adobe-spark-post

Nyheter

2019 > 01

Vi vill ha ett samhälle där människor känner sig trygga och tilliten till polisen är stor. Då måste polisens effektivitet vara hög och resultaten vara på topp. För det krävs en välutbildad professionell poliskår som kan hantera alla uppkomna situationer och vars metoder bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Läs hela inlägget »

En förhöjd kris- och terrorberedskap är det nya normalläget. Lägg därtill att den grövsta brottsligheten under tid har blivit våldsammare. Trots det finns förslag om att korta utbildningen för de poliser som står i frontlinjen. Det är ogenomtänkt och saknar stöd från såväl allmänheten som poliserna själva, skriver Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, på DN debatt.

Läs hela inlägget »

Medlemsavgiften höjs med 18 kronor per månad och 9 kronor för aspiranter.

Från den 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften för yrkesverksamma med 18 kronor.  I medlemsavgiften ingår även en försäkring. Polisförbundets kongress beslutar om den del av medlemsavgiften som inte utgörs av en försäkringspremie.

Läs hela inlägget »

För att du ska slippa en fakturaavgift varje månad framöver behöver du byta till autogiro.

Från och med den 1 januari 2019 gör Polismyndigheten förändringar i sin löneutbetalning. Det innebär bland annat att du som idag betalar din medlemsavgift via löneavdrag istället kommer att få en OCR-faktura. Betydligt enklare – och mindre kostsamt för dig – är att istället betala din medlemsavgift via autogiro. Dessutom slipper du krångel med fakturor och risken att dina personuppgifter hamnar på omvägar genom posten. 

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.