adobe-spark-post

Nyheter

2020

Säkerhetspolisen höjer lönerna för livvakter och spanare. "Det här är väldigt goda nyheter. Höjningen är nödvändig för att hålla jämna steg med löneutvecklingen inom Polismyndigheten", säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen.

Läs hela inlägget »

Beredskapsavtalet är klart och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet.

I somras tecknade Polisförbundet och Polismyndigheten ett nationellt kollektivavtal där en av punkterna gällde ingripandeberedskap. Ingripandeberedskap kan användas i ett geografiskt avgränsat område där verksamhetsbehoven nattetid bedöms vara så låga att ingripandeberedskap kan motiveras istället för en traditionell bemanning nattetid.

Nyligen blev detaljerna i avtalet klara och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet. Vinsten blir fler patruller dagtid.

Avtalet i korthet:

  • Poliserna kan nattetid befinna sig i bostaden med beredskap att rycka ut om det skulle behövas.
  • Om beredskapen inte bryts för tjänstgöring fullgörs arbetstiden med början kl 07.00 samma dygn om inte arbetsgivaren beslutat någon annan tid under samma kalenderdygn.
  • Om beredskapen bryts är utgångspunkten att passet i sin helhet fullgörs från den tidpunkt man träder i tjänst. Undantag från detta finns då man träder i tjänst inom 4 timmar från beredskapspassets början och att arbetstiden understiger 1 timme.
  • Fordon och nödvändig utrustning förvaras hos den enskilde i enlighet med de tillämpningsanvisningar som måste tas fram där ingripandeberedskapen ska användas.
  • För detta utbetalas en ersättning som är en funktion av månadslönen med formlerna 1/18 -del, 1/16 -del eller 1/13 -del beroende på när beredskapen förläggs. Det är alltså högre ersättning vid veckoslut och helger.
Läs hela inlägget »

Förhandlingsarbete är inget för den som saknar tålamod. Ofta går det framåt betydligt långsammare än man önskar. Arbetet med karriär- och utvecklingsvägar (KUV) är ett exempel på det. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans.

Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant
Hur avgör man vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

Du som är medlem är välkommen till en digital föreläsning med forskaren och journalisten Emma Frans. I tider av “alternativa fakta”, fejknyheter och faktaresistens berättar hon om vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt och en faktabaserad världsbild.  

Emma Frans är författare, folkbildare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon är just nu aktuell i TV-programmet ”Framtiden runt hörnet” på Svt och hon brukar kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter.

Föreläsningen är ca 1 timme lång och du har möjlighet att se den fram till och med 14 december. 

Du hittar den digitala  –  och kostnadsfria –  föreläsningen på sidan "Erbjudanden" när du loggar in på Mina sidor. 

Föreläsningen arrangeras av Danske Bank. 

Läs hela inlägget »

Behovet av högre polislöner är fortfarande stort och vi kommer fortsatt att kräva löneökningar på fem procent per år – betydligt mycket mer än industrins märke. Det skriver avtalschef Niklas Simson i Avtalsbloggen.

Läs hela inlägget »

Trygghetsberedningens uppdrag behöver tas på allvar. Arbetet tycks överskuggas av att partierna är mer intresserade av att plocka politiska poäng. Regeringen måste även tillsätta en ny ordförande som har tid att leda arbetet, skriver Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger med som lägst 1,8 procent.

– Vi har fått märket i det statliga avtalet men jag kan konstatera att utrymmet för löner i Polismyndighetens budget är högre än så. Det måste vi kunna ta hand om under nästa avtalsperiod. Vår målsättning är fortsatt fem procent löneökning per år, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Hela fyra av tio poliser (42 procent) uppger att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Det framgår av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

– Att så många poliser uppger att de aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten är en dålig signal till både polisledningen och till regeringen. Ska poliskåren växa med närmare 6000 poliser fram till år 2024 så måste mer göras för att behålla de poliser vi redan har, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Och på den punkten är undersökningen tydlig – högre lön är den viktigaste faktorn för viljan att stanna i polisyrket, säger hon.

När de svarande ombads att välja ut de fyra viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket valde hela 83 procent högre lön, följt av fler poliser (56 procent), bättre arbetstider (34 procent) samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (21 procent). Bara fem procent svarade att inget behöver förbättras för att få dem att vilja stanna.

