adobe-spark-post

Nyheter

2017

Ett nytt avtal om lokala omställningsmedel är klart. Nu kan medel användas till utvecklingsprojekt och ett nytt tillägg har införts. 

I  det nya avtalet finns flera nyheter som är positiva för verksamhet och medarbetare, bland annat kan omställningsmedel nu användas för olika typer av tidsbegränsade utvecklingsprojekt och det har även införts ett tillägg vid vissa längre kommenderingar. Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2018.

Läs hela inlägget »

Lena Nitz har skrivit ett brev till medlemmarna i Polisförbundet. Brevet har skickats ut till alla medlemmar som har anmält sin privata mailadress till förbundet. Om du är medlem och önskar utskick från Polisförbundet, kontakta oss så registrerar vi din mailadress.  Har man inte fått brevet kan man läsa det här:

Till dig som medlem i Polisförbundet

Avtalsförhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten blir inte klara före nyår som vi hade hoppats. Ett första förslag på upplägg för avtalsperiodens löneökningar presenterades på en avtalskonferens i förra veckan. På konferensen deltog bland annat de regionalt förhandlingsansvariga och regionordförandena. Deras uppgift är nu att hämta in synpunkter på förslaget.

Hur årets avtal kommer att landa är alltså inte klart än. Som jag ser det finns det två alternativ när förhandlingarna är klara.

Läs hela inlägget »

Med anledning av frågor på sociala medier om förutsättningarna för nya polislöner:

Extra löneutrymme
Polismyndigheten har fått 2,1 miljarder kronor mer i budgeten för 2018 jämfört mot 2017. Dessa pengar ska täcka myndighetens ökade kostnader på flera områden samt ska även räcka till löner för fler anställda.
För 2018 får Polismyndigheten den summa pengar de äskat plus 365 miljoner kronor som man inte begärt. Därmed skapas ett extra utrymme för lönehöjningar i avtalsförhandlingarna.

Löneutrymmets storlek
Politiker i opposition har kommit med löften om lönehöjningar på flera tusen kronor i månaden per polis. Även regeringen har pratat om högre löner. Vissa har tolkat politikernas löften som att det finns utrymme för lönehöjningar i storleksordningen 4000 kronor mer i månaden till alla poliser här och nu.

Just summan 4000 kommer från Liberalerna. Enligt partiets egna beräkningar skulle en sådan satsning kosta 1,3 miljarder kronor. De pengarna skulle öronmärkas till löner. Några sådana öronmärkta pengar finns inte i Polismyndighetens budget för 2018.

Läs hela inlägget »
Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Så här kan du som är utsatt, förtroendevald eller chef identifiera, hantera och förebygga sexuella trakasserier.

Polisförbundets kärnuppgift är att värna allas lika värde och bidra till en god arbetsmiljö där alla får möjlighet att utvecklas i arbetslivet, oavsett kön eller annan bakgrund.

Även om det är arbetsgivaren som har det formella ansvaret för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen så har vi en viktig roll. Polisförbundet arbetar dagligen med att påverka de generella arbetsförhållandena och vi har enligt diskrimineringslagen ett ansvar att företräda medlemmar som anser sig ha blivit utsatta för trakasserier eller annan form av diskriminering.
Läs hela inlägget »

Avtalsförhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten blir inte klara före nyår.

Ett första avtalsförslag för avtalsperiodens löneökningar presenterades på en avtalskonferens i veckan. På konferensen deltog bland annat de regionalt förhandlingsansvariga samt regionordförandena. Dessa har nu till uppgift att hämta in synpunkter på förslaget och kommer att lämna sina synpunkter till det avtalsråd som agerar rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Förhandlingarna pågår alltså fortfarande.

Läs hela inlägget »

Den 29 november arrangerade Polisförbundet i Skaraborg en Biokväll för sina medlemmar.
Detta var andra året som vi höll detta event. I år blev det vid ett tillfälle. Förra året hade vi två olika kvällar. Vi hyrde Biografsalongen Saga i Skövde, den har plats för 95 besökare. Vi bjöd in Fredrik Rudbäck från Regionsstyrelsen. Fredrik berättade om läget i Rals-förhandlingarna och medlemmarna fick möjlighet att ställa de frågor de ville till oss fackliga. Informationen höll på i ca 1 timme. Efter en kort bensträckare var det dags för kvällens film, en klassiker i ny tappning. Mordet på Orient Expressen.

