adobe-spark-post

Nyheter

2021

Regeringen har utsett Leif Jakobsson, tidigare statssekreterare och riksdagsledamot, till ordförande i Trygghetsberedning. Det är ett välkommet besked! Arbetet med att utforma en långsiktigt hållbar kriminalpolitik som bygger på omvärldsanalys och helhetssyn måste nu fortsätta med full kraft.

Läs hela inlägget »

Över 4,7 miljoner kronor fick Polisförbundets medlemmar dela på i form av skadestånd och ersättningar under 2020.

Som medlem kan du få juridisk hjälp av LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå. För Polisförbundets räkning avslutade byrån 36 ärenden under 2020 och 26 nya ärenden tillkom. Totalt fördelades under 2020 över 4,7 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

− Det är en viktig trygghetsfråga att våra medlemmar kan räkna med hjälp när man till exempel råkar ut för en arbetsskada, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

Men idag missar många medlemmar den här möjligheten till ersättning.

− Råkar du ut för en skada i jobbet är det viktigt att du gör en anmälan för att vi ska kunna hjälpa dig. Ta kontakt med ditt skyddsombud så fort du kan, säger Hans Olsson.

Anmäl en arbetsskada eller ett tillbud
Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare.

Rättshjälp eller juridiskt stöd
Du kan också få juridiskt stöd om du blir anmäld för brott i tjänsten, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

Läs hela inlägget »

Sverige fick under förra året drygt 500 fler poliser (519). Men fortfarande är andelen poliser per 100 000 invånare långt under toppnoteringen år 2010.
− Det är positivt att vi har blivit fler poliser under året. Det här är en effekt av både satsningen på fler polisstudenter och på att avhoppen bromsats i och med löneökningarna – 15 procent på tre år, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
− Sverige har aldrig haft så många poliser som nu, nästan 21 000. Men fortfarande är vi långt ifrån målet om 26 200 poliser till 2024. Därför är det viktigt att fler insatser görs så att utbildningsplatserna fylls och att satsningarna på högre polislöner fortsätter, säger hon.
Under förra året hade vi 202 poliser per 100 000 invånare. Det är en ökning från 198 poliser året innan. Andelen poliser är nu uppe på samma nivåer som när omorganisationen genomfördes 2015. Det är dock fortfarande en bra bit under toppnoteringen 2010 då vi hade 216 poliser per 100 000 invånare.
I region Stockholm är det dock 135 färre poliser nu jämfört med för fem år sedan.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.