adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 04

Efter en givande dag i Stockholm beger vi oss åter mot Göteborg. Större delen av dagen har bestått i möten med västsvenska socialdemokratiska och moderata riksdagsledamöter. Frågor som vi diskuterade var bland annat polisbristen, arbetsvillkor, löner, vikten av en högskoleutbildning och hur politikerna kan jobba för att vi även i framtiden bibehåller och utvecklar en professionell polis. Vi har gett vår bild av vad vi tror krävs för att minska tappet av poliser och hur vi kan arbeta för att fler potentiella poliser ska söka till polisutbildningen. Vi har diskuterat olika partiers förslag och de farhågor och för- och nackdelar vi ser. Under mötena har vi diskuterat en långsiktig polispolitik och hur vi kan lösa akuta problem på kort sikt. De polisiära frågorna ligger högt på agendan och vi finns med i debatten. 

Polisförbundet Väst har deltagit på flera olika politiska möten. Under vintern/våren 2017 har vi bjudit in till lunchmöten med ombud och ersättare i Justitieutskottet. Vi kommer fortsätta att träffa politiker och målet är att träffa företrädare för alla riksdagspartier.

Läs hela inlägget »

Idag åker Katharina von Sydow och Emelie Risberg till Stockholm för att träffa västsvenska riksdagspolitiker. I vintras skickade vi ut en inbjudan till lunchmöte till ombud och ersättare i justitieutskottet. Det har resulterat i många intressanta och givande möten där vi diskuterat situationen inom polisen och vad vi gemensamt kan göra för svensk polis. 
Idag har Socialdemokraterna och Moderaterna bjudit in oss till Riksdagen. Vi ser fram emot dagens möte.

Läs hela inlägget »
Inrikesminister Anders Ygeman möter Emelie Risberg och Peppe Larsson i Polisförbundets kongressmonter.
Inrikesminister Anders Ygeman möter Emelie Risberg och Peppe Larsson i Polisförbundets kongressmonter.

Fackliga poliser medverkar vid riksdagspartiernas kongresser fram till valet 2018 som ett sätt att föra fram Polisförbundets yrkespolitik.

Polisyrket behöver uppvärderas vad gäller lön och status och för att åstadkomma detta opinionsbildar Polisförbundet för att lag- och ordningsfrågorna ska ligga högt på den politiska dagordningen. Kontakter med politiker från olika partier tas regelbundet och fram till valet 2018 kommer Polisförbundet även att finnas på plats med en monter när riksdagspartierna håller kongresser och liknande.

Först ut, i april 2017, var Socialdemokraternas kongress som har trygghet som tema. Det ger en naturlig hävstång för Polisförbundets hjärtefråga om att satsa mer resurser på poliserna. Nyckeln till trygghet i samhället är en väl fungerande polis och en viktig framgångsfaktor är att politikerna lyssnar till polisernas kunskap och erfarenhet. Poliserna sitter ofta själva på svaret om vad som bör göras.

Polisförbundets monter var välbesökt under (s)-kongressen i Göteborg och poliserna som bemannade montern berättade om många givande samtal med politiker från olika delar i landet. Som fackförbund är Polisförbundet partipolitiskt obundet, men ser gärna att alla partier tar del av polisernas samlade erfarenhet av vad som behöver göras för att verksamheten ska fungera bättre. En viktig del är att villkoren ska vara tillräckligt bra för att fler ska vilja bli poliser och färre ska lämna yrket i förtid.

Läs hela inlägget »

Det är glädjande att Socialdemokraterna nu tydligt säger att det krävs satsningar på polisprofessionen. Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar till regeringens besked om satsningar polisen.

Socialdemokraterna har meddelat att de vill se ytterligare 10 000 polisanställda, i första hand poliser, till år 2024 till en beräknad kostnad på 6 – 8 miljarder kronor. Socialdemokraternas säger att det krävs förändringar när det gäller polisens arbetsförutsättningar och arbetsvillkor, inklusive lön.

– Det är bra att Socialdemokraterna inser det nödvändiga i att också satsa på professionen. Nu finns ett glasklart uppdrag till Polismyndighet att ta fram förslag kring att göra arbetet mer attraktivt. Jag ser fram emot att arbetet med nationell samling för polisyrket kommer igång. Det är något som måste påskyndas, säger Lena Nitz.

– Vi håller med om att förhandlingar om lönerna är en uppgift för parterna. Men då krävs det att myndigheten har pengar att förhandla om. Därför är det bra att Socialdemokraterna nu är så tydliga med beskedet om att det är beredda att avsätta mer medel, säger hon.
Polisförbundet är också positiva till att Socialdemokraterna tydligt avvisar förslagen om att snabbutbilda poliser.

– Vi behöver bli fler, men vi får inte ge avkall på de krav som måste ställas på poliser. Att vara polis är ett svårt yrke. En allt mer komplex brottslighet kräver också en mer välutbildad polis. Det är därför viktigt att regeringen så snart som möjligt lämnar förslag på att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.
Polislönerna i region Väst sätts enligt ett regionalt direktiv som företrädare för arbetsgivare och OFR/P (Polisförbundet) gemensamt ställt sig bakom. Av direktivet framgår hur de olika potterna ska fördelas i polisområden och regionala enheter. Det handlar om både nationellt bestämda satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar:

Som grund ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen gör både chef och medarbetare tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

När avstämningssamtalen är avklarade ska cheferna nu ta fram förslag på nya löner – ett förslag som sedan förhandlas regionalt i mitten av maj. Först därefter får var och en besked om utfallet.

Det har kommit många frågor om direktivet och om vad som ligger bakom satsningarna
 
Så här fördelas lönepotterna:

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.