adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 08

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. För att söka måste du ha fyllt 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning.  Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intraplis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. De skriver bland annat att myndigheten inte får påverkas negativt, att du ska ha 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal, att du måste arbeta minst 50 % och att du eventuellt måste acceptera andra arbetsuppgifter vid delpension. På intrapolis finns mer info så som räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. 

http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/pa-03-pensionsavtal/
http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/avtal-om-delpension--kommentarer/

Polisförbundet Väst ser det som en stor vinst att få möjlighet att behålla upp till 80 % av den kunskap och erfarenhet som medlemmen som sökt delpension bestitter. Vi har i flera fall sett att medlemmar som nekats delpension har sagt upp sig och lämnat polisen när man egentligen velat vara kvar, men inte längre vill eller kan jobba heltid. I vissa fall har man börjat jobba deltid utanför polisen. I de fallen tappar man en erfaren polis på 100 % när man hade möjlighet att bevilja delpension på 20 % och därmed få behålla medarbetarens kompetens på 80 %.  Det blir svårt att förstå när myndigheten sedan tar in pensionerade poliser för att stötta verksamheten på grund av bland annat polisbrist. 

Inför denna sökomgång har RPC Dan Eliasson uttalat sig positivt om delpension och att arbetsgivaren skall tillmötesgå så långt det är möjligt. Vi hoppas att myndigeten lever upp till vad de lovat. Det är en del i att vara en god arbetsgivare.

Läs hela inlägget »

... att medela oss din privata mailadress och privata telefonnummer. Förberedelserna inför en eventuell konfikt pågår och det är av största vikt att Polisförbundet kan nå alla medlemmar.  Vi hjälper dig gärna att registrera uppgifterna. Skicka namn, personnummer, privat mailadress och privat telefonnummer till marie.forsman@polisen.se.  Vi kan endast lägga in medlemmar i Regon Väst. 

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.