adobe-spark-post

Nyheter

2019 > 04

– Den hjälp jag har fått från Polisförbundet gör att jag tryggt kan fortsätta arbeta trots det som hänt, säger Carl som fick rättshjälp genom sitt medlemskap. I en kort film berättar han vad som hände.

Som medlem i Polisförbundet står du aldrig ensam i frågor som gäller dig och din arbetsplats. Vi förhandlar dina villkor och är din röst – för ett bättre arbetspass med ökad trygghet, högre lön och bättre arbetsmiljö. Det kan många medlemmar vittna om. På Polisförbundet hemsida kan du höra tre av dem.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet välkomnar att regeringen vill införa brottet blåljussabotage.

– Det här är någonting vi jobbat för under lång tid. Sveriges poliser måste känna att de har samhällets stöd, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

På en stor pressträff på Södertörns polisutbildning meddelade statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen vill stärka skyddet för blåljuspersonal och andra myndighetsutövare. För att stärka skyddet införs brottet blåljussabotage, även som grovt brott.

– Äntligen! Vi har under lång tid jobbat för en tydligare markering från samhällets sida när det gäller angrepp mot blåljuspersonal och att man försvårar för viktiga samhällsfunktioner att utföra sitt arbete, säger Lena Nitz.
 

Läs hela inlägget »

Sju av tio tycker att Polisförbundets förslag om att tillsätta en polisberedning är bra. Det visar en undersökning gjord av Novus.

– Det här tolkar jag som att allmänheten förstår vikten av långsiktighet och analys när det gäller den politiska hanteringen av Sveriges inre säkerhet, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Polisförbundet har krävt att regeringen tillsätter en polisberedning bestående av samtliga riksdagspartier. Syftet med beredningen är att få till en blocköverskridande rättspolitik som bygger på välgrundade beslut och långsiktighet i beslutsfattandet – för bästa möjliga brottsbekämpning.

Ett bra förslag, tycker 71 procent av tusen tillfrågade i en Novus-undersökning som genomfördes i mars.

Polisförbundets krav på en polisberedning har växt fram som en följd av att det länge saknats en långsiktighet i rättspolitiken som istället präglats av tvära kast och snabba utspel.

– Det här är frågor som berör Sveriges inre säkerhet och de är alldeles för viktiga för att hanteras på det här sättet, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

–  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges brottskämpning krävs en långsiktig politik som bygger på väl grundade omvärldsanalyser.

För att få till en sådan ordning vill Polisförbundet se en varaktig polisberedning motsvarande dagens Försvarsberedning.

Svenska Dagbladet skrev om detta den 2/4. läs artikeln på https://www.svd.se/novus-starkt-stod-for-ny-styrning-av-polisen

Läs hela inlägget »

Den 26-27 mars anordnades Förbundsregion Västs Stämma 2019. Stämman hölls på Bohusgården Hotell och konferens i Uddevalla. Det blev två dagar med intressanta diskussioner, föreläsningar och val. Stämman beslutade om bland annat budget, verksamhetsplan, förvaltningsberättelsen m.m. Stämman behandlade också 12 inkomna motioner som bland annat handlade om pension, restidstillägg, friskvårdsbidrag, OB och helgtjänstgöring.  Mats Lundberg, Louise Kristensson, Björn Johnsson och Emelie Risberg blev omvalda till ledamöter för regionstyrelsen. 

Vi hade besök av intressanta föreläsare så som Gunnar Wetterberg, historiker, författare och på spåret-vinnare. Han föreläste om Axel Oxenstierna, historien kring hur vårt statsskick formades och  fackförbundens betydelse.

En annan mycket intressant gästföreläsare var Jesper Fundberg. Jesper är etnolog och jobbar bland annat deltid vid Polisutbildningen i Malmö. Föreläsningen handlade om maskulinitet, kön och maktförhållanden.

Vi hade även besök av Polisförbundets ombudsman Niklas Simson som berättade om det pågående arbetet med KUV, vilka avvägningar som gjorts i förhållande till bland annat avtal, budget och det politiska läget. Efter Niklas anförande berättade regionstyrelsens vice ordförande Fredrik Rudbäck om arbetet på regional nivå och ombuden fick möjlighet att ställa frågor.  

Tack till alla stämmoombud, föreläsare och gäster! Nu lägger vi verkamhetsåret 2018-2019 till handlingarna och blickar framåt mot verksamhetsåret 2019-2020. Tillsammans är vi starka!

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.