adobe-spark-post

Nyheter

2018 > 12

God Jul och Gott nytt år önskar vi er alla. Var rädda om varandra!

/Regionstyrelsen
Läs hela inlägget »
De flesta medlemmar som har frivillig personförsäkring genom Polisförbundet betalar denna via löneavdrag. Löneavdrag kommer inte att kunna göras efter årsskiftet, utan försäkringspremien betalas fortsättningsvis via autogiro eller inbetalningskort.
Läs hela inlägget »

En julhälsning borde vara något glatt att sprida. Men i veckan, då vi vaknade av budskapet av den avlidna kollegan i Region syd, så blir det inte så. Ytterligare en skarp påminnelse av detta yrkets risker som vi utsätter oss för varje dag. Vi måste alla göra vårt yttersta för att ta hand om varandra och oss själva, särskilt i trafiksituationer. Våra tankar går till familj, anhöriga och kollegor. 

Läs hela inlägget »
Nu är det klart vilka ersättningar instruktörer och handledare ska få.
– Vi är nöjda med att tilläggen återinförs, dessutom till högre nivåer, och att pengarna till detta tas utanför lönerevisionen, säger förhandlingschef Niklas Simson.
Det nya avtalet gäller från den 1 april 2018. Det blir därför betydande summor som betalas ut retroaktivt i mars–april 2019 för dem som varit instruktörer, handledare och utbildare under året.
Läs hela inlägget »

Chefer inom Polismyndigheten har inte rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb. Över tre fjärdedelar anser att de saknar rätt bemanning. Över en fjärdedel uppger att de inte har de mandat som krävs för att beslutsfattandet kring verksamheten ska flyta på. Dessutom är många chefer begravda i administration.

Polisbristen ett problem för chefer

Polisförbundet rapport Att leda utan mandat som släpps i dag visar på flera brister när det gäller chefers förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb inom Polismyndigheten. Det är framför allt polisbristen som är problem för cheferna. De har inte rätt antal poliser i förhållande till verksamhetskraven.

– Det här drabbar i förlängningen även allmänheten och det måste vi göra något åt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.