adobe-spark-post

Nyheter

2020 > 10

På Polisförbundets kongress 2020 antogs flera nya politiska program. Först ut att presenteras är programmen med förslag på hur vi utvecklar yrkes- och kriminalpolitiken samt lönepolitiken.

Läs hela inlägget »

Samverkansprojektet Facklig samling har haft en webbsänd hearing om hur man kan stärka det brottsförebyggande arbetet där ansvariga ministrar deltar.

Läs hela inlägget »

Ytterligare 360 miljoner kronor avsätts till polislöner i år. Arbetsgivaren kommer ensidigt att besluta om hur pengarna ska användas.

Som ett resultat av Polisförbundets opinionsarbete för höjda polislöner beslutade riksdagen förra året att avsätta 360 miljoner kronor till riktade lönesatsningar. För att pengarna inte ska gå förlorade då coronapandemin har gjort att årets lönerevision har blivit förskjuten, har vi vid ett flertal tillfällen uppvaktat Polismyndigheten för att förhandla om dessa medel.

Polismyndigheten har nu meddelat att de avser använda resurstillskottet genom så kallade § 9, det vill säga den form av lönesättningar som redan i dag finns mellan revisionerna. Det innebär att Polisförbundet inte får något inflytande över hur lönemedlen ska användas.

− Att pengarna ska användas för att höja polislönerna är bra och viktigt och något vi kämpat för under lång tid. Men det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren ensidigt väljer att besluta om hur pengarna ska användas. Det är helt emot politikernas intentioner om att parterna skulle förhandla och komma överens om hur de tillförda medlen skulle användas. bäst. Vi hade velat se att en del av de här pengarna skulle gå till att höja den dåliga ob-ersättningen. Men arbetsgivaren säger i nuläget nej till både inflytande för oss och att delar av de 360 miljonerna ska gå till höjd ob-ersättning i år. Det är illa, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

− Vi kommer att följa Polismyndighetens fördelning av de här pengarna noggrant. Om polisyrket ska bli mer attraktivt måste polisers löner öka, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Efter en gedigen rekryteringsprocess med många sökande är det klart att Inga-Kari Fryklund blir Polisförbundets nya kanslichef.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Inga-Kari. Med henne får vi en mycket erfaren och kompetent kanslichef som kommer att kunna leda den utvecklingsresa Polisförbundets kansli och organisation är inne i för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
 
– Att få vara med och utveckla arbetet för att höja polisers status och driva på för bättre anställningsvillkor känns både ansvarsfullt och viktigt. Särskilt roligt är det att komma in i ett skede då polisernas förutsättningar står högt på både allmänhetens och politikernas agenda.  Polisens roll och förutsättningar är viktiga för ett tryggt samhälle för alla. Jag ser mycket fram emot att få bli en del av Polisförbundet och det viktiga arbete som bedrivs där, säger Inga-Kari Fryklund.

Inga- Kari Fryklund kommer närmast från tjänsten som förbundsdirektör på Vårdföretagarna som hon lämnade vid årsskiftet efter nio år i tjänst. Hon har dessförinnan arbetat som områdeschef på Svenskt Näringsliv. Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete inte minst som styrelseledamot själv i olika organisationer och företag.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.