adobe-spark-post

Nyheter

2019 > 08

Egentligen borde alla dagar vara Polisens dag, men idag firar vi lite extra. Läs mer här.

I Regon Väst firar vi dagen och det finns representanter från Polisförbundet på plats och bjuder våra medlemmar på fika på polishusen i Skövde, Uddevalla, Borås, Alingsås, Göteborg Ernst Fontellsplats och Göteborg Skår, mellan klockan 12-15. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Polisförbundet har instiftat Polisens dag för att uppmärksamma det viktiga arbete våra medlemmar gör varje dag för människors trygghet.

Vi firar Polisens dag den 29 augusti 2019. 
På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet. Våra medlemmar genomför tusentals små och stora insatser varje dag som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort. 

Polisens dag 2019
Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den 29 augusti firar vi lite extra. I år besöker vi medlemmar på 33 platser i landet för samtal och fika. Totalt har 3625 munkar beställts till aktiviteter runt om i landet. 

Här i Region Väst kommer Polisförbundet denna dag  mellan klockan 12-15 att ställa upp bord i polishusen i Skövde, Uddevalla, Borås, Halmstad, Ernst Fontells Plats och Skår och bjuda på kaffe och munkar.

Polisens dag infaller den sista torsdagen i augusti varje år.

Läs hela inlägget »

Många förväntansfulla har i dagarna fått besked om att de kommit in på polisutbildningen. Några av dem har redan hunnit ansöka om medlemskap hos oss. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.