adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 07

Det färgglada Pridekalaset pågår för fullt i Stockholm och vi är såklart på plats för att kort och gott stå upp för alla människors lika värde. Samtidigt ser vi fram emot spännande möten där vi kan ge vår bild av polisernas arbetssituation. 

Läs hela inlägget »

Än finns det tid kvar att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande.

Läs hela inlägget »

Vi har tittat på hur många medlemmar i Polisförbundet i Region Väst som valt att sluta inom polisen under 2016. Under januari-juli 2016 har sammanlagt 48 medlemmar slutat. 30st är födda på 50-talet, 8st är födda på 60-talet, 1st är född på 70-talet och 9st på 80-talet. Antalet medlemmar som har fyllt 65 och gått i pension är inte med.

Läs hela inlägget »
Polisförbundet är i Almedalen denna veckan och Louise och Emelie deltar från Polisförundet Väst. Polisförbundet har anordnat två seminarier, Hur får vi nordens bästa polishögskola i Sverige och Är den stolta polisen utrotningshotad? Seminarierna går att se på Polisförbundets facebooksida. Vi uppdaterar information på Twitter från seminarier och debatter. 
Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.