adobe-spark-post

Nyheter

2018 > 05

Fördelningen av lönepotterna är klara för Polisförbundets medlemmar i region Väst och de nya lönerna kan snart betalas ut. Förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack avslutades på onsdagen i enighet.

– Jag är jättenöjd med att vi nu har kommit överens med Polisförbundet om ett nytt avtal för polislönerna i region Väst och att vi har tagit gemensamma steg i arbetet med lönerna, säger tf. regionpolischefen Klas Johansson.

Även Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande i region väst (OFR/P), ser de nu avslutade kollektivavtalsförhandlingarna som ett viktigt steg mot en uppvärdering av polisyrket.

– Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket men vi behöver se fler steg framöver för att nå lönenivåer som bättre motsvarar polisers ansvar och befogenheter, säger hon.
Både Klas Johansson och Katharina von Sydow är nöjda med att löneförhandlingarna i region Väst skett i en konstruktiv anda.

– Ett ansvarstagande från alla håll för att höja nivån, summerar Klas Johansson.

– Förhandlingsklimatet är bra i region Väst, förhandlingarna har förts med stor tillit till varandra, säger Katharina von Sydow.

I samband med att polislönerna blev klara har parterna även slutit ett kollektivavtal om ett pilotförsök gällande arbetstider. Det gäller en fast åttaveckorslista som under en pilot från 1 oktober i år ska prövas i lokalpolisområde Syd i PO Storgöteborg.

– Det är en arbetsgrupp med medarbetare och chefer i LPO Syd som tagit fram listförslaget som piloten ska bygga på. Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt bra arbete på kort tid, kommenterar HR-chefen Pernilla Bergman.

Texten är tagen från Intrapolis och skriven av Lars Grimbeck

Läs hela inlägget »

Under de senaste veckorna har man jobbat med lönerna på PO och LPO. Arbetsgivare har med lokalt fack gått igenom sitt förslag till nya löner för polisförbundets medlemmar. Under denna vecka har man påbörjas de regionala förhandlingarna. Målet är att den nya lönen ska betalas ut på juni, juli eller augustilönen.
 
Arbetet med bland annat SPO pågår parallellt med löneförhandlingarna. Frågan hanteras nationellt och den 9/5 hade man ett partsgemensamt möte.

Läs hela inlägget »

Polistidningen har publicerat en artikel om en motion som Polisförbundet Väst skickat in till Polisförbundets kongress i höst. Motionen handlar om att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en modell för hur vi får högre efterlevnad av värdegrunden.
 
Läs artikeln här: https://polistidningen.se/2018/05/vast-vill-varna-vardegrunden/

Polisförbundet Väst har skickat flera motioner till Kongressen. Vi har skickat in de som Förbundsregionstämman beslutat att vi ska skicka in och några som vi själva skrivit. Motionerna behandlar bland annat hälsoundersökning, semester, restidstillägg m.m.

Läs hela inlägget »

Under två dagar i förra veckan träffades fackliga under årets första regionsråd. Förutom de fomella delarna hade vi fokus på utbildning och likabehandling. Vi hade besök av bland annat Mats Bergstöm, ordförande för likabehandlingsrådet och Gunilla Gevreus Polisområdeschef för Fyrbodal, som berättade om uppstarten av det partsgemensamma likabehandlingsrådet i regionen. Gunilla Gevreus och Raymond Coleman berättade om deras arbete med likabehandling i Fyrbodal. Vi hade även utbildning i styrmodellen, i verksamhetsskyddets arbete och i särskilda utredningars arbete.

Deltagare utvärderar rådet:

En ögonöppnare

Den röda tråden under de två dagarna hade sin tyngdpunkt på värdegrundsarbete och likabehandling. På eftermiddagen den första dagen fick rådet en annorlunda upplevelse i form av en teaterpjäs, om en i något förkortad version. En s.k. föreläsningsföreställning.
På föreställningen följde en diskussion där varje akt diskuterades för sig. Det handlade i många fall om olika härskartekniker och hur vi som förtroendevalda men framför allt kollegor kan bemöta dessa när vi hamnar i de situationerna.

Läs hela inlägget »

Åtta av tio poliser anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten, det visar rapporten När färre ska skydda fler.

När färre ska skydda fler
Rapporten När färre ska skydda fler som Novus Opinion gjort på uppdrag av Polisförbundet visar att åtta av tio poliser anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten. 

– Det här är inte bara en arbetsmiljöfråga för poliser. Det påverkar också allmänheten, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I undersökningen som gjorts bland Polisförbundets medlemmar uppger fyra av tio poliser att polisbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och att ärendehögarna växer.

– Poliser i undersökningen vittnar också om att det brottsförebyggande arbetet blir lidande, att planerade jobb i yttre tjänst inte blir av och att spaningsuppdrag inte fullföljs för att man är för få, säger Lena Nitz.

Var fjärde polis i undersökningen uppger att man någon gång det senaste året varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning. Av fritextsvaren framgår att vissa varit ensam polis på plats medan andra refererar till situationer där man av olika skäl inte kunnat få hjälp av kollegan.

Läs hela inlägget »

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du har också möjlighet att teckna andra försäkringar.
 
Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring.
 
Olycksfallsförsäkring
försäkringen gäller dygnet runt (ej pensionär)
ger ersättning för medicinsk invaliditet, vid dödsfall på grund av olycksfall och för kostnader vid olycksfall med mera
du kan medförsäkra din partner och dina barn
 
Sjukförsäkring
gäller dig som är ordinarie medlem (ej studerande eller pensionär)
du får ersättning med 1500 kronor per månad när du har varit sjukskriven mer än 30 dagar (som längst får du ersättning till dag 90)
du kan medförsäkra din partner och dina barn

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.