Läs hela inlägget »
Att vara polis ska inte vara en nackdel när man söker skadestånd, tvärtom. Därför arbetar Polisförbundet för att ändra systemet och driver rättsfall som syftar till att ändra praxis. Exempelvis fick två insatspoliser i höstas 98 500 kronor vardera med hjälp av juridiskt stöd av Polisförbundet.

De två insatspoliserna vände sig till Polisförbundet efter att Brottsoffernämnden sagt nej till att betala ut det skadestånd för mordförsök som tingsrätten och hovrätten tilldömt dem. Brottsoffermyndigheten avslog deras begäran med motiveringen att poliserna visste att de åkte till en skottlossning och att de utrustat sig därefter.
Läs hela inlägget »

Just nu pågår det löneförhandlingar på nationell nivå.

Hur går det med löneförhandlingarna?
Just nu är vi inne i ett intensivt förhandlingsläge. Den här och nästa vecka är ett antal förhandlingsmöten inplanerade. Vi hoppas kunna presentera ett slutläge för våra ombud på Polisförbundets avtalskonferens den 12 december.

Läs hela inlägget »

Med #metoo-kampanjen har det blivit uppenbart att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp är betydligt vanligare än vad som tidigare framkommit. Om du som medlem har blivit utsatt av en chef eller kollega kan du vända dig till Polisförbundet. Ingen ska behöva känna obehag eller rädsla inför att gå till jobbet.

Läs hela inlägget »

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat under 2016. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Läs hela inlägget »

Löneökningar väl över märket. Det är det viktigaste kravet i de yrkanden Polisförbundet nu lämnat till Polismyndigheten.

– Nu måste lönerna höjas så att avhoppen minskar och att fler lockas tillbaka till yrket. Tidigare löneökningar har inte varit tillräckliga, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Polisers löner måste upp till en nivå där polisflykten upphör och poliser som slutat kan lockas tillbaka. Lönerna måste också upp till en nivå som leder till fler kvalificerade sökande till polisutbildningen.
– Det här är absolut nödvändigt för att lösa polisbristen och de allvarliga konsekvenser den får. Medborgarna påverkas i dag av att poliserna är för få och det är inte acceptabelt, säger Lena Nitz.
Målet är att få till en löneökning som ligger betydligt högre än det så kallade märket.
– Vi har arbetsgivaren, politikerna och allmänheten med oss. Den här avtalsrörelsen måste leda till ett tydligt steg i uppvärderingen av polisyrket. Men det kommer att krävas ytterligare steg i kommande avtalsrörelser och ytterligare resurstillskott längre fram, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket.
– Ska polisen kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag måste vi hålla kvar de poliser vi har och locka tillbaka poliser som slutat. Då måste lönerna upp, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Med anledning av det stora antalet poliser som valt att lämna yrket de senaste två åren har Polisförbundet via Novus Opinion ställt frågor till medlemmarna om deras motivation att stanna i yrket.

Drygt sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta att jobba som polis.

Läs hela inlägget »

Återigen har polisstationer blivit utsatt för attacker. I Växjö kastades sten och fyrverkeripjäser in mot stationen. Under helgen kastades även en sten in genom entrédörren till polisstationen i Kinna i Marks kommun.

– Att angripa de som är satt att verka för andras trygghet och säkerhet är allvarligt. Det är ett angrepp mot vår demokrati, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Som väl var blev ingen skadad. Nu måste samhället ta till krafttag för att motverka den senaste utvecklingen med attacker mot rättsväsendet. Att komma tillrätta med detta måste vara ett av Rikspolischefens och regeringens viktigaste uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet släppte tidigare i år en undersökning om hot och våld mot poliser. Där framgår det att poliser upplever att både hot och våld blivit vanligare.

– Vi ser också att våldet delvis ändrat form. Stenkastning var något ovanligt för några år sedan, nu är det nästan vardag i vissa områden och den här utsattheten poliser lever med har blivit normaliserad.

Läs undersökningen här

Läs hela inlägget »

Natten till den 28/10 blev en polis och dennes familj utsatt för beskjutning. Det är ytterligare ett av raden av grova attentat mot polis och deras familjer på senare tid.

