adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 01


Förhandlingarna om polislönerna fortsatte under helgen och i eftermiddag träffas parterna igen.
I fredags höll Polisförbundet avtalsråd utifrån det bud som presenterats i förra veckan. Exakt vad budet innehåller är sekretessbelagt utanför den interna förankringsprocessen. Samtliga förbundsregioner är delaktiga i processen. Förbundsstyrelsen väntas ta ställning till ett bud under denna vecka.
Mer information kommer så snart sådan finns att ge.

Läs hela inlägget »

Att skriva en motion är inte så formellt och svårt som det kan verka. Det finns dock vissa givna normer för att man lättare skall kunna ta ställning till dess innehåll.

Läs hela inlägget »

I början av december intervjuade vi förhandlingschef Niklas Simson. Sedan dess har vi hunnit med att fira både jul och nyår. Frågan är vad som hänt i de nationella förhandlingarna under den här tiden?

När det gäller den tidsplan som Niklas Simson berättade om i december så ligger den fast. Med andra ord har parterna fortsatt målet att nå en nationell överenskommelse i månadsskiftet januari/februari. Förhandlingarna fortsätter med andra ord och går nu in i en fas av slutförhandlingar.

Som i alla andra avtalsförhandlingar så går det inte att tala om man är överens i någon enskild del. Till dess att överenskommelsen är undertecknad av båda parter råder förhandlingssekretess. Därför går det inte heller berätta mer om innehållet i förhandlingarna.

Det Polisförbundet bland annat har krävt är att myndigheten ”dammsuger” sin budget för att frigöra pengar för en fortsatt polislönesatsning utöver de pengar som finns i löneavtalet. Det arbetet pågår just nu, berättar Niklas Simson.

– Vi ser dock att det inte finns de pengar vi behöver i polismyndighetens budget. Även rikspolischefen har gått ut och sagt att det krävs mer pengar till polismyndigheten för att kunna fullfölja polislönesatsningen som parterna kom överens om i överenskommelsen från revision 3 i den förra avtalsperioden.

– Det är också en av anledningarna till att Lena Nitz i förra veckan gick ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet och uppmanade regeringen och inrikesminister Anders Ygeman att tillkalla en nationell samling kring svensk polis, säger Niklas Simson. Ett krav som Anders Ygeman ställt sig positiv till.

 

Läs hela inlägget »

I förra veckan skickade arbetsgivaren ut ett mail till alla våra medlemmar rörande den nya möjligheten att välja att ha ett lönesättande samtal.

Sedan dess har vi fått många frågor och reaktioner. Det har också visat sig att mailet inte nått alla medlemmar. Arbetsgivaren jobbar för att lösa det problemet. Drygt 1300 medlemmar över hela landet har inte fått något mail.

Bakgrunden till möjligheten att välja att ha lönesättande samtal är ett yrkande från arbetsgivaren i förhandlingarna om vårt gällande ettåriga löneavtal. Tidigare har det varit främst medlemmar som är högre chefer som haft lönesättande samtal.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.