”Arbetar inom ingripandeverksamheten. Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten”, skriver en polis i undersökningen.

Undersökningen visar också att sju av tio poliser säger att deras avdelning eller enhet sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven.
Nästan åtta av tio (76 procent) poliser anser att den egna arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

Om rapporten
Polisförbundets rapport bygger på två undersökningar gjorda via Novus Opinion. Den första genomfördes den 25 februari till den 13 mars och med 3343 svarande. Den andra genomfördes den 8 oktober till 22 oktober 2020 och omfattade 2 045 webbintervjuer.

Undersökningarna är enligt Novus åsiktsmässigt representativ för Polisförbundets medlemmar.

Läs rapporten Konkurrenskraftiga löner för viktiga samhällsbärare

Läs hela inlägget »

Välkommen på ett webbseminarium om brottslighetens utveckling och de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar.

Polisförbundet livesänder seminariet här. Det går också att se seminariet i efterhand. 
Tid: 3 december kl. 13-14.30

Vår omvärld påverkar vår invärld
De stora megatrenderna som påverkar vårt samhälles utveckling påverkar också brottslighetens utveckling.  Globaliseringen bidrar till en brottslighet som är mer gränsöverskridande med bland annat multinationella ligor som opererar över gränserna. Digitalisering och teknikutveckling bidrar till nya sätt att begå brott som cyberangrepp mot företag, myndigheter och institutioner och gör samhället mer sårbart. Rån, bedrägeri och även våldtäkter och andra övergrepp sker idag i stor utsträckning digitalt.

I den ökande polariseringens spår sker informationsoperationer som syftar till att destabilisera och skapa osäkerhet i vårt land. Det kan också handla om att utveckling i andra delar av världen som ökar risken för – och till och med resulterat i – terrorattacker i Sverige.

För att möta denna utveckling måste de brottsbekämpande myndigheterna ges rätt förutsättningar för att kunna möta och mota denna brottslighet – både i nutid och framtid.

Läs hela inlägget »

Tolv procent av Polisförbundets medlemmar säger att det under de senaste tolv månaderna förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen. När det bara är kvinnor som svarar uppger 17 procent att det förekommit sexuella trakasserier. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

På Polisförbundets kongress 2020 antogs flera nya politiska program. Först ut att presenteras är programmen med förslag på hur vi utvecklar yrkes- och kriminalpolitiken samt lönepolitiken.

Läs hela inlägget »

Samverkansprojektet Facklig samling har haft en webbsänd hearing om hur man kan stärka det brottsförebyggande arbetet där ansvariga ministrar deltar.

Läs hela inlägget »

Ytterligare 360 miljoner kronor avsätts till polislöner i år. Arbetsgivaren kommer ensidigt att besluta om hur pengarna ska användas.

Som ett resultat av Polisförbundets opinionsarbete för höjda polislöner beslutade riksdagen förra året att avsätta 360 miljoner kronor till riktade lönesatsningar. För att pengarna inte ska gå förlorade då coronapandemin har gjort att årets lönerevision har blivit förskjuten, har vi vid ett flertal tillfällen uppvaktat Polismyndigheten för att förhandla om dessa medel.

Polismyndigheten har nu meddelat att de avser använda resurstillskottet genom så kallade § 9, det vill säga den form av lönesättningar som redan i dag finns mellan revisionerna. Det innebär att Polisförbundet inte får något inflytande över hur lönemedlen ska användas.

− Att pengarna ska användas för att höja polislönerna är bra och viktigt och något vi kämpat för under lång tid. Men det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren ensidigt väljer att besluta om hur pengarna ska användas. Det är helt emot politikernas intentioner om att parterna skulle förhandla och komma överens om hur de tillförda medlen skulle användas. bäst. Vi hade velat se att en del av de här pengarna skulle gå till att höja den dåliga ob-ersättningen. Men arbetsgivaren säger i nuläget nej till både inflytande för oss och att delar av de 360 miljonerna ska gå till höjd ob-ersättning i år. Det är illa, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

− Vi kommer att följa Polismyndighetens fördelning av de här pengarna noggrant. Om polisyrket ska bli mer attraktivt måste polisers löner öka, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Efter en gedigen rekryteringsprocess med många sökande är det klart att Inga-Kari Fryklund blir Polisförbundets nya kanslichef.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Inga-Kari. Med henne får vi en mycket erfaren och kompetent kanslichef som kommer att kunna leda den utvecklingsresa Polisförbundets kansli och organisation är inne i för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
 