– Det här är ytterligare en attack på kort tid mot en polis och dennes familj. Tack och lov blev ingen skadad men vi ser att hoten mot polisen ökar. Hot och våld har blivit grövre och vår undersökning i somras visade att 7 av 10 poliser anser att utsattheten ökat de senaste två åren. Att angripa poliser och deras familjer är ett angrepp mot demokratin. Att komma tillrätta med detta måste vara ett Rikspolischefens och regeringens viktigaste uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Poliser ger inte vika för den här typen av påverkan. Däremot kan det i förlängningen leda till att vi ser ännu fler lämnar yrket. För när man summerar riskerna, med otryggheten och vad man utsätts för är det många som inte tycker att det är värt det. En polisfamilj ska kunna vara helt trygg, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Under två dagar samlas valda ombud från region väst till regionsråd. Under dag 1 kommer vi fokuser på den aktuella frågan om hot och våld mot poliser. Vi presenterar Polisförbundets rapport Hot och våld mot poliser och Polismyndighetens rapport och handlingsplan mot hot och våld. Imorgon kommer vi behandla frågan om lön. Det är alltid lika spännande när stor del av den fackliga kompetensen i regionen samlas och diskuterar aktuella frågor. Bredden av kunskap och kompetens gör att vi på ett bra sätt kan företräda alla medlemmar i regionen.  

Läs hela inlägget »

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 4 oktober tecknades ett avtal med Arbetsgivarverket för 100 000 statsanställda, däribland poliser, om löner och villkor. Därmed går startskottet för förhandlingarna om polislönerna.

Läs hela inlägget »

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet ser positivt på att Liberalerna vill satsa på polisen för att uppvärdera yrket och bidra till bättre arbetsvillkor.

– Däremot är vi kritiska till den detaljstyrning av riktade medel till polisiär verksamhet som Liberalerna föreslår. Polismyndigheten måste själv kunna fördela resurserna utifrån de behov de har.  Politikerna måste ta upp fingrarna ur syltburken och låta professionen styra, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Polisförbundet är också kritiska till Liberalernas förslag att återinföra beredskapspolis.

– Polisyrket kräver allmänhetens förtroende och tillit. Att ge personer utan rätt kompetens och utbildning polisiära våldsbefogenheter och sedan använda dem i situationer där det kan bli nödvändigt att använda våld är illa genomtänkt. Det kan skada anseendet på hela Sveriges polis, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Efter intensiva förhandlingar förlängdes  de statliga avtalen fram till 4 oktober. Ännu intensivare förhandlingar väntas mellan fackföreningarna inom OFR/S/P/O och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket.
Det är först när det centrala avtalsförhandlingarna är klara som förhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten startar.

Läs hela inlägget »
Centerpartiets stämma pågår för fullt  och Polisförbundet är på plats för att disktuera polisfrågor med deltagare och politiker. På stämman finns det bland annat motioner om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning och det finns även ett förslag om kommunal polis. Imorgon vid lunchtid kommer vi intervjua Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson. Intervjun kommer livestreamas på Polisförbundets facebooksida.  
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Läs hela inlägget »

Den här hösten står region väst inför ett par stora utmaningar, det sker i en tid då ordet resurs är förknippat med det faktum att vi är för få för det uppdrag vi har i vardagen. Uppdraget att hantera de två särskilda insatserna NMR-demonstrationen och Eu/ministermötet kommer att anstränga våra kollegor och medarbetare till det yttersta. Vårt uppdrag kring militärövningen Aurora går i skrivande stund inte att jämföra med anslagen kring NMR-demonstrationen och det därpå följande EU/ministermötet.
 
Polisförbundet och Skyddsorganisationen är delaktiga i  arbetet kring planeringen av nämnda insatser och min bild är att arbetet stadigt går framåt, dock med stor press och i många fall mycket stor press, på enskilda nyckelfunktioner.

Läs hela inlägget »

Inriktningen är att de som anställs som polisassistenter i höst kommer att få femhundra kronor mer i månaden i ingångslön. Det står nu klart efter att Polismyndigheten informerat förbundsregionerna om den kommande lönesättningen.

– Detta är ett steg i rätt riktning och en positiv signal om att arbetsgivaren vill uppvärdera polisyrket säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Fler steg behöver dock tas för att höja polisernas löner, vilket vi ser fram emot att få göra i de kommande revisionsförhandlingarna. Lönen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna behålla poliser och locka tillbaka de som slutat, samt att rekrytera fler till utbildningarna, säger hon.

– Den pågående avtalsrörelsen är därför oerhört viktig för att börja vända den negativa utvecklingen med en allt större polisbrist.  Arbetet måste vara långsiktigt och omhändertas även i ordinarie lönerevisioner under många år framöver, säger Lena Nitz.

Detta innebär att snittet för en nyutexaminerad polisassistent kommer vara ca 25 500 kronor i månaden.

