adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 03

Daniel Berglöv är en kollega från Fyrbodal som valt att säga upp sig och sluta som polis efter 6 år i yrket. Han intervjuvas av P4 Väst om varför han väljer att sluta. Han säger att en av anledningarna är den nuvarande omorganisationen som har gjort arbetssituationen mer än rörig. Även Polisförbundets ordförande i Fyrbodal, Raymond Coleman, och polisområdeschef Gunilla Gevreus intervjuvas. De håller med Daniel i kritiken mot delar  i omorganisationen. Lyssna på intervjuven i P4 Väst här http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/683123?proramid=2105 . Inslaget kommer 15 minuter in i programmet.

Läs hela inlägget »

Idag har vi i Polisförbundet skrivit på det nya pensionsavtalet för statligt anställda tillsammans med förhandlingsorganisationen OFR/S.P.O. Avtalet trädde i kraft 1 januari i år och gäller för alla anställda födda 1988 och senare.
 
Pensionsavtalet är det bästa avtalet på svensk arbetsmarknad. Läs mer 

Läs hela inlägget »

Imorgon träffas parterna, dvs förbundsstyrelsen och Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp för att förbättra relationerna. Förbundsstyrelsen har bedömt att arbetsgivaren nu gått Polisförbundet till mötes i de tre krav som ställdes för att träffas. De tre kraven handlade om; facklig tid, inflytande vid tillsättningar samt att uppvärdera svensk polis via BESTA kodningen. På torsdag träffas parterna och sedan får vi se vad det blir för resultat. Polisförbundet kräver handling och inte bara ord. Fortsättning följer.

Läs hela inlägget »

Den senaste uppgiften jag hörde var att 2200 unika brevskrivare identifierats! Det är en kraftfull protest mot de anställningsvillkor och den arbetsmiljö vi har inom polisen. Ett fantastiskt engemang. Och en tydlig signal till våra chefer och politiker; Nu räcker det!

Läs hela inlägget »

På Polisförbundet börjar vi tröttna på att polismyndighetens ledning ständigt blir lika överraskade över medlemmarnas missnöje och vår kritik. Läs mer

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.