– Att få vara med och utveckla arbetet för att höja polisers status och driva på för bättre anställningsvillkor känns både ansvarsfullt och viktigt. Särskilt roligt är det att komma in i ett skede då polisernas förutsättningar står högt på både allmänhetens och politikernas agenda.  Polisens roll och förutsättningar är viktiga för ett tryggt samhälle för alla. Jag ser mycket fram emot att få bli en del av Polisförbundet och det viktiga arbete som bedrivs där, säger Inga-Kari Fryklund.

Inga- Kari Fryklund kommer närmast från tjänsten som förbundsdirektör på Vårdföretagarna som hon lämnade vid årsskiftet efter nio år i tjänst. Hon har dessförinnan arbetat som områdeschef på Svenskt Näringsliv. Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete inte minst som styrelseledamot själv i olika organisationer och företag.

Läs hela inlägget »

Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson bloggar om förhandlingarna inför nästa avtalsperiod som nu har kommit i gång.

Läs hela inlägget »

Konkurrenskraftiga löner och trygga anställningar i fokus när samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar yrkanden inför avtalsrörelsen.

Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar idag sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras.

Läs hela inlägget »

Det är välkommet att Polismyndigheten får de medel de begärt för 2021 men Polisförbundet är oroade för den långsiktiga finansieringen av myndighetens verksamhet.

− För att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet krävs en tydligare långsiktig planering. Det stora glappet mellan vad myndigheten har begärt för 2023 och vad som avsätts i budgeten är därför bekymmersamt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polismyndigheten har begärt drygt 34,6 miljarder kronor till 2023 och de skriver i sitt underlag att om inte dessa medel tillförs myndigheten påverkar det möjligheterna att bli drygt 38 000 polisanställda 2024. Regeringen har bara avsatt drygt 32,7 miljarder kronor.

− Att säkra en långsiktig finansiering av polisverksamheten är oerhört viktigt om vi ska kunna expandera så mycket som regeringen vill och också viktigt för att kunna planera långsiktigt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Även Säkerhetspolisen har framtida rekryteringsbehov och är i behov av höjda anslag.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst kan nu med stor glädje meddela att vi erbjuder en stuga i Idre Himmelfjäll till uthyrning, endast för våra medlemmar! Stugan ligger i familjevänliga Idre Himmelfjäll som erbjuder 18 nedfarter, restaurang och flera olika aktiviteter vintertid. Idre Himmelfjäll ligger endast 5 min bilfärd från Idre fjäll som tillsammans med Fjätervålen och Idre Himmelfjäll har 77 nedfarter, flera restauranger och en massa aktiviteter såväl på sommaren som på vintern. Mer information om stugan, bokningssystem och villkor skickas ut under hösten.

Läs hela inlägget »

En effektivare domstolsprocess kan vara ett viktigt verktyg för en effektivare brottsbekämpning. Avskaffandet av omedelbarhetsprincipen, som riksåklagare Petra Lund föreslår i dag finns med i det 99-punktsprogram som Polisförbundets kongress ska ta ställning till i nästa vecka.

Läs hela inlägget »

Fonden utgörs av medel som tillförts Förbundsregion Väst från den tidigare nedlagda polisförening Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst. Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Man kan också ansöka om man av annat skäl råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna bidra till att lindra effekten av det som hänt. Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in. Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag. Ansökan skickas till mattias.jonsson@polisen.se och ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober. Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461

Läs hela inlägget »

Det finns ett starkt stöd från allmänheten att satsa mer på Polisen. Det framgår av en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet. Med de senaste årens brottsutveckling förväntar sig Polisförbundets ordförande Lena Nitz att finansminister Magdalena Andersson i dag när hon presenterar förutsättningarna för nästa års budget signalerar att polissatsningarna fortsätter.

Läs hela inlägget »
I år firar vi alla de poliser som finns i tjänst, dygnet runt, året runt. På Polisens dag den 27 augusti uppmärksammar vi det viktiga arbete våra medlemmar gör för människors trygghet.

