adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 09

Centerpartiets stämma pågår för fullt  och Polisförbundet är på plats för att disktuera polisfrågor med deltagare och politiker. På stämman finns det bland annat motioner om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning och det finns även ett förslag om kommunal polis. Imorgon vid lunchtid kommer vi intervjua Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson. Intervjun kommer livestreamas på Polisförbundets facebooksida.  
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Läs hela inlägget »

Den här hösten står region väst inför ett par stora utmaningar, det sker i en tid då ordet resurs är förknippat med det faktum att vi är för få för det uppdrag vi har i vardagen. Uppdraget att hantera de två särskilda insatserna NMR-demonstrationen och Eu/ministermötet kommer att anstränga våra kollegor och medarbetare till det yttersta. Vårt uppdrag kring militärövningen Aurora går i skrivande stund inte att jämföra med anslagen kring NMR-demonstrationen och det därpå följande EU/ministermötet.
 
Polisförbundet och Skyddsorganisationen är delaktiga i  arbetet kring planeringen av nämnda insatser och min bild är att arbetet stadigt går framåt, dock med stor press och i många fall mycket stor press, på enskilda nyckelfunktioner.

Läs hela inlägget »

Inriktningen är att de som anställs som polisassistenter i höst kommer att få femhundra kronor mer i månaden i ingångslön. Det står nu klart efter att Polismyndigheten informerat förbundsregionerna om den kommande lönesättningen.

– Detta är ett steg i rätt riktning och en positiv signal om att arbetsgivaren vill uppvärdera polisyrket säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Fler steg behöver dock tas för att höja polisernas löner, vilket vi ser fram emot att få göra i de kommande revisionsförhandlingarna. Lönen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna behålla poliser och locka tillbaka de som slutat, samt att rekrytera fler till utbildningarna, säger hon.

– Den pågående avtalsrörelsen är därför oerhört viktig för att börja vända den negativa utvecklingen med en allt större polisbrist.  Arbetet måste vara långsiktigt och omhändertas även i ordinarie lönerevisioner under många år framöver, säger Lena Nitz.

Detta innebär att snittet för en nyutexaminerad polisassistent kommer vara ca 25 500 kronor i månaden.

Läs hela inlägget »

Igår presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur styrning och ledning fungerar. Styrningen är inte tillräcklig samordnad, förankrad, eller underbyggd.

– Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljön för alla poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Att styrningen från Nationella operativa avdelningen (Noa) inte alltid uppfattas som realistisk i förhållande till de resurser och behov som finns skapar också en stor frustration. Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs, säger Lena Nitz.
Statskontoret konstaterar också att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser, något Polisförbundet vid flera tillfällen påtalat.

Ett av syftena med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Statskontoret menar att förutsättningarna för polisens lokala arbete har utvecklats i positiv riktning och de tar upp arbetet med medborgarlöften och inrättandet av kommunpoliser. Det stora problemet är dock personalbristen som gör att polisen har svårt att möta medborgarnas behov.

– Den arbetsbelastning som ingripandepolisen har gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetet och att möta kommunernas behov. Här finns mycket kvar att göra, men då krävs det att vi blir fler poliser och att de avhopp som nu sker från kåren stoppas. Statskontoret lyfter också att förhållandevis många poliser söker sig ifrån den lokala nivån. Den trenden måste vända, säger Lena Nitz.

Statskontoret tar vidare upp polisens dåliga utredningsresultat. De har på vissa håll uppstått gränsdragningsproblem mellan framför allt polisområdes- och lokalpolisområdesnivån om på vilken nivå brott ska utredas. Det stämmer bra överens med den bild Polisförbundet har.

– Vår undersökning från tidigare i år visade att var tredje polis anser att samordningen mellan olika delar av verksamheten fungerar sämre sen polisen blev en myndighet istället för 21 olika. Endast en av tio svarande säger att det har blivit bättre sedan myndighetsförändringen. Det får naturligtvis effekt på utredningsverksamheten, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Jenny Engdahl Westbratt är Polisförbundets nya kommunikationschef. Hon kommer närmast från kommunikationsbyrån Gullers Grupp men har innan dess arbetat som opinionschef på Lärarförbundet
– Med Jenny som kommunikationschef får vi en mycket kompetent person som är väl insatt i fackförbundens verklighet. Hon har framgångsrikt drivit och ansvarat för opinions- och påverkansarbete i andra medlemsorganisationer. Hennes erfarenheter är välkomna när vi nu står inför en viktig avtalsrörelse och har ett valår framför oss, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz
– Det känns roligt att få vara med i det viktiga arbetet för högre löner och bättre villkor för poliser som sliter varje dag för att göra Sverige tryggare. Med mina erfarenheter från bland annat Lärarförbundet vill jag tillsammans med bland annat ett vasst kommunikationsteam bidra till att hela Sveriges polis får förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb, säger Jenny Engdahl Westbratt.

Läs hela inlägget »

Förhandlingarna är i full gång, även om de just nu inte sker med Polismyndigheterna utan på nivån över med Arbetsgivarverket. 

Vi fångade förhandlingschef Niklas Simson i farten och bad honom berätta om sina förväntningar. Vad händer med extrapengarna regeringen aviserade under sommaren? 
‒ De kommer vi förmodligen kunna omsätta en hel del utav i form av löneökningar, men det blir först i höstens revisionsförhandlingar med Polismyndigheten. Innan vi kommer dit måste vi bli klara med den centrala avtalsrörelsen.

Läs hela inlägget »

Tack vare Polisförbundets samarbete med Sensus kan vi erbjuda medlemmar att delta på Sensus föreläsningar. Vid inträde står Polisförbundet Väst för kostnaden. Vill du veta mer om föreläsningarna så finns utförligare beskrivningar på Sensus hemsida: www.sensus.se  -  sök där upp aktuell föreläsning och anmäl dig direkt på nätet eller kontakta dem på telefon 031-708 39 50. Nedan presenteras ett axplock av föreläsningar.

Läs hela inlägget »

Vi håller nu på att skapa oss en bild över vad som har hänt och vårt fokus ligger på att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada.
Både regeringen och Polismyndigheten måste gå till botten med detta. Det krävs en ordentlig utredning för att se om det har begåtts några fel. Vi kommer att ta initiativ till kontakter med både Polismyndigheten och regeringen. 

Läs hela inlägget »

Från den 1 september kan du som medlem i Polisförbundet själv bestämma om den avsättning som arbetsgivaren gör till pensionssparandet ”Kåpan Extra” ska fortsätta som tidigare, eller om du hellre vill få ut den avsättningen direkt som lön.

Det här är ett val som du som individ själv måste ta ställning till baserat på din egen livssituation. Tar du ut pengarna nu som lön och konsumerar dessa kommer du att få mindre i pension från Kåpan Extra när du går i pension.

Läs hela inlägget »

I veckan var Polisförbundets styrelser för region väst och syd på en gemensam konferens i Halmstad. Syftet med konferensen var att bland annat att redovisa den egna organisationen, hur man hanterar ärenden och vad för typ av utmaningar man har i det dagliga arbetet. Vi behandlade flera olika områden men med mest fokus på lön, organisation och arbetsmiljö. Vi har många likheter men och många olikheter och det är både intressant och givande att dela framgångar, motgångar och erfarenheter. Vi har så mycket att lära av varandra. Vi tackar Regionstyrelsen Syd för ett mycket givande möte och ser fram emot fortsatt samarbete.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.