adobe-spark-post

Nyheter

2019 > 02

Nu i februari eller mars får du ett orange kuvert hem i brevlådan. Där får du reda på din allmänna pension. Men du vet väl att kuvertet bara ger dig en del av bilden om din totala pension?

Tjänstepension
Som polis får du utöver den allmänna pensionen som redovisas i det orangea kuvertet också tjänstepension. Tjänstepensionen som du får genom ditt kollektivavtal gör stor skillnad för din framtida pension. 
Du kan logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ta reda på din totala pension genom att göra en pensionsprognos. Prognosen visar alla delar i pensionen, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande.

Gratis pensionsrådgivning med Lifeplan
Som medlem i Polisförbundet har du tillgång till Lifeplan som är en oberoende pensionsrådgivningstjänst. Du loggar in på Lifeplan via Polisförbundets förmånsportal och får pensionsråd utifrån dina personliga förutsättningar och preferenser.

Läs hela inlägget »

Årsmötena är i full gång över hela regionen. Vi vill gratulera alla fackligt förtroendevalda till uppdraget att bli vald att företräda kollegor och kamrater. Det är ett hedersamt och viktigt uppdrag som vi hoppas att ni ska trivas med.
 
Är du ny som fackligt förtroendevald? Missa inte att anmäla dig till vår introduktionsutbildning den 5/3 eller 10/4. Introduktionsutbildningen vänder sig till dig som är ny som fackligt förtroendevald eller nytt skyddsombud. Utbildningen är en endagsutbildning i fackets lokaler på vån 6 på Ernst Fontells Plats och syftet med utbildingen är att få kännedom om de verktyg vi har som facklig eller skyddsombud. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Mattias Jönsson 0730793461 eller Emelie Risberg 0725872126.
 
Andra utbildningar som finns att söka är bland annat grundutbildning, arbetsmiljöutbildning, jämnställdhetsutbildning, rehabiliteringsutbildning m.fl. Utbildningskatalogen och ansökningsblankett finns här:

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Poetry slam

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow inleder årets årsstämma med en poetry slam!

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.
 

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.