På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet. I år bjuder vi på munkar på polisstationer runt om i landet. Lokala och regionala förtroendevalda ställer bland annat ut munkar i fikarummen där poliser som är i tjänst normalt sätt hämtar sitt fika. Det är vårt sätt att visa uppskattning för alla de tusentals små och stora insatser våra medlemmar gör varje dag och som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den sista torsdagen i augusti varje år firar vi lite extra. I år infaller Polisens dag den 27 augusti.

Vi kommer dela ut munkar på flera olika platser i regionen. Välkomna!
Läs hela inlägget »

Nu kan du som är medlem ta del av möteshandlingarna till Polisförbundets kongress som kommer att äga rum den 23-24 september.

För första gången i Polisförbundets historia kommer kongressen att ske digitalt. Det inriktningsbeslutet togs av förbundsstyrelsen på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor.

Datum:
22 september Tematorg
23-24 september Polisförbundets kongress.

Läs hela inlägget »

29 juni 2020

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet, ST inom polisen och Seko Polisen tecknat lokalt kollektivavtal om alternativ tjänstgöringslista enligt 8+2-modellen.
 

Läs hela inlägget »
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om nya kollektivavtal. Här svarar vi på frågor om det nya avtalspaketet.
Läs hela inlägget »

22/6 2020
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om ett antal nya avtal.

Bland dessa nya avtal gäller förutsättningar vid särskilda polisinsatser, SPI, höjning av ob-tillägg på nätterna, höjd ersättning för hundförare och en ny modell för ingripandeberedskap nattetid där nattbemanning inte är nödvändig.

Samtliga nya avtal och förändringar börjar gälla 1 september 2020.

– Det är glädjande att vi har enats med samtliga arbetstagarorganisationer om nya kollektivavtal som vi tror kommer att skapa förutsättningar för ännu bättre verksamhet samtidigt som det ger bättre villkor för våra medarbetare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Det känns som en riktig bra uppgörelse för alla parter som vi kommit överens om tillsammans med arbetstagarorganisationerna, fyller Polismyndighetens förhandlingschef Mathias Berg i.

– Äntligen har vi fått igenom att hundförare ska få en skälig ersättning för det engagemang det innebär att hålla polishundar tillgängliga för den operativa verksamheten. Att vi nu också fått gehör för en höjd OB-ersättning är ett nödvändigt steg i rätt riktning. Men mer kommer att krävas för att göra yrket mer attraktivt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Sammanfattning av avtal och förutsättningar som ingår i paketet

  • Lokalt kollektivavtal om särskilda polisinsatser, SPI-avtal. Det nya avtalet innebär ett förändrat och flexibelt sätt att förlägga arbetstid, samt hur ersättningen ska regleras.
  • Lokalt kollektivavtal om ingripandeberedskap. Det nya avtalet innebär att den traditionella nattbemanningen kan ersättas av ingripandeberedskap om arbetsgivaren bedömer att bemanningsbehovet motiverar detta. 
  • Lokalt kollektivavtal om högre ersättningar till Polismyndighetens hundförare. 
  • Lokalt kollektivavtal om ändringar i 18 och 21 §§ ASA/Polis. Ändringarna innebär höjning av ob-tillägg fredag- och lördagnätter klockan 22-06 och övriga nätter 03-06.
Läs hela inlägget »

22/6 2020
Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef, bloggar om det nya avtalspaket som nu är i hamn.

Läs hela inlägget »

Brottsförebyggande rådets utvärdering av de åtta arbetstidspiloterna, som har pågått sedan hösten 2018 har presenterats. Nu fortsätter analysarbetet inom Polisförbundet, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet.

Läs hela inlägget »

Den 27/5 startade förhandlingarna om avtalspaketet, det vill säga de förhandlingar vi ska ha om hundföraravtalet, bättre ob-ersättning, beredskapstillägg i glesbygd och SPI-avtalet. Jag är hoppfull om att vi nu äntligen ska komma i hamn i dessa frågor som berör många av våra medlemmar.

Förhandlingarna har tyvärr blivit försenade. Under förra året hade arbetsgivaren andra prioriteringar vilket gjorde att vi inte kunde komma fram i frågorna.

Under våren har allt förhandlingsarbete varit fokuserat på att hantera de akuta frågorna med anledning av Corona.  Vi har tvingat ställa om allt vårt arbete för att fokusera på att polisens verksamhet verkligen ska fungera under den här svåra perioden.

