adobe-spark-post

Nyheter

2018 > 11

Moderaterna föreslår i sin budget en satsning på Polismyndigheten med drygt en miljard kronor nästa år. Polisförbundet välkomnar att Moderaterna avsätter pengar till en lönesatsning. Det är ett viktigt steg på vägen. Men det kommer att behövas mer.

Läs hela inlägget »

Svik inte landets poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Jag är besviken på att det inte görs några satsningar på Polisen i övergångsregeringens budget trots att det finns politisk enighet om att det krävs stora investeringar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Jag hoppas att en ny regering snart kan lägga en offensivare budget. En utebliven, eller en för liten satsning, kommer att göra det svårare att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, vilket partierna är överens om behövs för att Polismyndigheten ska klara sitt uppdrag, säger hon.

– Polislöftet måste bli verklighet. Jag utgår därför ifrån att rikspolischefen arbetar utifrån tidigare politiska löften om mer pengar till Sveriges poliser, säger hon.

Debattartikeln Svik inte landets poliser kan man läsa på https://www.svt.se/opinion/polisforbundet-svik-inte-landets-poliser

Läs hela inlägget »

Polismyndigheten och Polisförbundet arbetar vidare i regionen med steg 2 i KUV (Karriär och Utvecklings Vägar). KUV 2 gäller från och med den 1/10. Nästa möte med arbetsgivaren är den 15/11.

Vi kom överrens med arbetsgivaren om att införa handledar- och instruktörstillägg och SPO tillägg i löneavtalet som tecknades i början av 2018. Arbetet pågår nationellt och inga detaljer kring tilläggen är klara ännu.

Vi återkommer när mer information finns.

Läs hela inlägget »

”Under valrörelsen tävlade alla partier om fler poliser. Lag och ordning var en av de viktigaste frågorna. Nu är det dags att infria polislöftena”, skriver Lena Nitz i en debattartikel som publicerats på SVT Opinion idag.
 
Läs artikeln på:
https://www.svt.se/opinion/polisforbundet-svik-inte-landets-poliser

Läs hela inlägget »
För att du ska slippa en fakturaavgift varje månad framöver behöver du byta till autogiro. Detta beror på att Polismyndigheten upphör med löneavdrag för fackavgiften.

Från och med den 1 januari 2019 gör Polismyndigheten förändringar i sin löneutbetalning. Det innebär bland annat att du som idag betalar din medlemsavgift via löneavdrag istället kommer att få en OCR-faktura. Betydligt enklare – och mindre kostsamt för dig – är att istället betala din medlemsavgift via autogiro. Dessutom slipper du krångel med fakturor och risken att dina personuppgifter hamnar på omvägar genom posten. 
Läs hela inlägget »

Nu finns Enjoy Bonusguide för 2019 att köpa hos Marie Forsman på Polisförbundets expedition på Ernst Fontells Plats.

Priset är 395 kr och behållningen går genom Kamratskapsfonden till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom. 

Vid frågor kontakta Marie på tel. 010-5653951

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.