adobe-spark-post

Nyheter

2019 > 03

Vår förhandlingschef Niklas Simson svarar på frågor om lönerevisionen 2019.
Vi uppdaterar sidan allteftersom nya frågor kommer in. Har du en fråga som du vill ställa? Då kan du mejla din fråga till kommunikationsavdelningen@polisforbundet.se  

Vad innebär överenskommelsen?
Lönerevisionen i höst kommer att ge 5,7 procent. Det innebär att vi når vårt mål om att polisers löner ska höjas med 15 procent under avtalsperioden. Det är en framgång och innebär att uppvärderingen av polisyrket har börjat.

Vad betyder det för mig som enskild polis?
Vad varje enskild polis får är ännu inte klart. De individuella lönerna kommer att förhandlas och sättas i regionerna. Revisionstid är 1 oktober 2019. Målet är att du ska få din första utbetalning av din nya lön före årsskiftet.

Läs hela inlägget »

Överenskommelse om polislöner mellan Polismyndigheten och Polisförbundet.
Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om den fortsatta uppvärderingen av polisyrket. Överenskommelsen sätter ramen för kommande lönerevision och innebär en stor satsning på poliser i kärnverksamheten.

– Jag är glad att vi har enats om en väg framåt för att fortsätta uppvärdera polisyrket. Det innebär ett viktigt erkännande av det betydelsefulla arbete som dagligen utförs av våra poliser. Nu skapar vi förutsättningar för att fortsätta stärka svensk polis, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Överenskommelsen ger möjligheter till mer attraktiva karriär- och utvecklingsvägar i till exempel yttre tjänst och utredningsverksamheten. En viktig och nödvändig förutsättning för att denna satsning har kommit till stånd är de extra finansiella resurser till polislöner som riksdagen har beslutat om.

– Vi har tagit ett bra och nödvändigt steg för att uppvärdera polisers löner. Med dagens överenskommelse når vi vårt mål om 15 procent för avtalsperioden. Det är en framgång. Men det kommer att krävas fortsatta satsningar under lång tid framöver. Polisers löner måste stå i proportion till den kompetens och det ansvar yrket kräver, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande. 

Vad händer nu?
Lönearbetet går nu vidare med att utarbeta nationella riktlinjer för lönesättningen, inklusive karriär- och utvecklingsvägar. Därefter ska regioner och avdelningar påbörja sitt arbete med lönesättning. Målsättningen är att utbetalning ska ske före årsskiftet.
Det samlade utrymmet för lönerevisionen är 5,7 procent. Revisionstid är 1 oktober 2019.

Läs hela inlägget »

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottsbekämpning krävs en långsiktig politik som bygger på välgrundade omvärldsanalyser. Polisförbundet föreslår därför att regeringen tillsätter en polisberedning med Försvarsberedningen som förebild.

– Polispolitiken har tyvärr präglats av tvära kast och snabba utspel och har använts i alldeles för stor utsträckning som slagträ i den politiska debatten. Det har inneburit att viktiga politiska beslut har försenats och att Sveriges brottsbekämpande förmåga hamnat på efterkälken, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet föreslår därför att ansvarig minister, Mikael Damberg, får i uppdrag att tillsätta en polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån omvärldsanalyser försöker hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver.

– Vi måste komma ifrån den situation vi har i dag där de inre säkerhetsfrågorna – polisens frågor – präglas av kortsiktighet och oenighet. Med bättre genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott så kommer också den politiska beslutsprocessen att förbättras, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.