Nu har vi förhandlingstider utsatta och min förhoppning är att vi också ska kunna gå i mål i dessa frågor. Jag förstår frustrationen över att det tar tid men tyvärr sker saker i vår omvärld som också får stora konsekvenser för vårt förhandlingsarbete.  Men arbetet kommer nu att återupptas.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef

Läs hela inlägget »

Tio fackliga organisationer inleder nu ett gemensamt samarbete för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det beslutades under den fackliga samling som Polisförbundet arrangerade den 6/5.

Läs hela inlägget »

Tio fackliga organisationer inleder nu ett gemensamt samarbete för att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Läs hela inlägget »

Barn riskerar att hamna i grov kriminalitet. För att bromsa den negativa utvecklingen behöver vi och våra fackliga kollegor samarbeta kring det brottsförebyggande arbetet. Det skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en debattartikel i Aftonbladet.

Läs hela inlägget »

I dag 30/4 ska semesterplanen vara fastställd inom Polismyndigheten. Det är en månad senare än vanligt men pandemins effekter på vår verksamhet gör att det är oerhört svårt att planera för sommaren.

Semestern är en oerhört viktigt tid för återhämtning, för att koppla bort arbetet och för att få tid över för nära och kära. Men i år är det inte som vanligt. Polismyndigheten måste fungera dygnet runt, året om. Och med de risker som pandemin medför krävs det mer än vanligt av oss alla. Därför har beslutet dröjt.

Läs hela inlägget »

Nu lanserar Polisförbundet en kampanj om Polisskadestiftelsen som stödjer poliser som utsatts för brott i tjänsten.

Syftet med kampanjen är att få fler poliser i framförallt yttre tjänst att uppmärksamma det stöd som de kan få när de utsätts för hot och våld i tjänsten. Kampanjen lyfter fram Polisskadestiftelsen som kan ge ekonomisk ersättning till poliser som utsätts för brott i tjänsten. I kampanjen finns också en uppmaning att sätta in pengar till stiftelsen genom att swisha valfri summa till 123 455 95 97.

Polisförbundets senaste rapport visar att drygt fyra av tio poliser har utsatts för hot och våld i tjänsten det senaste året. I ingripandeverksamheten gäller det drygt sju av tio.

Till kampanjsiten: polisskadestiftelsen.se

Läs hela inlägget »

Nu kan du som medlem i Polisförbundet Väst ta del av ett härligt sommarerbjudande från Bohusgården Hotell och Konferens

Läs hela inlägget »

Det börjar strömma in lite frågor när Polisförbundet i region Väst undertecknade det Regionala Kollektivavtalet RALS 2017-2020. Datumen efterfrågas vid kontakt med försäkringskassan, när man skall ansöka om VAB, föräldrapenning m.m. Avtalet undertecknades 2020-03-31 och gäller från och med den 1 oktober 2019.

Läs hela inlägget »

Polismyndigheten låter inte anställda jobba hemma i tillräckligt stor utsträckning, dessutom är skyddsutrustningen bristfällig. Det tycker skyddsorganisationen, som lämnade in en begäran enligt 6:6 a den 21/4.

Läs hela inlägget »

Polismyndigheten har tillsammans med Polisförbundet och övriga arbetstagarorganisationer inom Polisen tecknat ett nytt kollektivavtal med anledning av coronapandemin 2020.

Läs hela inlägget »

Nu finns det drygt 130 tillbudsärenden om misstänkt corona inom Polisen. Det här ska du göra om du misstänker att du har blivit utsatt för smitta.

Läs hela inlägget »

Nu ser vi över vårt medlemserbjudande. Tågresor med SJ och friskvård med Actic träningscenter är nya förmåner. Förmånsportalen Benify och Lifeplan utgår.

Läs hela inlägget »

8 mars är internationella kvinnodagen och uppmärksammas av TCO Göteborg som består av sex aktiva fackförbund: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet. Kom med och visa ditt stöd i kampen för jämställdhet som är en fråga om mänskliga rättigheter och ligger till grund för vårt fackliga arbete för allas lika värde. 
Brödtext: Göteborg 4 mars 2020

TCO Göteborg ordnar en aktivitet med föreläsningar, manifestation och en teaterföreställning.
Du som är medlem i något fackförbund inom TCO kan även ta en kollega som inte är medlem men kanske blivande medlem. Aktiviteten är kostnadsfri.
 

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.