Vi har tagit ställning till Region Västs förslag till beslut i 198 st. motioner. Samtliga motioner, motionssvar och övrigt material finns att läsa här.
Läs hela inlägget »
Polisförbundet i Region Väst har gjort en enkät som skickats ut till samtliga medlemmar i regionen. Enkäten behandlar sommaren 2016 med bland annat övertid och uttag av semester och fokus på lokala skillnader. Ta dig tid och fyll i enkäten. Det är viktigt för oss att få klarhet i hur medlemmar uppfattar sin arbetssituation. Det är ni som jobbar i verksamheten som kan den bäst.
Läs hela inlägget »
Novus har i uppdrag av Polisförbundet gjort en undersökning där man tittat på arbetsbelastningen för poliser under sommaren. I Region Väst har bara 1 % av poliserna tyckt att sommaren klarades bättre än vanligt. Sex av tio poliser upplever att sommarens schemaläggning innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar och på det stora hela uppger nästan hälften av poliserna att man klarat sommaren sämre än vanligt. 
Läs hela inlägget »

Nu har förhandlingarna på central nivå dragit igång på allvar. Förhandlingar med arbetsgivarverket är inplanerade till 31/8, 1/9, 5/9, 7/9, 12/9,14/9, 20/9, 22/9 och 27/9. Det nuvarande avtalet löper ut den 30/9. Förhandlingarna på central nivå rör polislöner vad avser individgaranti och fackets inflytande över lönesättningen. Vi förhandlar först ramarna och hur det gemensamma ramavtalet ska se ut för staten. Hur mycket pengar som ska avsättas till lönelyft för poliser kommer hanteras i förhandling med Polismyndigheten när de centrala förhandlingarna är klara. På frågan om hur långt ifrån varandra vi står i våra yrkanden svarar förhandlingschefen för Polisförbundet Niklas Simson att ”Det finns en del för oss att jobba med!”

Nedan presenteras avtalsrörelsen steg för steg och yrkandena i sin helhet.

Läs hela inlägget »

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. För att söka måste du ha fyllt 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning.  Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intraplis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. De skriver bland annat att myndigheten inte får påverkas negativt, att du ska ha 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal, att du måste arbeta minst 50 % och att du eventuellt måste acceptera andra arbetsuppgifter vid delpension. På intrapolis finns mer info så som räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. 

http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/pa-03-pensionsavtal/
http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/avtal-om-delpension--kommentarer/

Polisförbundet Väst ser det som en stor vinst att få möjlighet att behålla upp till 80 % av den kunskap och erfarenhet som medlemmen som sökt delpension bestitter. Vi har i flera fall sett att medlemmar som nekats delpension har sagt upp sig och lämnat polisen när man egentligen velat vara kvar, men inte längre vill eller kan jobba heltid. I vissa fall har man börjat jobba deltid utanför polisen. I de fallen tappar man en erfaren polis på 100 % när man hade möjlighet att bevilja delpension på 20 % och därmed få behålla medarbetarens kompetens på 80 %.  Det blir svårt att förstå när myndigheten sedan tar in pensionerade poliser för att stötta verksamheten på grund av bland annat polisbrist. 

Inför denna sökomgång har RPC Dan Eliasson uttalat sig positivt om delpension och att arbetsgivaren skall tillmötesgå så långt det är möjligt. Vi hoppas att myndigeten lever upp till vad de lovat. Det är en del i att vara en god arbetsgivare.

Läs hela inlägget »

... att medela oss din privata mailadress och privata telefonnummer. Förberedelserna inför en eventuell konfikt pågår och det är av största vikt att Polisförbundet kan nå alla medlemmar.  Vi hjälper dig gärna att registrera uppgifterna. Skicka namn, personnummer, privat mailadress och privat telefonnummer till marie.forsman@polisen.se.  Vi kan endast lägga in medlemmar i Regon Väst. 

Läs hela inlägget »

Det färgglada Pridekalaset pågår för fullt i Stockholm och vi är såklart på plats för att kort och gott stå upp för alla människors lika värde. Samtidigt ser vi fram emot spännande möten där vi kan ge vår bild av polisernas arbetssituation. 

Läs hela inlägget »

Än finns det tid kvar att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande.

Läs hela inlägget »

Vi har tittat på hur många medlemmar i Polisförbundet i Region Väst som valt att sluta inom polisen under 2016. Under januari-juli 2016 har sammanlagt 48 medlemmar slutat. 30st är födda på 50-talet, 8st är födda på 60-talet, 1st är född på 70-talet och 9st på 80-talet. Antalet medlemmar som har fyllt 65 och gått i pension är inte med.

Läs hela inlägget »
Polisförbundet är i Almedalen denna veckan och Louise och Emelie deltar från Polisförundet Väst. Polisförbundet har anordnat två seminarier, Hur får vi nordens bästa polishögskola i Sverige och Är den stolta polisen utrotningshotad? Seminarierna går att se på Polisförbundets facebooksida. Vi uppdaterar information på Twitter från seminarier och debatter. 
Läs hela inlägget »

Ytterligare en kollega lämnar polisen för annat uppdrag. Margareta berättar om sin syn på yrket, på polisens utveckling och på omorganisationen. "Nu lämnar jag världens bästa jobb” skriver Margareta. Frågan är varför man lämnar ett jobb som man ser som världens bästa? Då har det gått långt.

Ett faktum är att vi tappar ännu en kompetent kollega som kanske hade stannat om arbetsgivaren och politiker tagit sitt ansvar. Hela texten genomsyras av en ambivalens och ett vacklande om hur länge man ska ”sitta still i båten”. Hur länge ska Polisens utveckling få dala med ursäkten att vi är under en omorganisation? Vi har inte råd att förlora fler kollegor!

Läs hela inlägget »

Gruppcheferna har nu påbörjat arbetet med att meddela medarbetarna deras nya löner. Den nya lönen skall meddelas så snart det går. Då vi går mot semestertider har Polisförbundet haft en diskussion med Polismyndigheten om att det trots detta är viktigt att medlemmarna får reda på sina nya löner genom en personlig kontakt med sin chef och inte genom att öppna lönebeskedet. Därför väntas ett antal medlemmar att få ett första besked över telefon. Får du det ska ändå ett fullständigt lönesamtal hållas när du är tillbaka efter semestern. Syftet med samtalet är att du ska få en motivering och förklaring till din nya lön.

Det är din gruppchef som har satt din lön. Motiveringen till lönesättningen måste gruppchefen svara för.

Vi får i nuläget många frågor angående lön och vi svarar mer än gärna på frågor, men vi kan inte svara för hur gruppcheferna satt lön i varje enskilt fall. Om det är några oklarheter så prata med gruppchefen vid samtalet. Om det är några oklarheter efter samtalet är du självklart välkommen att höra av dig.

Läs hela inlägget »

Telefontid till Polisförbundets Väst expedition är under sommaren måndag till fredag 9:00-11:30.
Tänk på att det endast är telefonen till expeditionen som har telefontid. Under kontaktuppgifter finns telefonnummer till samtliga i Förbundregionsstyrelsen och Förbundsområdesordförande. Några av oss finns alltid tillgängliga under hela sommaren. Hör av er med era frågor.

Önskar er alla en glad sommar!

Läs hela inlägget »

Sju av tio poliser i polisregion Väst tror att sommarens schemaläggning kommer innebära en högre arbetsbelastning än tidigare somrar. Det visar en undersökning bland polisförbuntets medlemmar som Novus gjort.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.