adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 05

Många undrar vad som händer med polislönerna. Så länge förhandlingar pågår kan vi inte gå ut med detaljer om innehållet, men mer information kommer så snart det är möjligt.

Läs hela inlägget »

Den 25/5 lämnade skyddsorganisationen in en framställan till regionpolischefen med stöd av AML 6:6a gällande behovet av biträdande chefer i vår region. Framställan är sprungen ur ett behov som blivit tydligare och tydligare allteftersom tiden gått.

Läs hela inlägget »
Från och med den 1 juni 2016 kommer Förenade Liv att ta över registerhållningen avseende försäkringsregistret för Polisförbundets medlemmar. Läs mer i dokumentet nedan.
Läs hela inlägget »
Polisförbundet förbereder inför en eventuell konflikt i höst och därför är det viktigare än någonsin att vi kan nå dig med snabb information. Av den anledningen pågår en kampanj för att samla in kontaktuppgifter. 

Har du inte registrerat din mailadress ännu? Hittar du inte ditt medlemsnummer? Ingen fara, vi hjälper dig. Är du medlem i Polisförbundet i Region Väst kan du maila namn, personnummer, privat mailadress och privat telefonnummer till marie.forsman@polisen.se så hjälper vi till att lägga in dina uppgifter. 
Läs hela inlägget »

Här kommer en sammanfattning av  viktiga händelser och processer som vi arbetat med under veckan.

Läs hela inlägget »

Katharina von Sydow inledde dagen med att berätta om nuläget. Ett regionsråd innefattar val och genomgång av policydokument enligt stadgarna. Efter det gick vi igenom konflikthandboken och förberedelser inför en eventuell konflikt.

Läs hela inlägget »

Tidigare idag släpptes ett pressmedelande från Polisförbundet. Anledning är en medlemsundersökning som visar att sju av tio poliser i väst det senaste halvåret har funderat på att sluta som polis. Undersökning visar också att drygt var femte polis i väst letar aktivt efter ett nytt jobb.

Läs hela inlägget »

Tänk på att arbetsgivaren inte alltid informerar Polisförbundet om missnöje hos en medlem. Om du inte hör av dig kan det innebära att vi inte får reda på felaktigheter där vi eventuellt hade kunnat hjälpa och stötta dig som medlem.

Läs hela inlägget »

Flera av våra medlemmar som tidigare har sökt deltidpension har fått avslag av arbetsgivaren. Det har resulterat i att medlemmar istället funderat på att gå i pension på heltid eller jobbar kvar men tappar glädjen och motivationen i arbetet. Vi har också medlemmar som fått beviljat deltidspension. Mats Glansberg är en av dem. Han har skrivit en text om hur det är att vara torsdagspensionär. Vi ser en stor vinst i att arbetsgivaren beviljar deltidspension. Arbetsgivaren har allt att vinna på att behålla all kompetens och erfarenhet som våra äldre kollegor besitter.

Läs hela inlägget »

Efter 44 år inom polisen har Lennart Nilsson nu valt att tacka för sig och gå i välförtjänt pension. Lennart har sin grundplacering i Borås men har de senaste 5 åren arbetat fackligt på heltid i Göteborg. Lennart har under de fackliga åren ansvarat för ekonomin i Polisförbundet Västra Götaland och övergången till Förbundsregion Väst. Det har han gjort med bravur. Lennart har alltid haft mycket god ordning och Förbundets ekonomi har varit i trygga händer. Tack för allt du gjort för oss!  
 

Läs hela inlägget »

Under dagen har vi haft ett möte med samtliga Förbundsområdesordföranden. Vi hade en välfylld dagordning där vi bland annat diskuterade lön, dimensionering på IGV och flyttlåda. Mycket information, diskussion och kloka reflektioner. 

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.