adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 04

Förhandlingarna inom staten är de förhandlingar som kan leda till konflikt om vi inte får gehör för våra krav. Det är tidigast den 1 oktober 2016 som en konflikt kan bli aktuell eftersom det är då det centrala avtalet löper ut. Vi är flera förbund som förhandlar tillsammans inom staten. Att vi är många gör oss starka, men medför också att vi behöver de andra förbundens stöd för att driva vår sak. Uppfattningen är att de delar vår bild av att vägen till höjda löner går genom ökat fackligt inflytande.
 

Läs hela inlägget »

Visste du att 95 procent av alla poliser är med i Polisförbundet? Nu när vi har en eventuell konflikt framför oss är det viktigt att fånga upp de som står utanför eftersom de riskerar att stå utan ersättning om det blir strejk eller lockout.

Läs hela inlägget »

Anna-Lena Mann är polis och krönikör. Hon jobbar som kommunpolis i Falköping och Tidaholm i Skaraborg och skriver även krönikor i GT. I hennes senaste krönika ställer hon frågan om hur svensk polis mår. Vi har i många fall själva ställt oss den frågan. Anna-Lena skriver bland annat ”inget företag eller organisation mår bättre eller sämre än sin personal”.  Hon beskriver hur hon aldrig tidigare under hennes 15 år som polis har upplevt att så många mår så dåligt på hennes arbetsplats. Det har lett till sjukskrivningar och att personal ”gått in i väggen”. Anna-Lena beskriver det som ett misslyckande för arbetsgivaren. 

Läs hela inlägget »

Idag tänker vi på vår blåljuskollega som så tragisk avled i en räddningsinsats i Munkedal igår, hans familj, vänner, kollegor.

Läs hela inlägget »

Under gårdagen hade vi besök av Förbundsområdesstyrelsen Älvsborg. Den nya Regionsstyrelsen presenterade sig och Katharina von Sydow och Fredrik Rudbäck passade på att informera om aktuella frågor. 

Läs hela inlägget »
Läs mailet från en uppgiven kollega om situationen inom Polisen
Läs hela inlägget »

Lena Nitz debattartikel handlar om de tomma platserna på polisutbildningen och hon skriver:
"Bakom det låga söktrycket gömmer sig en smärtsam sanning för Polismyndigheten: Yrkets status har urholkats, poliserna slutar i förtid och alltfler blivande poliser blir färre. Polisbristen är ett faktum och otryggheten är här."

Läs hela inlägget »

4589 personer sökte till Polisutbildningen, 430 gallrades bort på grund av spärrtid, 1076 fyllde inte i webbformuläret, 611 kuggades i webbformuläret, 345 uppfyllde inte betygskraven

Läs hela inlägget »

Den senaste tiden har vi haft samtal med medlemmar som känner sig kluvna över sitt medlemskap och som undrar vad ”ni i facket gör för oss medlemmar”. Det är viktigt att fråga, vi vill ha och behöver era frågor och synpunkter. Det är VI som är Polisförbundet, alla vi som är medlemmar.
 

Läs hela inlägget »

Den senaste tiden har Polisförbundet fått frågor om förtroendearbetstid och vad det innebär. Vi ska försöka förklara.
Grundläggande är att 40 timmar i veckan är utgångspunkten. Med andra ord; arbetstiden för arbetstagare med förtroendearbetstid är – sett över en lite längre period – varken längre eller kortare än den som gäller för anställda med kontorsarbetstid.
 
Arbetstagare med förtroendearbetstid
•         har fått ett förtroende att själv disponera sin arbetstid,
•         ska disponera sin arbetstid på det sätt som arbetsuppgifterna kräver,
•          har inte någon bestämd ordinarie arbetstid att hålla sig till, och
•         har inte rätt till särskild ekonomisk ersättning för övertidsarbete.

Läs hela inlägget »

Samtidigt som arbetet kring revision 3 fortgår så pågår Polisförbundets förberedelser inför en eventuell konflikt hösten 2016. Konflikt på den svenska arbetsmarknaden bygger på att det inte finns något gällande kollektivavtal. Vårt nuvarande kollektivavtal går ut den sista september 2016, under förutsättning att revision 3 är avslutad. Det kollektivavtal vi syftar på här är RALS, Ram Avtal Löner Staten. Det tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR. Kommer dessa förhandlingar inte till avtal kan förbunden häri gemensamt gå till konflikt. Polisförbundet har likt alla andra fackförbund möjlighet att använda konfliktvapnet, men beslutet tas i OFR konstellationen i vilken vi är en del. Glöm inte att konflikt inte är målet, konflikt är en väg för att nå målet!
 

Läs hela inlägget »

Polisförbundet får återkommande frågor kring vad som sker i arbetet med revisionen från den 1/10 2015. I november 2015 sa Polisförbundet nej till ett bud från arbetsgivaren. Vad som har hänt efter det är att arbetsgivaren nu förbereder sitt yrkande inför återupptagandet av förhandlingen med Polisförbundet. Arbetsgivaren gör detta genom en individuell lönesättning av all personal där underlaget kommer från så kallade avstämningssamtal. Trots att detta samtal ska ligga till grund för medarbetarnas nya lön så diskuteras inga pengar eftersom en förhandling måste till innan den enskilde medlemmen får sin lön.

Läs hela inlägget »
Läs Erlings brev till Regionsstyrelsen och den fackliga organisationen Polisförbundet Väst.
Läs hela inlägget »

Sommaren närmar sig...
Ta del av medlemserbjudanden från Bohusgården Hotell och Konferens i Uddevalla. 

Läs hela inlägget »

Hej alla!
 
Den 31 mars i år började Arbetsmiljöverkets nya författningssamling, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, att gälla. Den har kommit till för att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.

Läs hela inlägget »

Stämman genomfördes under 2 dagar på Bohusgården med val och motionsbehandling mm. Erling Staxäng som varit regionsordförande de senaste åren hade valt att inte ställa sig till förfogande, varför ny ordförande skulle väljas.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.