adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 02

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow och vice ordförande Fredrik Rudbäck har träffat arbetsgivaren ett flertal gånger de senaste veckorna som en uppstart till de regionala förhandlingarna. Diskussioner förs regelbundet och fler möten är inbokade. De regionala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 19 maj. Om förhandlingarna inte är avslutade vid denna tidpunkt ska stöd begäras från nationella parter.

Läs hela inlägget »
Polisförbundet Väst erbjuder nedlemmar att köpa Enjoy bonusguide för 395 kr. Häftet har tidigare varit mycket uppskattat och behållningen går till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom. 

Häftet finns för försäljning hos Marie Forsman, tel. 010-5653951, marie.forman@polisen.se på fackets expedition vån 6. Ernst Fotells Plats i Göteborg. 

Beskrivning från www.enjoyguiden.se:
"Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger och blir bjudna på den ena av två huvudrätter. Hotell i Sverige och Europa erbjuder er 50 % rabatt på hotellrum. Rabatten gäller på normalpris för obegränsat antal övernattningar i mån av plats.
Ni får också "2 för 1" eller 50% på sport, utflyktsmål, fritidserbjudanden, kryssningar, skönhetsvård och mycket mer.
I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan
20-30% på ordinarie priser." 
Läs hela inlägget »

Det finns fortfarande tid att skicka in motioner till Polisförbundet i region västs stämma den 28-29/3. Skicka in motioner till polisforbundet.regionvast@polisen.se SENAST DEN 1 MARS.   Nedan finns info om vad man bör tänka på när man skriver en motion. Det är motionerna som ligger till grund för Polisförbundets arbete. Ta chansen och var med och påverka! 

Läs hela inlägget »

TCO Göteborg uppmärksammar internationella kvinnodagen med manifestation
och föreläsning! Eftermiddagen och kvällen består av två aktiviteter som hör ihop.

Den 7 mars 2017 kl. 17:00 samlas vi på Götaplatsen och bilda den nya siffran efter vilket kvinnor arbetar gratis fram till kl. 17 varje dag! Delta i fotograferingen och visa dit stöd i kampen för jämställda löner.

Kvällen fortsätter med föreläsning av Amineh Kakabaveh och Emma Knyckare:

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot, Årets svensk 2016, grundare av föreningen
”Varken hora eller kuvad” samt författare av boken Amineh - inte större än en
kalasjnikov. Från peshmerga till riksdagsledamot.

Emma Knyckare, komiker, stand-up-komiker, programledare och krönikör i
ETC Göteborg. ”Emmas humor är Emmas humor. Hon gillar att spegla samhället
och samtiden genom satir.”

Begränsat antal plaster och det är först till kvarn som gäller!!

Läs hela inlägget »

Glöm inte erbjudandet om att omvandla sparade semestertimmar samt semestertimmar
 som överstiger det antal (280 timmar) som får sparas, till individuell avsättning i Kåpan Extra.
Har du rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare semesterår.

Minst 160 semestertimmar måste planeras varje kalenderår och resterande semestertimmar kan du spara om du vill och om du inte har fullt i din sparpott. Du får spara upp till 280 semestertimmar vilket innebär att du den 31 december inte får ha fler sparade timmar än 280. Har du fullt i din sparpott måste även dessa timmar tas ut innan 31 december.

Om du vill omvandla sparade semestertimmar eller semestertimmar som inte kunde läggas ut under förra året kan du göra det NU.
 
Blankett måste fyllas i och skickas in till PAC SENAST  20 februari 2017.
 
”Blankett för avsättning av semestertimmar till Kåpan Extra” finns på Intrapolis under
Min anställning – Pensionsformer – Tjänstepension

Läs hela inlägget »

I dag enades Polisförbundet och Polismyndigheten om ett nytt avtal för cirka 20 000 poliser.
Polisernas löner, som nu ska förhandlas på individnivå på polisregionerna och avdelningarna, ska öka med i genomsnitt 2,45 procent. Som en del av överenskommelsen ingår en fortsatt satsning på att höja lönerna för de lägst avlönade poliserna med minst 6 års erfarenhet.

Utöver detta innehåller uppgörelsen bland annat:

• införd rätt till bibehållna anställningsförmåner för en polis under tiden denne är omplacerad från natt till dag pga brottsmisstanke,

• möjlighet att tillfälligt växla avsättningen till Kåpan Extra mot lön,

• förlängd tidsgräns för att ta ut föräldralön,

• förutsättningar för Polismyndigheten att göra en mer verksamhetsanpassad och arbetsmiljövänlig semesterplanering än tidigare, och ett partsgemensamt åtagande om att påbörja ett förberedelsearbete som syftar till att sluta ett samverkansavtal,

• lönesättande samtal för alla poliser som är chefer och som så önskar även i framtiden

• kollektivavtal om former för ökat fackligt inflytande vid rekrytering
Lönesättningen på individnivå kommer att ske på regional nivå. Om löneförhandlingarna i samtliga regioner och avdelningar slutförs i enighet kommer dessutom ob-tillägget att justeras på fredagskvällar och storhelger och ett logitillägg kommer att införas.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.