adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 11

Att vara polis ska inte vara en nackdel när man söker skadestånd, tvärtom. Därför arbetar Polisförbundet för att ändra systemet och driver rättsfall som syftar till att ändra praxis. Exempelvis fick två insatspoliser i höstas 98 500 kronor vardera med hjälp av juridiskt stöd av Polisförbundet.

De två insatspoliserna vände sig till Polisförbundet efter att Brottsoffernämnden sagt nej till att betala ut det skadestånd för mordförsök som tingsrätten och hovrätten tilldömt dem. Brottsoffermyndigheten avslog deras begäran med motiveringen att poliserna visste att de åkte till en skottlossning och att de utrustat sig därefter.
Läs hela inlägget »

Just nu pågår det löneförhandlingar på nationell nivå.

Hur går det med löneförhandlingarna?
Just nu är vi inne i ett intensivt förhandlingsläge. Den här och nästa vecka är ett antal förhandlingsmöten inplanerade. Vi hoppas kunna presentera ett slutläge för våra ombud på Polisförbundets avtalskonferens den 12 december.

Läs hela inlägget »

Med #metoo-kampanjen har det blivit uppenbart att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp är betydligt vanligare än vad som tidigare framkommit. Om du som medlem har blivit utsatt av en chef eller kollega kan du vända dig till Polisförbundet. Ingen ska behöva känna obehag eller rädsla inför att gå till jobbet.

Läs hela inlägget »

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat under 2016. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Läs hela inlägget »

Löneökningar väl över märket. Det är det viktigaste kravet i de yrkanden Polisförbundet nu lämnat till Polismyndigheten.

– Nu måste lönerna höjas så att avhoppen minskar och att fler lockas tillbaka till yrket. Tidigare löneökningar har inte varit tillräckliga, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Polisers löner måste upp till en nivå där polisflykten upphör och poliser som slutat kan lockas tillbaka. Lönerna måste också upp till en nivå som leder till fler kvalificerade sökande till polisutbildningen.
– Det här är absolut nödvändigt för att lösa polisbristen och de allvarliga konsekvenser den får. Medborgarna påverkas i dag av att poliserna är för få och det är inte acceptabelt, säger Lena Nitz.
Målet är att få till en löneökning som ligger betydligt högre än det så kallade märket.
– Vi har arbetsgivaren, politikerna och allmänheten med oss. Den här avtalsrörelsen måste leda till ett tydligt steg i uppvärderingen av polisyrket. Men det kommer att krävas ytterligare steg i kommande avtalsrörelser och ytterligare resurstillskott längre fram, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket.
– Ska polisen kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag måste vi hålla kvar de poliser vi har och locka tillbaka poliser som slutat. Då måste lönerna upp, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Med anledning av det stora antalet poliser som valt att lämna yrket de senaste två åren har Polisförbundet via Novus Opinion ställt frågor till medlemmarna om deras motivation att stanna i yrket.

Drygt sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta att jobba som polis.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.