adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 10

Polisförbundet Väst kan nu erbjuda nedlemmar att köpa Enjoy bonusguide för 395 kr. Häftet har tidigare varit mycket uppskattat och behållningen går till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom. 

Häftet finns för försäljning hos Marie Forsman, tel. 010-5653951, marie.forman@polisen.se på fackets expedition vån 6. Ernst Fotells Plats i Göteborg. 

Beskrivning från www.enjoyguiden.se:
"Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger och blir bjudna på den ena av två huvudrätter. Hotell i Sverige och Europa erbjuder er 50 % rabatt på hotellrum. Rabatten gäller på normalpris för obegränsat antal övernattningar i mån av plats.
Ni får också "2 för 1" eller 50% på sport, utflyktsmål, fritidserbjudanden, kryssningar, skönhetsvård och mycket mer.
I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan
20-30% på ordinarie priser." 

Läs hela inlägget »
SEB kommer att förbättrat sitt bolåneerbjudande till TCO:s medlemmar.
Från och med tisdag den 1 november marknadsanpassar vi vårt bolåneerbjudande till TCO och dess förbund, där Polisförbundet ingår.
  • Vi ändrar från en räntenedsättning på dagens 0,35% till 0,50% (gäller alla bindningstider) vilket innebär en tremånadersränta på f n 1,50%.
  • Observera att erbjudna alliansvillkor är ett tak för vilken ränta medlemmen erbjuds, dock kan kund erhålla lägre ränta om kalkyl så medger.
  • Vid förlängning är det också viktigt att medlemmen påtalar att man är medlem i aktuellt förbund då vi inte får registrera fackförbundstillhörighet enligt lag.
Läs hela inlägget »

Förhandlingar pågår om nya löneavtal för våra medlemmar vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Nästa vecka (v. 44) väntas förbundsstyrelsen fatta beslut om hur förhandlingarna med Polismyndigheten kan tas vidare. Därmed räknar förhandlingsdelegationen med att tydligare information ska kunna kommuniceras till medlemmarna under vecka 45.

Läs hela inlägget »

Under två dagar träffas fackliga företrädare från Region Väst för att behandla och diskutera aktuella fackliga frågor. Under första dagen behandlar vi frågor kring lön. Det centrala avtalet som blev klart i början av oktober, hur vi ska arbeta framöver och vad vi ser för utmaningar i förbundsområdena. Under eftermiddagen jobbar vi vidare med ett grupparbete gällande polisrollen i framtiden. Dag 2 kommer fokus ligga på arbetsmiljö och AFS 2015:4. Vi kommer även redovisa enkäten som Regionsstyrelsen gjort angående sommaren 2016. Dag 2 kommer avslutas med en gästföreläsare. 

Läs hela inlägget »
De nationella löneförhandlingarna med Polismyndigheten är igång och Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson väntar sig en snabbare process där än vi är vana vid.

För Polismyndighetens del innebär det nya avtalet att de regelrätta löneförhandlingarna kommer att ske regionvis så snart de nationella förhandlingarna gått i hamn. Och det bör inte dröja allt för länge innan dessa är klara, bedömer förhandlingschef Niklas Simson.

– Båda parter har den målbilden och vi har mycket gratis utifrån den överenskommelse vi gjorde vid förra revisionen, så det bör bli mindre jobb på nationell nivå nu än förra gången. Med detta sagt går det aldrig att säga i förväg hur lång tid förhandlingarna ska ta, säger Niklas Simson.

Vad förhandlar ni om på nationell nivå?

– Särskilda satsningar. Satsningarna som gjordes i förra revisionen (länk) ska fullföljas. Det gäller poliser med mer än sex års erfarenhet och poliser i särskilt utsatta områden. Bland annat ska vi se över konstruktionen för särskilt utsatta områden.
Läs hela inlägget »

För Polisförbundet är det viktigt med medlemsinflytande och att vara nära sina medlemmar.
Genom att skriva en motion kan medlemmen på ett direkt sätt påverka vilka frågor Polisförbundet skall arbeta med. Som medlem kan man motionera till kongressen, förbundsregionstämman, förbundsområdets och lokalförbundsområdets årsmöten.

