adobe-spark-post

Nyheter

2018 > 01

I dag kom beskedet att Dan Eliasson slutar som rikspolischef.
”Det var ett klokt och nödvändigt beslut av regeringen”, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande i en kommentar.

–        Rikspolischefen fick i uppgift att genomföra den största omorganisationen av svensk polisen på decennier. Det har varit en turbulent tid, vilket påverkat poliskåren negativt och bidragit till ett lågt förtroende för honom. Det är därför ett klokt och nödvändigt beslut, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
 
Polisförbundet har länge varit kritisk till hur omorganisationen genomförts och förbundet och myndighetsledningen har vid flera tillfällen kommit på kant med varandra. Under senaste året har dock samtalsklimatet blivit bättre.
 
–        Det arbetet med att uppvärdera polisyrket som har påbörjats måste nu fortsätta. Lönerna måste höjas, arbetsmiljön förbättras och ledarskapet måste förbättras. Först då kommer vi att bli fler poliser och resultaten förbättras. Det är jag övertygad om att den som blir nästa rikspolischef är medveten om.
 
Lena Nitz vill också önska Dan Eliasson lyckat till framöver.
–        Att vara rikspolischef är ett enormt svårt jobb. De senaste åren har varit en extra tuffa och stormig tid. Jag önskar honom allt gott på sitt nya uppdrag. 
 

Läs hela inlägget »

Välkomna den 6 mars 2018 i Göteborg till Manifestation och livepodd ”Feminist javisst men”
 
Du som är medlem i TCO Göteborg; Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet - kom och visa ditt stöd i kampen för jämställda löner och uppmärksamma den internationella kvinnodagen.
 
Vi samlas den 6 mars kl. 17.00 på Götaplatsen och bildar en siffra - klockslaget efter vilket kvinnor arbetar gratis fram till kl 17 varje dag!
 
Efter manifestationen går vi tillsammans till Bio Roy och deltar som publik i livepodden ”Feministjavisst men” där Emma Knyckare och Josefin Johansson tillsammans med gästen Åsa Gustafsson diskuterar kvällens tema: Arbete. Podden spelas in live och vi som publik har en viktig roll i innehållet då vi bjuds in till frågestund och annan medverkan. Under kvällen lottar vi ut fyra biljetter till Statement Festivalen 31/8 - 1/9 2018 på Bananpiren i Göteborg.
 
Vi ska tillsammans se till att det blir lättare att vara feminist!
 
Anmälan:
Mat, mingel och livepodd på Bio Roy. Obligatorisk anmälan, begränsat antal platser.
Anmäl dig på: https://sensus.wufoo.eu/forms/tco-gateborg-lan-hela-dagen-och-livepodd/ 
Kvällen är kostnadsfri för medlemmar i TCO Göteborg. Vi bjuder på vegetarisk tallrik och kaffe/té. Ingen anmälan till manifestationen kl. 17.00 på Götaplatsen.

Läs hela inlägget »

Ett nytt avtal är tecknat för Sveriges poliser. Det är ett av arbetsmarknadens bästa med 5,4 procent i löneökningar i denna revision.

– Men det kommer att krävas mer, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
 I dag blev det nya avtalet för närmare 20 000 poliser klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden. Avtalet är treårigt, med två revisionstillfällen. Det öppnar för att Polisförbundets mål om 15 procent i löneökningar på tre år kan bli verklighet.

– I och med avtalet fortsätter löneresan. Det kommer att krävas betydligt mycket mer längs vägen för att få stopp på avhoppen och för att kunna locka tillbaka fler av dem som slutat som poliser och få fler att söka till utbildningarna, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
Den totala löneökningen för avtalsperioden är ännu inte klar.

Läs hela inlägget »

I dag enades Polismyndigheten och Polisförbundet om ett nytt löneavtal för cirka 20 000 poliser.

Avtalet, som gäller för hela avtalsperioden 2017–2020, innebär ett tydligt steg på den uppvärderingsresa som behövs för att göra polisyrket mer attraktivt. För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket är det viktigt att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö och goda möjligheter för de anställda att utvecklas. Parternas gemensamma målbild är därför att löneökningstakten för poliser under avtalsperioden ska ligga väl över det så kallade märket på arbetsmarknaden.

Avtalet innebär i ett första steg att två lönerevisonstidpunkter slås samman till en med utbetalning från den 1 april 2018. Polislönerna kommer i denna sammanslagna revision att öka med i genomsnitt 5,4 procent. I detta ligger också en fortsatt satsning på de poliser som tjänstgjort minst 5 år och tjänar mindre än 28 500 kronor. Därutöver införs särskilda tillägg för dem som arbetar i de särskilt prioriterade områdena. Avtalsperiodens andra lönerevision är den 1 oktober 2019.

Läs hela inlägget »

Under det tidiga skedet av omorganisationen gjordes det en undersökning om hur många som gick in på Intrapolis och läste informationen där. Jag vill minnas att det då var en så låg siffra som under 20 % som regelbundet tog del av det som stod där. Förhoppningsvis har den siffran ökat markant.
 
På Intrapolis finns nu ett tidsdokument som går under namnet # Nödvärn, jag önskar att vi alla tar oss tid att läsa de berättelser som delats där, även om det många gånger är en smärtsam läsning. Det våra arbetskamrater skriver om är något som vi måste ta till oss, alla och utan undantag för, återigen, det är våra arbetskamrater som skriver om det som är eller har varit deras vardag, ibland under många år, när de flesta av oss inte sett, inte velat se eller inte orkat se.
 
Det pågår ett arbete i regionen som har initierats av Klas Friberg och som till en början bl.a. involverar chefer, fackliga företrädare och skyddsombud. Uppdraget är att finna hur vi ska kunna omsätta de vittnesmål som nu så obarmhärtigt tydligt ligger på bordet, till en bättre framtid där vi kan ta varandra i hand på att hos oss tillhör den här typen av beteenden en svunnen tid som vi inte vill ha tillbaka.

Läs hela inlägget »

Katharina von Sydow och Louise Kristensson från Polisförbundet Väst har blivit intervjuade av ETC Göteborg om bland annat tystnadskulturen inom polisen. 

Katharina von Sydow: "– Man kunde önska att det inte förekom inom polisen, men vi är bara en del av samhället. Det är allvarligt att en yrkeskategori som ska motverka brott beter sig illa mot varandra, för det är ju nolltolerans som ska gälla, säger hon."

http://goteborg.etc.se/nyheter/sa-vill-polisen-bryta-tystnadskulturen

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.