adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 03

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack helt överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.

Läs hela inlägget »

...att anmäla sig till TCO:s seminarium om arbete i EU:s institutioner.

Polisförbundets medlemmar erbjuds delta på ett seminarium om arbete i EU:s institutioner
-Kort äventyr eller livslång karriär?

Detta är ett seminarium för alla som är nyfikna på att arbeta inom EU:s institutioner, vägen dit och vad Universitets- och högskolerådet (UHR) kan hjälpa till med. UHR har regeringens uppdrag att informera och stötta svenskar för en karriär inom EU:s institutioner.

Läs hela inlägget »

Liberalerna vill satsa 1, 3 miljarder kronor extra i sin vårmotion på att höja polislönerna. Det välkomnas av Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Fler poliser kräver en lönemässig uppvärdering av polisyrket. Idag slutar erfarna och kompetenta poliser på grund av löneläget. Fler kommer det bli om ingenting händer. Det är helt enkelt inte möjligt att lösa polisbristen utan extra lönesatsningar.

Läs hela inlägget »

Polisförbundets medlemmar erbjuds delta på ett seminarium om arbete i EU:s institutioner
-Kort äventyr eller livslång karriär?


Detta är ett seminarium för alla som är nyfikna på att arbeta inom EU:s institutioner, vägen dit och vad Universitets- och högskolerådet (UHR) kan hjälpa till med. UHR har regeringens uppdrag att informera och stötta svenskar för en karriär inom EU:s institutioner.

Seminariet anordnas av TCO som är centralorganisation som samlar 14 olika fackförbund.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.