Läs hela inlägget »

Igår presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur styrning och ledning fungerar. Styrningen är inte tillräcklig samordnad, förankrad, eller underbyggd.

– Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljön för alla poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Att styrningen från Nationella operativa avdelningen (Noa) inte alltid uppfattas som realistisk i förhållande till de resurser och behov som finns skapar också en stor frustration. Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs, säger Lena Nitz.
Statskontoret konstaterar också att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser, något Polisförbundet vid flera tillfällen påtalat.

Ett av syftena med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Statskontoret menar att förutsättningarna för polisens lokala arbete har utvecklats i positiv riktning och de tar upp arbetet med medborgarlöften och inrättandet av kommunpoliser. Det stora problemet är dock personalbristen som gör att polisen har svårt att möta medborgarnas behov.

– Den arbetsbelastning som ingripandepolisen har gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetet och att möta kommunernas behov. Här finns mycket kvar att göra, men då krävs det att vi blir fler poliser och att de avhopp som nu sker från kåren stoppas. Statskontoret lyfter också att förhållandevis många poliser söker sig ifrån den lokala nivån. Den trenden måste vända, säger Lena Nitz.

Statskontoret tar vidare upp polisens dåliga utredningsresultat. De har på vissa håll uppstått gränsdragningsproblem mellan framför allt polisområdes- och lokalpolisområdesnivån om på vilken nivå brott ska utredas. Det stämmer bra överens med den bild Polisförbundet har.

– Vår undersökning från tidigare i år visade att var tredje polis anser att samordningen mellan olika delar av verksamheten fungerar sämre sen polisen blev en myndighet istället för 21 olika. Endast en av tio svarande säger att det har blivit bättre sedan myndighetsförändringen. Det får naturligtvis effekt på utredningsverksamheten, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Jenny Engdahl Westbratt är Polisförbundets nya kommunikationschef. Hon kommer närmast från kommunikationsbyrån Gullers Grupp men har innan dess arbetat som opinionschef på Lärarförbundet
– Med Jenny som kommunikationschef får vi en mycket kompetent person som är väl insatt i fackförbundens verklighet. Hon har framgångsrikt drivit och ansvarat för opinions- och påverkansarbete i andra medlemsorganisationer. Hennes erfarenheter är välkomna när vi nu står inför en viktig avtalsrörelse och har ett valår framför oss, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz
– Det känns roligt att få vara med i det viktiga arbetet för högre löner och bättre villkor för poliser som sliter varje dag för att göra Sverige tryggare. Med mina erfarenheter från bland annat Lärarförbundet vill jag tillsammans med bland annat ett vasst kommunikationsteam bidra till att hela Sveriges polis får förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb, säger Jenny Engdahl Westbratt.

Läs hela inlägget »

Förhandlingarna är i full gång, även om de just nu inte sker med Polismyndigheterna utan på nivån över med Arbetsgivarverket. 

Vi fångade förhandlingschef Niklas Simson i farten och bad honom berätta om sina förväntningar. Vad händer med extrapengarna regeringen aviserade under sommaren? 
‒ De kommer vi förmodligen kunna omsätta en hel del utav i form av löneökningar, men det blir först i höstens revisionsförhandlingar med Polismyndigheten. Innan vi kommer dit måste vi bli klara med den centrala avtalsrörelsen.

Läs hela inlägget »

Tack vare Polisförbundets samarbete med Sensus kan vi erbjuda medlemmar att delta på Sensus föreläsningar. Vid inträde står Polisförbundet Väst för kostnaden. Vill du veta mer om föreläsningarna så finns utförligare beskrivningar på Sensus hemsida: www.sensus.se  -  sök där upp aktuell föreläsning och anmäl dig direkt på nätet eller kontakta dem på telefon 031-708 39 50. Nedan presenteras ett axplock av föreläsningar.

Läs hela inlägget »

Vi håller nu på att skapa oss en bild över vad som har hänt och vårt fokus ligger på att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada.
Både regeringen och Polismyndigheten måste gå till botten med detta. Det krävs en ordentlig utredning för att se om det har begåtts några fel. Vi kommer att ta initiativ till kontakter med både Polismyndigheten och regeringen. 

Läs hela inlägget »

Från den 1 september kan du som medlem i Polisförbundet själv bestämma om den avsättning som arbetsgivaren gör till pensionssparandet ”Kåpan Extra” ska fortsätta som tidigare, eller om du hellre vill få ut den avsättningen direkt som lön.

