adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 11

För drygt en månad sedan så var jag ett av ombuden som var med på Polisförbundets kongress. Bl.a. annat så fick jag lyssna på flera olika tal och däribland vår rikspolischef Dan Eliasson. Jag satt med spänning och väntade på vad Du skulle säga och kanske komma med något konkret. Anders Ygeman levererade ett tal före Dig med många politiska toner och det enda som han sa som gladde mig och andra var att regeringen nu, äntligen, tänkte göra Polishögskolan till en riktig högskoleutbildning.

Läs hela inlägget »
 • De satsningar som påbörjades i förra lönerevisionen fullföljs med ett tydligare fokus på de medlemmar som har många års erfarenhet men som ändå fått stå tillbaka i sin löneutveckling.
 • Allt ekonomiskt utrymme som kan ska avvaras för uppvärdering av poliserna
 • Övriga frågor som lyfts i yrkandet rör bland annat höjt OB och mer förmånliga tidsgränser för ob och övertid.
Läs yrkandet i sin helhet här.
Läs hela inlägget »
 • Löneförhandlingarna på nationell nivå väntas pågå några veckor med start den 11 november. I de förhandlingarna kommer löneutrymmet och vilka satsningar som ska göras att bestämmas.
 • Därefter genomförs kollektiv förhandling om de de individuella lönerna regionvis. Det vill säga förhandlingar om hur det fastställda löneutrymmet ska fördelas i form av nya individuella löner.
 • Förhandlingarna sker inom ramen för ett avtal som tecknades med Arbetsgivarverket i oktober.
 • Oavsett hur bra det går i dessa förhandlingar kommer det inte att räcka för den uppvärdering av polisyrket som krävs för att vända poliskrisen. Mer pengar måste till från politiskt håll och de pengar som finns inom de givna budgetramarna måste i större utsträckning än tidigare användas till höjda polislöner.
 • Även med Säkerhetspolisen förs förhandlingar om ett nytt löneavtal för Polisförbundets medlemmar.
Läs hela inlägget »

Fram med dammsugaren och använd varenda krona du kan till polislöner. Polisförbundets budskap till rikspolischefen är tydligt: Nu gäller det att satsa allt för att vända poliskrisen.
Idag fredag den 11 november har löneförhandlingarna gått in i en ny fas. Polisförbundet har utbytt yrkanden med Polismyndigheten inför de kommande förhandlingarna om ett nytt löneavtal. Men förhandlingarna börjar inte från noll. Redan i våras nådde parterna en överenskommelse för hur polisyrket ska uppvärderas. Fack och arbetsgivare är överens om att nagelfara budgeten för att hitta öppningar utöver den vanliga lönerevisionen.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

 • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
 • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
 • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
 • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
 • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
 • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
 • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.