adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 12

Vi tittar tillbaka på ett år som varit ansträngt och händelserikt. Omorganisationen och konsekvenserna av den har på många sätt tagit en stor plats i vardagen för många av våra medlemmar och fackligt förtroendevalda. När det gäller det kvarvarande arbetet med omorganisationen upplever vi att arbetsgivaren är lyhörd för våra åsikter och att vi har en stor påverkan. Vi kommer att fortsätta vara med och påverka besluten till det bättre för våra medlemmar.
Läs hela inlägget »

Sagan om Tomtens rike

Det är kris i Tomtens rike, problemen hopar sig för tomten och julen närmar sig med stormsteg. Allting började med att Tomten valde att göra om i Tomtens rike. Istället för att ha flera olika tomteverkstäder skulle man bara ha en enda stor tomteverkstad rakt underställd Tomten direkt. Tanken var att de skulle bli effektivare och skapa en närmare och bättre kontakt med alla världens barn som suktade efter kontakt med jultomten och hans tomtenissar. Tomten målade upp en bild av hur tomtenissarna skulle kunna frigöra tid för att på så sätt kunna komma ut och prata med barnen och sedan komma tillbaka med långa önskelistor som tomtenissarna sedan med sin långa gedigna bakgrund, erfarenhet och fina tomtenisseutbildning skulle omvandla och tillverka i form av massor av julklappar!
Läs hela inlägget »

Med anledning av moderatledaren Anna Kinbergs Batras avgångskrav på rikspolischef Dan Eliasson lämnar Polisförbundet följande kommentar:

”Polisförbundet sitter nu i förhandlingar med Polismyndigheten. Den närmsta tiden är avgörande för hur vi ser på förtroendet för Dan Eliasson.

Vi diskuterar just nu viktiga framtidsfrågor för polisen.

Det handlar om att uppvärdera yrket. Allt för många lämnar. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Lönen är central en del av detta.

Det handlar också om ökade möjligheter för poliser att göra karriär.  Att vara polis är ett komplext och svårt arbete. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas på lönenivåerna.”

Läs hela inlägget »

Polisförbundet får ett skadestånd på 200000 kr. Polismyndigheten har inte följt reglerna i medbestämmandelagen vid förhandlingarna om inplacering av tjänster i den nya polismyndigheten.
http://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/ad-skadestand-till-polisfacket-staten-brot-mot-mbl-6812041#conversion-1654400542

Läs hela inlägget »

Det här med information till medlemmar är inte alltid lätt. Vi vill ju informera även om det inte finns så mycket nytt att berätta.

Inför Ralsen funderade vi i Styrelsen på hur vi skulle lägga upp detta på bästa sätt. När vi skulle boka dagar för information, visste vi inte hur långt förhandlingarna kommit. Därför bestämde vi oss för att locka med en annan aktivitet samtidigt. Vi fick tips via vår lilla samarbetsgrupp inom Sensus (Där vi tillsammans med Vårdförbundet, Lärarförbundet, ST mfl. träffas några gånger om året hos Sensus i Skövde) att prova Biokväll.

Läs hela inlägget »

Under dagen samlas förhandlingsansvariga för regionerna till en nätverksträff i Stockholm. Fredrik Rudbäck medverkar för Polisförbundet Region Väst.

Förhandlingsarbetet rörande nya polislöner fortsätter på nationell nivå. I förra veckan kunde vi publicera en intervju med Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson. Han berättade då bland annat att förhoppningen just nu är att kunna slutföra de nationella förhandlingarna till utgången av januari månad. Där efter kommer respektive region kunna påbörja sina förhandlingar. Frågan om möjligheten till regionala förhandlingar var en av Polisförbundets tyngsta i samband med att man förhandlade fram vårt nya kollektivavtal.

För att skapa förankring och goda förberedelser så organiserar sig Polisförbundet i en rad olika nätverk med representanter ifrån de olika förbundsregionerna. Idag, onsdagen den 14 december, samlar Niklas Simson förhandlarnätverket på kansliet i Stockholm. De förhandlingsansvariga från respektive region kommer då få en dagsaktuell uppdatering om var vi står i förhandlingarna. Man kommer dessutom fortsätta de regionala förberedelserna inför de fortsatta förhandlingarna.

Läs hela inlägget »

Niklas Simson, förhandlingschef för Polisförbundet, den 5 oktober skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal, vad har hänt sedan dess?
– Ganska mycket har hänt sedan dess. Vi håller på att förhandla med polismyndigheten om hur vi ska ta det centrala avtalet vidare ut i organisationen. Vi har naturligtvis haft ett antal avtalskonferenser och nätverk där vi har förankrat det vi har kommit överens om i förra revisionsöverenskommelsen. Den innehöll flera långsiktiga frågor om hur vi ska kunna synliggöra polisens kompetens och därmed också få den bättre lönesatt, samt den framgång vi fick igenom om att lönerna ska förhandlas även på regional nivå. I och med att det nu är nya förutsättningar så kräver det ganska mycket arbete på nationell nivå innan vi kan vara klara med ett nationellt avtal som sen ligger till grund för de regionala förhandlingarna.

Då blir ju naturligtvis nästa fråga när tror du att ni kan vara klara på nationell nivå?
– Vi träffades så sent som igår och gick ånyo igenom tidplanen och vi kan konstatera att vi har en gemensam målsättning om att kunna vara klara innan januari månad är slut. Det tycker jag känns ganska realistiskt. Vi har kommit fram i snart sagt alla frågor som Polisförbundet har yrkat på och även arbetsgivarens yrkanden har vi diskuterat.

Läs hela inlägget »

Har du rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare semesterår.

Minst 160 semestertimmar måste planeras varje kalenderår och resterande semestertimmar kan du spara om du vill och om du inte har fullt i din sparpott. Du får spara upp till 280 semestertimmar vilket innebär att du den 31 december inte får ha fler sparade timmar än 280. Har du fullt i din sparpott måste även dessa timmar tas ut innan 31 december.

Läs hela inlägget »

I förra veckan publicerades artiklar där Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow blev intervjuad och lyfter fram att den polisiära kompetensen borde värderas högre.

Katharina von Sydow: "–Det handlar om hur arbetsgivaren värderar kompetens och erfarenhet. Vi får inte glömma att poliser har en specialutbildning i att hantera människor i utsatta situationer. Polisutbildningen varvar teori och praktik, när du är färdigutbildad är du redo att börja arbeta direkt." 
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/civilutredares-h%C3%B6gre-l%C3%B6ner-skapar-polisirritation-1.3990845

Katharina von Sydow: "-Det är inte fel på de civila utredarnas löner. Däremot är det fel på värderingen av den polisiära kompetensen"
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/civilanstallda-poliser-tjanar-mer

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.