Det här är ett val som du som individ själv måste ta ställning till baserat på din egen livssituation. Tar du ut pengarna nu som lön och konsumerar dessa kommer du att få mindre i pension från Kåpan Extra när du går i pension.

Läs hela inlägget »

I veckan var Polisförbundets styrelser för region väst och syd på en gemensam konferens i Halmstad. Syftet med konferensen var att bland annat att redovisa den egna organisationen, hur man hanterar ärenden och vad för typ av utmaningar man har i det dagliga arbetet. Vi behandlade flera olika områden men med mest fokus på lön, organisation och arbetsmiljö. Vi har många likheter men och många olikheter och det är både intressant och givande att dela framgångar, motgångar och erfarenheter. Vi har så mycket att lära av varandra. Vi tackar Regionstyrelsen Syd för ett mycket givande möte och ser fram emot fortsatt samarbete.

Läs hela inlägget »

- Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist. Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal.

Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz angående statsminister Stefan Löfvens och inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons besked om budgetsatsning på polisen.

Läs hela inlägget »

Har du svarat på frågorna i enkäten som skickades ut i början av sommaren? Det finns fortfarande möjlighet att svara. Dina svar är viktiga för oss!

Vi från Polisförbundet i Region Väst är intresserade av att veta hur våra medlemmar har upplevt den senaste revisionen RALS 2016 och hur processen har fungerat.

Polisförbundet arbetar aktivt med att försöka uppvärdera yrket och eftersom löneutrymmet i RALS inte är tillräckligt arbetar vi samtidigt i två delar. Den ena delen handlar om att få mer resurser till löneökningar genom politiska beslut och den andra är RALS där vi arbetar för att få ett så stort utrymme som möjligt. I den politiska debatten är samtliga partier överens om att uppvärdera polisyrket och vi arbetar vidare för att få ord att bli handling.

RALS är en årligt återkommande och viktigt löneprocess som vi vill ska fungera så bra som möjligt och vi vill därför veta hur man upplevt årets process. 

Länk till enkäten skickades ut via mail och Facknytt till Polisförbundets medlemmar i Region Väst i början av sommaren och kommer att skickas ut igen inom kort.

Vid frågor kontakta Emelie Risberg tel. 072-5872126 

Läs hela inlägget »

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning. Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intrapolis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. Det finns även räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. Vid frågor kontakta Anders Seilenz tel. 070-3213824

Läs hela inlägget »

Fonden utgörs av medel från nedlagda Polisföreningen i Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst.  Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.
 
Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.
 
Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 1 oktober
Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461.

Läs hela inlägget »
Nu är det hög tid att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande. Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.
Läs hela inlägget »

Polisförbundets ordförande Lena Nitz:

Jag vill tacka avgående inrikesminister Anders Ygeman för gott samarbete. Att vi fick till stånd nationell samling för uppvärdering av polisyrket är ett exempel på konstruktiva lösningar som kommit ur detta. Jag ser nu fram emot att slutföra det arbetet med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, då det är av stor vikt för en fungerande polisverksamhet. Det är positivt att att Johansson var tydlig med att regeringen inser vikten av att skapa bättre arbetsvillkor för polisen och att det är en fråga högt på den politiska dagordningen. Vårt arbete fortsätter med oförminskad styrka.

Läs hela inlägget »

Det är med djup sorg och bestörtning vi tar emot meddelandet att en polis avlidit i tjänsten. Våra tankar går till anhöriga och kollegor i denna svåra stund.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet region Väst

Läs hela inlägget »

Polisförbundet medverkar under Almedalsveckan. Från Region Väst kommer Katharina von Sydow, Peppe Larsson och Emelie Risberg att delta. Välkommen på våra seminarium

Hur blir polisyrket attraktivt för dagens unga?
3/7 2017 14:45 – 15:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

För att lyckas ta sig igenom nålsögat till polisutbildningen krävs att du har rätt fysiska och psykiska förutsättningar. Samtidigt fylls inte platserna på polisutbildningen. Hur kan polisyrket göras attraktivt igen? Vilka förslag på satsningar finns för att stärka polisens förmåga att utreda brott?

