adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 06

Polisförbundet medverkar under Almedalsveckan. Från Region Väst kommer Katharina von Sydow, Peppe Larsson och Emelie Risberg att delta. Välkommen på våra seminarium

Hur blir polisyrket attraktivt för dagens unga?
3/7 2017 14:45 – 15:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

För att lyckas ta sig igenom nålsögat till polisutbildningen krävs att du har rätt fysiska och psykiska förutsättningar. Samtidigt fylls inte platserna på polisutbildningen. Hur kan polisyrket göras attraktivt igen? Vilka förslag på satsningar finns för att stärka polisens förmåga att utreda brott?

Hur utvecklar vi hela Sveriges polis?
4/7 2017 15:30 – 16:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Polisens förmåga skiljer sig åt beroende vart i landet du befinner dig eller vilket brott som ska utredas. Kampen mot organiserad gängkriminalitet är annorlunda mot glesbygdens utmaning att ha polis på plats när något har hänt. Hur ska vi öka polisen förmåga så att vi blir hela Sveriges polis?
Det har varit alldeles för många svarta rubriker över polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Förra året överlämnades till exempel 10 procent färre utredningar från polis till åklagare. Samtidigt har den svenska poliskåren fått mycket beröm för sitt agerande under attentatet på Drottninggatan den 7 april. Terrordådet visar att vi har en professionell polis som kan kraftsamla när det verkligen krävs. Händelsen visar också hur viktig polisen är för att trygga demokratin och människors möjlighet att röra sig fritt.

Hur förhindrar vi hot och våld mot poliser?
5/7 2017 11:00 – 12:15.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Poliser blir ofta utsatta för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. Vad kan samhället göra för att förbättra arbetsmiljön för poliser? Är bättre utbildning, hårdare straff eller fler poliser svaret?

Läs hela inlägget »

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren. - Det här måste tas på allvar, säger förbundsordförande Lena Nitz om resultatet av Polisförbundets medlemsundersökning om hot och våld, utförd av Novus Opinion.

Läs hela inlägget »

Även Arbetsgivarverket har presenterat sina yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen. De vill bland annat att nästa års löneökningar inte ska anges i procent eller i något belopp. Den nya lönen ska i stället sättas i ett lönesättande samtal.

-De så kallade sifferlösa avtalen tar vi starkt avstånd från, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Igår utbyttes yrkanden inför den kommande avtalsrörelsen för 100 000 anställda inom staten. Polisförbundet förhandlar här tillsammans med andra fackförbund och vårt gemensamma yrkande innehåller långt mer än lönekrav:
 

  • Vi vill ha siffersatta löneökningar på 6,5 procent under tre år och liksom förra gången driver vi på för att få en individgaranti.
  • Vi vill också ha bättre arbetstider. Bland annat vill vi att restid i arbetet ska räknas som arbetstid.
  • Vi vill också att cheferna ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete vilket gynnar arbetsmiljön för alla anställda.
Läs hela inlägget »

Idag onsdagen den 21 juni drar avtalsrörelsen igång på den centrala nivån inom staten där Polisförbundet förhandlar tillsammans med andra fackförbund. Här besvarar förhandlingschef Niklas Simson några av de vanligaste frågorna om lönerörelsen som sådan.

Läs hela inlägget »

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. 

Läs hela inlägget »

I förra veckan la polisens nationella huvudskyddsombud, Emma Cronberg, in en skyddstopp för vistelse i Polismyndighetens inomhusskjutbanor. Arbetsmiljöverket upphävde skyddsstoppet i fredags. Nu fortsätter arbetet för att säkra inomhusmiljön på polisens skjutbanor.

Den 14 juni fick Emma Cronberg, polisens nationella huvudskyddsombud, information om att mätningar vid Kronobergs skjutbana i Stockholm påvisade risk för akut förgiftning samt explosionsrisk.  Anmälningar från andra platser stämmer överens med de effekter som uppstår när man exponeras för de giftiga ämnen som påträffades vid mätningen i Kronoberg.

Läs hela inlägget »

Grattis Robert Karlsson till tjänsten som biträdande regionpolischef i Region Väst. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Läs hela inlägget »

den 13/6 möttes Polisförbundet, Polismyndigheten och regeringen i det första mötet inom ramen för nationell samling för uppvärdering av polisyrket. På mötet diskuterades bland annat polisens arbetsvillkor och fortsatta kompetensförsörjning.

- Det här var det första mötet där vi lagt ramarna för en längre process. Det är viktigt att regering och parterna kan redovisa gemensamma åtgärder för att stärka polisen. Frågor kring hur polisyrket kan bli mer attraktivt och polisarbetet mer effektivt är centrala områden för det fortsatta arbetet inom nationell samling.

Det säger inrikesminister Anders Ygeman, rikspolischef Dan Eliasson och fackförbundsordförande Lena Nitz i ett gemensamt uttalande.

Läs hela inlägget »

En sorgens dag. Det som inte får hända har hänt. En kollega avled av sina skador efter en krock med lastbil. Tankarna går till familj, vänner och kollegor. 

Läs hela inlägget »

I juni lanserar Polisförbundet en ny förmånsportal med flera nya medlemserbjudanden.

I dagarna får yrkesverksamma poliser och polisstudenter som är medlemmar i Polisförbundet ett brev hemsänt med inloggningsuppgifter till den nya webbaserade portalen.

Medlemmar i Polisförbundet har många förmåner – bland annat försäkringar, rättshjälp, arbetslöshetsersättning och hjälp inom fackliga kärnfrågor som lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Därtill kan medlemmar ta del av olika rabatter. Utbudet av medlemsförmåner har utökats väsentligt på senare tid.

– Vi är måna om att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Därför lanserar vi en ny tjänst som är exklusiv för medlemmar i Polisförbundet. Genom en särskild förmånsportal kan de ta del av hundratals erbjudanden inom nöje, fritid, shopping och resor. Utöver detta innehåller förmånsportalen en oberoende pensionsrådgivningstjänst, säger kanslichef Björn Kellerth.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.