På kongressen 2016 behandlades 59 motioner som skrivits av medlemmar i Väst.
För att uppmuntra och återkoppla till motionärer och blivande motionärer har regionsstyrelsen gjort en sammanställning av alla motioner från region Väst och utfallet av kongressbesluten för dessa.

Läs hela inlägget »

Den 11 oktober 2016 samlades det fackliga rekryterings/tillsättningsnätverket i Region Väst för att utbyta erfarenheter kring de processer som leder fram till en anställning eller placering på befattning.
 
Deltagarna var engagerade och debatten var livlig.
Budskapet som gavs, var att arbetsgivaren Polismyndigheten, måste ändra förhållningssätt i rekryteringsfrågor.
Avsaknad av transparens och ett förfaringssätt som är svårbegripligt för våra medlemmar var några av de saker som diskuterades.

Läs hela inlägget »

Konflikthotet är avblåst det närmaste året, men kampen för höjda polislöner fortsätter.

Förhandlingar om polislönerna:

Nu när det finns ett avtal som sätter ramarna inom staten kan förhandlingarna börja om det som ligger oss närmast: polislönerna och polisernas villkor. Det väntas bli en tuff match, och därför är det viktigt att det nya avtalet innehåller spelregler som ger polisernas företrädare starkare förhandlingsläge än tidigare:

  • Din lön sätts närmare dig. Facken har fått igenom att lönerna ska förhandlas på varje region och inte för hela Polismyndigheten i ett svep. Det gör att vi kan förhandla rättvisare löner närmare medlemmarna.
  • Det ekonomiska utrymmet för dessa förhandlingar är begränsat och utgörs av den ekonomi som finns i myndigheten. Det som är positivt är att ekonomin för tillfället är ganska god vilket tillsammans med den överenskommelse vi har från förra revisionen ger förutsättningar att kunna göra större lönelyft än resten av arbetsmarknaden där det så kallade märket är satt till 2,2%
  • Alla kommer inte att få lika mycket, men vi vet åtminstone att ingen region kommer att få mindre än 2,2% till löneökningar.
  • Om vi inte skulle komma överens med arbetsgivaren om lönesättningen på regional nivå är de bundna till att följa de beslut som fattas av en lönenämnd som leds av en opartisk ordförande. Avtalet innebär också att de regioner som är eniga inte behöver vänta på att alla andra ska bli klara.
  • Avtalet gäller i en begränsad tid: ett år

Sammantaget har vi fått igenom flera punkter som gör att vi säkrat det fackliga inflytandet, vilket är en viktig pusselbit för att komma tillrätta med polislönerna, framförallt när det gäller att lönerna ska kunna uppfattas som rättvisa. Men det måste till mer. Därför finns också en separat överenskommelse för att få fram mer pengar till höjda polislöner än vad den traditionella lönerörelsen kan ge.

Läs hela inlägget »

Vi gick in i höjd beredskap och drog vapnet, men tvingades inte använda det den här gången eftersom vi nådde målet innan. Så kan den uteblivna konflikten ses.

Läs hela inlägget »

Det blev ett avtal istället för konflikt. Idag har Polisförbundet tillsammans med övriga statliga arbetstagarorganisationer inom OFR/S,P,O tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är ettårigt och innebär bland annat ett större inflytande över lönerna regionalt.

Läs hela inlägget »
ANSÖKAN OM MEDEL UR KAMRATSKAPSFONDEN
Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland.
Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp.
Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.

Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.

Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 15 oktober
Behöriga att ansöka är medlemmar i Polisförbundet Väst. 

Förbundsregionstyrelsen 
Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.