Hur utvecklar vi hela Sveriges polis?
4/7 2017 15:30 – 16:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Polisens förmåga skiljer sig åt beroende vart i landet du befinner dig eller vilket brott som ska utredas. Kampen mot organiserad gängkriminalitet är annorlunda mot glesbygdens utmaning att ha polis på plats när något har hänt. Hur ska vi öka polisen förmåga så att vi blir hela Sveriges polis?
Det har varit alldeles för många svarta rubriker över polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Förra året överlämnades till exempel 10 procent färre utredningar från polis till åklagare. Samtidigt har den svenska poliskåren fått mycket beröm för sitt agerande under attentatet på Drottninggatan den 7 april. Terrordådet visar att vi har en professionell polis som kan kraftsamla när det verkligen krävs. Händelsen visar också hur viktig polisen är för att trygga demokratin och människors möjlighet att röra sig fritt.

Hur förhindrar vi hot och våld mot poliser?
5/7 2017 11:00 – 12:15.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Poliser blir ofta utsatta för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. Vad kan samhället göra för att förbättra arbetsmiljön för poliser? Är bättre utbildning, hårdare straff eller fler poliser svaret?

Läs hela inlägget »

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren. - Det här måste tas på allvar, säger förbundsordförande Lena Nitz om resultatet av Polisförbundets medlemsundersökning om hot och våld, utförd av Novus Opinion.

Läs hela inlägget »

Även Arbetsgivarverket har presenterat sina yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen. De vill bland annat att nästa års löneökningar inte ska anges i procent eller i något belopp. Den nya lönen ska i stället sättas i ett lönesättande samtal.

-De så kallade sifferlösa avtalen tar vi starkt avstånd från, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Igår utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:
 

  • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
  • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
  • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.
Läs hela inlägget »

Idag onsdagen den 21 juni drar avtalsrörelsen igång på den centrala nivån inom staten där Polisförbundet förhandlar tillsammans med andra fackförbund. Här besvarar förhandlingschef Niklas Simson några av de vanligaste frågorna om lönerörelsen som sådan.

Läs hela inlägget »

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. 

Läs hela inlägget »

I förra veckan la polisens nationella huvudskyddsombud, Emma Cronberg, in en skyddstopp för vistelse i Polismyndighetens inomhusskjutbanor. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsstoppet i fredags. Nu fortsätter arbetet för att säkra inomhusmiljön på polisens skjutbanor.

Den 14 juni fick Emma Cronberg, polisens nationella huvudskyddsombud, information om att mätningar vid Kronobergs skjutbana i Stockholm påvisade risk för akut förgiftning samt explosionsrisk.  Anmälningar från andra platser stämmer överens med de effekter som uppstår när man exponeras för de giftiga ämnen som påträffades vid mätningen i Kronoberg.

Läs hela inlägget »

Grattis Robert Karlsson till tjänsten som biträdande regionpolischef i Region Väst. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Läs hela inlägget »

den 13/6 möttes Polisförbundet, Polismyndigheten och regeringen i det första mötet inom ramen för nationell samling för uppvärdering av polisyrket. På mötet diskuterades bland annat polisens arbetsvillkor och fortsatta kompetensförsörjning.

- Det här var det första mötet där vi lagt ramarna för en längre process. Det är viktigt att regering och parterna kan redovisa gemensamma åtgärder för att stärka polisen. Frågor kring hur polisyrket kan bli mer attraktivt och polisarbetet mer effektivt är centrala områden för det fortsatta arbetet inom nationell samling.

Det säger inrikesminister Anders Ygeman, rikspolischef Dan Eliasson och fackförbundsordförande Lena Nitz i ett gemensamt uttalande.

Läs hela inlägget »

En sorgens dag. Det som inte får hända har hänt. En kollega avled av sina skador efter en krock med lastbil. Tankarna går till familj, vänner och kollegor. 

Läs hela inlägget »

I juni lanserar Polisförbundet en ny förmånsportal med flera nya medlemserbjudanden.

I dagarna får yrkesverksamma poliser och polisstudenter som är medlemmar i Polisförbundet ett brev hemsänt med inloggningsuppgifter till den nya webbaserade portalen.

Medlemmar i Polisförbundet har många förmåner – bland annat försäkringar, rättshjälp, arbetslöshetsersättning och hjälp inom fackliga kärnfrågor som lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Därtill kan medlemmar ta del av olika rabatter. Utbudet av medlemsförmåner har utökats väsentligt på senare tid.

– Vi är måna om att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Därför lanserar vi en ny tjänst som är exklusiv för medlemmar i Polisförbundet. Genom en särskild förmånsportal kan de ta del av hundratals erbjudanden inom nöje, fritid, shopping och resor. Utöver detta innehåller förmånsportalen en oberoende pensionsrådgivningstjänst, säger kanslichef Björn Kellerth.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.